VECHTOLOGIE-2019

In 2017, 2018 en in 2019 zijn beknopte cursussen Vechtologie gehouden in het kader van de plaatselijk Cursusprojecten in Loenen (2x), Breukelen (Swib), Maarssen (in samenwerking met het Vechtstreekmuseum en ‘de Polderwachter’) en in Abcoude. De cursus in Vinkeveen loopt nog tot juni 2019.

De onderwerpen waren: –het ontstaan van de Vecht –het water in het Vechtplassengebied –de natuur in de Vechtstreek –bouwen in de Vecht

In het totaal hebben ruim honderd cursisten deelgenomen aan deze Vechtologie-leergangen

De Vechtplassencommissie wil de kennis over de Vecht en de Vechtplassen die in de loop van de jaren is verworven heel graag delen met belangstellende inwoners van de Vechtstreek. De cursusprojecten hebben aan dat streven een positieve bijdrage geleverd.

Thans beraadt de VPC zich over de vraag hoe Vechtologie in de komende jaren zal worden vormgegeven.

Zie ook
https://vechtplassencommissie.nl/2019/05/07/vechtologie-2019/

Vechtologie-2018-2019

Informatie over de cursussen Vechtologie in 2018-2019

De korte cursus Vechtologie is door de VPC aangeboden aan de cursusprojecten in Loenen en Breukelen. In die plaatsen is de cursus ook gegeven.

De docenten waren: Ingwer Bos, Luuc Mur, Wim Weijs en Steven de Clercq

Het cursus project Loenen heeft gevraagd om een vervolg hier op. Dit heeft geleid tot een aanbod voor zo’n vervolgcursus door de VPC.

De cursus bestaat uit 4 avonden:

Ontstaansgeschiedenis           Steven de Clercq        2 okt 2018

de tuinen in de Vechtstreek   Kees Beelaerts            6 nov 2018

Flora en Fauna                       Wim Weijs                  22 jan 2019

De Vechtplassen                     Ingwer Bos                 12 febr 2019

 

In Abcoude start een zelfde cursus als vorig jaar in Breukelen en Loenen is gegeven, dus ook 4 avonden:

Van kreekruggen, legakkers en lepelaars        Luuc Mur                   10 okt 2018

De natuur van Vecht en Plassengebied          Wim Weijs                  31 okt 2018

Ontstaansgeschiedenis                                       Ingwer Bos                 16 jan 2019

Vechts bouwen                                                    Steven de Clercq        6 febr 2019

 

In Maarssen werkt de VPC samen met het Vechtstreekmuseum en Marcel Blekendaal (de Polderwachter). De cursus telt 5 avonden:

Van kreekruggen, legakkers en lepelaars       Luuc Mur                   2 okt 2018

De natuur van de Vechtstreek                          Wim Weijs                  16 okt 2018

Vechts bouwen                                                    Steven de Clercq        30 okt 2018

Loop van de Vecht door de eeuwen heen       Ingwer Bos                 8 jan 2019

Het landschap van de Vechtstreek                   Marcel Blekendaal     29 jan 2019

Er is al gesproken met Loosdrecht om ook via het cursusproject aldaar een cursus aan te bieden en zullen gesprekken volgen met De Ronde Venen.

Mogelijkheden in Weesp en Muiden voor de jaren 2019 e.v moeten nog worden verkend.


GEBOUWEN LANGS DE VECHT
De oevers van de Vecht met z’n unieke karakter, zijn beroemd vanwege de talrijke buitenplaatsen. Maar er zijn ook kastelen, boerderijen enz., die met elkaar karakteristiek zijn voor de Vechtstreek. Hoe kunnen we dit typisch Vechts karakter beschrijven, en hoe kunnen we de cultuurhistorische waarden, die in de loop der eeuwen zijn ontstaan, behouden bij nieuwe bouwprojecten? In verschillende bouwprojecten heeft men de in het verleden vastgelegde uitgangspunten voor “Vechts bouwen” als basis gekozen. Een avond met de heer Steven de Clercq, geoloog en bewoner van de Vechtoever. Hij is zeer actief in het behoeden van de vechtoevers voor ongewenst ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor het unieke karakter.

datum: 6 februari 2019                                                  woensdagavond: 20.00-22.00 uur
o.l.v.: Steven de Clercq                                                  kosten: € 8,50
max. deelnemers: 30                                                    plaats: Viscentrum, Molenweg 19, Abcoude

inl.: Didi Garssen, tel. 0294 288764


HET LANDSCHAP VAN DE VECHT
Al vroeg werd de vruchtbare grond langs de Vecht ontgonnen voor akkerbouw en grasland. Daarna werd op sommige plaatsen veen ontgonnen, klonk het landshap in en ontstonden petgaten (meertjes) en legakkers. Dit alles levert fraaie beelden op van moerassen, weiden , bossen en plassen, allemaal van landschappelijk hoge kwaliteit. Wim Weijs, eerst werkzaam bij de universiteit, heeft een boek over dit onderwerp geschreven. Hij werkt nu als adviseur van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en beheer Natuurkwaliteit. Het is aardig alle 4 de lezingen over de Vecht te volgen daar ze op elkaar aansluiten.

datum: 16 januari 2019                                                 woensdagavond: 20.00-22.00 uur
o.l.v.: de heer Wim Weijs                                             kosten: € 8,50
max. deelnemers: 30                                                    plaats: Viscentrum, Molenweg 19, Abcoude
inl.: Didi Garssen, tel. 0294 288764


VAN KREEKRUGGEN, LEGAKKERS EN LEPELAARS
De Vechtstreek van west naar oost doorkruisend, zien we hoe gevarieerd deze is en wat een fraaie beelden dit oplevert: moerassen, weiden, bossen, plassen en alles wat daarbij hoort. Dit gebied is landschappelijk van zeer hoge kwaliteit, ook al ligt het midden in de Randstad. Oud bioloog, de heer Luuc Mur, was werkzaam bij de universiteit van Amsterdam en met name gericht op de waterkwaliteit. Hij zal u a.h.w. meenemen naar het prachtige landschap en de natuur van de Vecht en u er alles over vertellen Het is aardig, alle 4 de lezingen over de Vecht te volgen die op elkaar aansluiten.

datum: 31 oktober 2018                                                woensdagavond: 20.00-22.00 uur
o.l.v.: De heer Luuc Mur                                    kosten: € 8,50
max. deelnemers: 30                                                    plaats: Viscentrum, Molenweg 19, Abcoude
inl.: Didi Garssen, tel. 0294 288764


HOE ONTSTOND DE VECHT?
Een boeiend verhaal over de loop van de Vecht door de eeuwen heen, door de heer Ingwer Bos, fysisch geograaf. 250.000 jaar geleden bedekten ijskappen de helft van Nederland, waarna een grote hoeveelheid sediment werd opgestuwd. Dit kennen we nu als de stuwwallen van het Gooi en de Utrechtse heuvelrug. Na ijstijden en smeltperiodes ontstond er veen in dit gebied en vond de Vecht langzaam z’n weg door het landschap. De heer Bos zal u dit  aan de hand van kaarten en voorbeelden verduidelijken. Het is aardig alle 4 de lezingen over de Vecht te volgen daar ze op elkaar aansluiten.

datum: 10 oktober 2018                                                woensdagavond: 20.00-22.00 uur
o.l.v.: De heer I. Bos                                                    kosten: € 8,50
max. deelnemers: 30                                                    plaats: Viscentrum, Molenweg 19, Abcoude
inl.: Didi Garssen, tel. 0294 288764


Start 5-delige Cursus Vechtologie

Het Vechtstreekmuseum in Maarssen organiseert in samenwerking met de Vechtplassencommissie en de Polderwachter een cursus over vijf avonden in de komende maanden. De Vechtplassencommissie heeft als doel het landschap, de natuur en de culturele waarden van de Vechtstreek te behouden en te versterken.

Dinsdagavond 2 oktober 2018: Van kreekruggen, legakkers en lepelaars – docent Luuc Mur De cursus begint elke avond om 20.00 uur in het museum. De prijs voor de hele cursus bedraagt € 50,00. Losse inschrijvingen per avond zijn € 11,00. Inschrijven kan via de website van het museum op www.vechtstreekmuseum.nl

Vechtologie 2017-2018

Informatie over de cursussen ‘Vechtologie’ in Loenen, Breukelen, Maarssen, Abcoude en Loosdrecht dd 8 december 2017

  1. het cursusproject Loenen – we hebben al 2 avonden achter rug, verzorgd door Ingwer Bos en Luuc Mur.   Met deelname van ongeveer 30 cursisten

– er komen nog 2 avonden: dinsdag 12-12-17 door Wim Weijs en dinsdag 16-1-18  door Steven de Clercq

– plaats: studio Idee, voorheen ’t Kampje, Driehovenlaan 2 in Loenen

– meer weten? www.cususprojectloenen.nl

  1. het cursusproject in Breukelen (Swib) – in Breukelen start de reeks van 4 avonden in januari:

– 23-1-18 Ingwer Bos

–  6-2-18  Luuc Mur

– 20-2-18  Wim Weijs

– 6-3-18  Steven de Clercq

– plaats: RSG Broklede, Schepersweg 6a, Breukelen

– meer weten? www.swib.nl

  1. cursusproject in Abcoude – de bedoeling is dat er ook in het kader van het cursusproject Abcoude een cursus gaat lopen in het najaar van 2018.
  2. een cursus in Maarssen – in Maarssen bestaat geen cursusproject meer. Daarom heeft de VPC contact gezocht met het Vechtstreekmuseum en de Polderwachter (Marcel Blekendaal). Het is de bedoeling om in het najaar 2018 een cursus Vechtologie te starten. Gedacht wordt aan de weken 40 t/m 45. Het museum Vechtstreek heeft de organisatie in voorbereiding.
  3. een cursus in Loosdrecht – in het programma van het cursusproject Loosdrecht staat een avondlezing gepland “Van kwel, polders en plassen” op 23 maart 2018 door Luuc Mur. Deze avond kan uitgroeien tot een Vechtologie-cursus later in het volgend cursusjaar, zoals ook in de andere kernen.

– meer weten? Zie www.kploosdrecht.nl

Peter Rombouts, Utrecht, 8 december 2017

Vechtologie op maat

De voor de eerste keer door de VPC georganiseerde reeks van lezingen en excursies in het kader van Vechtologie, begonnen in 2013, is in 2016 afgesloten met een serie wandelingen in de Vechtstreek. We kijken met plezier terug op de bijeenkomsten over de thema’s landschap, water, natuur, cultuurhistorie en kunst en bedrijvigheid in de Vechtstreek. De reacties van de deelnemers sterken ons in de idee dat de sprekers hun kennis en wetenswaardigheden over de ontstaansgeschiedenis, de natuur en het leven en werken in de Vechtstreek met enthousiasme hebben overgedragen.

Hoe nu verder, dat werd ons recent door een van de deelnemers gevraagd. We benaderen momenteel andere circuits met het aanbod van Vechtologie-lezingen en -excursies. Zo zijn er enkele cursusprojecten in de streek die in hun cursusaanbod een “mini-Vechtologie” met ca 4 of 5 lezingen hebben opgenomen. Daarnaast zijn we in gesprek met geïnteresseerde gemeenten voor wie we een of meer educatieve bijeenkomsten kunnen organiseren. Maatwerk-Vechtologie dus. Met het opstellen van papers over de lezingen is, zoals de deelnemers weten, een begin gemaakt. Het is echter een hele klus om dat voor alle thema’s voor elkaar te krijgen. We informeren u als het zo ver is dat we de hele cyclus op papier hebben (voor zover sprekers ons dat toestaan).

Leergang Vechtologie – 2016

Leergang Vechtologie

De Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht organiseren, samen met IVN Vecht en Plassengebied, de leergang Vechtologie. De reeds verzorgde modules gingen over de thema’s:
Landschap, Natuur, Cultuurhistorie, Water en Kunst en Bedrijvigheid in de Vechtstreek.

Ook dit jaar vindt er weer een leergang plaats: Kenniswandelingen in Vechtse dorpen en stadskernen.

Actuele gegevens Vechtologie (2016)

Meer informatie over aanmelden en programma.

 

Vechtologie

“Water” was het thema van de deze winter/voorjaar verzorgde vierde module van de leergang Vechtologie. De ca 50 deelnemers volgden een reeks interessante lezingen over de vele aspecten van water in de Vechtstreek. Waternet gaf inzicht in de technieken en beleidsafwegingen die een rol spelen bij de waterhuishouding in dit complexe gebied met enkele diepe polders en een beperkte afvoercapaciteit. Hoe zorg je ervoor dat de uiteenlopende wensen van de gebruikers, zoals de huizenbezitters, de landbouwsector en de natuur, in alle redelijkheid worden vervuld? Onderwaterfotograaf Willem Kolvoort presenteerde een serie soms sprookjesachtige onderwaterfoto’s van het onderwaterleven in de sloten en plassen in de Vechtstreek. Met de foto’s van de rijke biodiversiteit in sloten met kwalitatief goed water illustreerde de heer Kolvoort het belang van kwalitatief waterbeheer. In deze module wordt tevens aandacht besteed aan het onderzoek naar de teloorgang van de voor de Vechtstreek kenmerkende natuur in de verlandde petgaten en de pogingen om deze natuurkwaliteit te restaureren. Uit de presentatie bleek dat dit een complex en interessant proces is.
In het najaar van 2015 volgt de voorlopig laatste module van de leergang Vechtologie. Deze zal een inkijkje bieden in de beeldende kunst in de Vechtstreek. Zo zal er aandacht zijn voor de groep kunstenaars die in Kortenhoef werkte en aan de kunstvoorwerpen die in bezit zijn van de gemeente Stichtse Vecht en die bijvoorbeeld op Boom & Bosch te zien zijn. In deze laatste module komen ook aan de orde de ambachtelijke bedrijvigheid in de Vechtstreek in het verleden en de verwachtingen omtrent de zakelijke bedrijvigheid in de toekomst.
De VPC is nu toe aan het evalueren van de ervaringen met de leergang Vechtologie die twee en een half jaar heeft gelopen. Het doel was het delen en verspreiden van bij de VPC en haar netwerk aanwezige kennis. We zullen de mogelijkheden onderzoeken om het instrument in deze of aangepaste vorm voort te zetten.
Zie vecht.nl/literatuur/leergang-vechtologie

Vechtologie-papers
De werkgroep Vechtologie van de VPC ontwikkelt in samenspraak met de sprekers papers van de lezingen, een aantrekkelijk beknopt naslagwerk voor zowel de deelnemers aan de leergang als voor andere geïnteresseerden. De papers van de modules Landschap en Natuur zijn inmiddels beschikbaar. Een fraaie geprinte versie en een verzamelmap zijn te bestellen via info@vecht.nl; prijs op aanvraag.
Voor de digitale versie zie:
Papers bij de Leergang Vechtologie

Leergang Vechtologie – actuele gegevens

Vechtologie 2016 Kenniswandelingen

De Vechtplassencommissie organiseerde afgelopen drie jaar de leergang Vechtologie. Deze leergang ging over natuur, landschap, water, bewoners, cultuurhistorie, bedrijvigheid en kunst in de Vechtstreek. Tientallen deelnemers hebben deelgenomen aan de modules over deze onderwerpen. Zie hiervoor de Algemene gegevens Vechtologie.

Het jaar 2016 is gekozen voor het organiseren van ‘kenniswandelingen’ in de dorpen en stadskernen, die de Vechtstreek rijk is. Ervaren en deskundige gidsen begeleiden deze wandelingen, waarbij vele aspecten van de onderwerpen uit de modules van de laatste jaren terug zullen komen.

Aankondiging van programma Vechtologie 2016

Programma van de wandelingen in 2016

plaats datum gids[1]
Weesp 21 mei 2016 Hist. Kring Weesp en Museum Weesp oud Weesp en porselein
Loenersloot 18 juni 2016 Peter Rombouts Kasteel en duiding park
Muiden 27 augustus 2016 Hist. Kring Muiden stadje, vesting en zeesluis
Breukelen 08 oktober 2016 (ipv 17 sept.) Bertine Oosthoek Historie Breukelen belicht vanuit Pieterskerk
Loenen 15 oktober 2016 Juliette Jonker dorpswandeling

Kosten

Deelnemen aan álle wandelingen kost € 25 (Vrienden van de Vecht € 20). “Losse” wandelingen kosten € 6/st (VvdV € 5/st.). Na inschrijving te betalen op rekeningnummer  NL67ABNA0477352650.

Informatie en aanmelden

Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per email voorleggen aan de Vechtplassencommissie: aanmelden@vecht.nl. In dringende gevallen kunt u bellen met de coördinator van de leergang, Charlotte Smit, 0297-261576 of 06-13086038.

Aanmelden: stuur een bericht met de tekst “aanmelden wandelingen Vechtologie 2016” naar bovengenoemd emailadres. Wij vragen de volgende gegevens van u (en evt. andere deelnemers): naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en welke wandelingen u wenst (de serie of bepaalde plaatsen). U ontvangt dan een bevestiging met de nadere details over de kenniswandelingen.

[1] zonodig worden extra gidsen ingezet.

 

 

Leergang Vechtologie – voorgaande modules

Leergang Vechtologie

Vechtologie 2016

Module Kunst en bedrijvigheid Najaar 2015

De Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht, samen met IVN Vecht en Plassengebied, organiseren de leergang Vechtologie. De leergang gaat over landschap, natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in de Vechtstreek. Na de succesvolle Modules Landschap, Natuur, Cultuurhistorie en Water volgt najaar 2015 de Module Kunst en Bedrijvigheid in de Vechtstreek

Aankondiging Module Cultuur (pdf bestand)

datum – onderwerp – presentator –  locatie

Do 22-10-2015 20 tot ca. 22 uur – Kunst in de Vechtstreek in de 18e en 19e eeuw Jaap Versteegh

Do 29-10-2015 20 tot ca. 22 uur – Bedrijvigheid in de Zuidelijke Vechtstreek Hans van Bemmel

Do 19-11-2015 20 tot ca. 22 uur – Kunst in de 17e eeuw in Maarssen & Eigentijdse kunst in de Vechtstreek – Gary Schwartz, Jaap Versteegh, Barbara de Clercq

Do 3-12-2015 20 tot ca. 22 uur -Loosdrechts porselein – Rik van Wegen

Za 19-12-2015 Excursie naar Sypestein

De locatie van de lezingen:  Boom & Bosch (het vroegere gemeentehuis) Markt 13, Breukelen

 

Module Water voorjaar 2015

Hoe is het gesteld met de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van het water in de Vecht(streek) en hoe komen deze tot stand? Welke ecologische processen spelen zich af in bijv. de Vinkeveense Plassen, en hoe zijn deze te beïnvloeden? Was het vroeger alleen spelevaren op de Vecht of was er ook “beroepsvervoer”? Deskundige sprekers behandelen deze thema’s in lezingen en op de twee excursies in het veld.

Aankondiging Module Water (pdf bestand)

datum – onderwerp – presentator –  locatie

Donderdag 15-1-2015 20:00 tot ca. 22:00 uur – Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer Waternet – Hilga Sikma en Bart Specken – Boom & Bosch Markt 13 3620 AC Breukelen

Donderdag 5-2-2015 20:00 tot ca. 22:00 uur – Leven onder water: onderwaterfoto’s van de macrofauna en de flora – Willem Kolvoort – Boom & Bosch Markt 13 3620 AC Breukelen

Donderdag 12-3-2015 20:00 tot ca. 22:00 uur – Eten en gegeten worden: de processen in het water – Luuc Mur- Parel van Zuilen Nurg. Norbruislaan 17 3555 ED Utrecht

Donderdag 2-4-2015 20:00 tot ca. 22:00 uur – Moerasontwikkeling: nieuwe petgaten bij Tienhoven – Wim Weijs – Boom & Bosch Markt 13 3620 AC Breukelen

Donderdag 23-4-2015 20:00 tot ca. 22:00 uur – Vervoer door de eeuwen heen over de Vecht – Klaas Pater en Hans van Bemmel – Boom & Bosch Markt 13 3620 AC Breukelen

Zaterdag 6-6-2015 10:00 tot ca. uur – Excursie Terra Nova/Loenderveense plas – Gerardt ter Heerdt – Voorlichtingsgebouw op het terrein van Waternet, inrijden Bloklaan 5 in Loenen aan de Vecht

Zaterdag 20-6-2015 – Excursie nieuwe petgaten Tienhoven (15 personen) – Wim Weijs

Zaterdag 20-6-2015 10:00 tot ca. 12:30 uur – Excursie Diep water van de Vinkeveense Plassen (20 personen) – Luuc Mur en Gerard Korthals – Vinkeveen Haven, Herenweg 144, 3645 DT in Vinkeveen

Module Natuur voorjaar 2014

Aankonding/Programma Module Natuur 2014

Data voorjaar 2014:

Do 13-02-2014 De natuur van de Vechtstreek, algemene inleiding – Wim Weijs

Do 06-03-2014 Bomen van de Vechtstreek – Jørn Copijn

Do 27-03-2014 Zwarte sterns en purperreigers – Jan van der Winden

Za 12-04-2014 of 05-04-2014 Excursie stinzenplanten en excursie bomen, beide op het landgoed Nijenrode te Breukelen – Piet Bakker en Jørn Copijn

Do 17-04-2014 Vogels in de Vechtstreek; zowel de weidevogels als de vogels van tuin, park en bos – Paul van der Poel en Bertus van den Brink

Do 15-05-2014 Natuurontwikkeling: natuurlijke versus mensgestuurde ontwikkelingen. Hoe kijkt de beleidsmaker daar naar? – Frans Vera en Bart Krol (gedeputeerde Provincie Utrecht)

Do 18-09-2014 Paddenstoelen in de Vechtstreek – Gert Immerzeel

Za 20-09-2014 Excursie paddenstoelen, Landgoed Nijenrode te Breukelen – Gert Immerzeel

 

Module Najaar 2013

Vechtologie-papers Module Landschap najaar 2013

Leergang Vechtologie

In het najaar van 2013 gaat de Leergang Vechtologie van start. De leergang wordt georganiseerd door de Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht samen met IVN Vecht en Plassengebied. De leergang Vechtologie gaat over landschap, natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in de Vechtstreek. Wist u dat eigenlijk de Angstel de hoofdrivier in de huidige Vechtstreek was? Wist u dat de Vecht nu twee kanten op stroomt? Deskundige sprekers geven inzicht in de processen die zich in de Vechtstreek hebben ontwikkeld en de rol die de mens daarbij gespeeld heeft. Bovendien zal er ook aandacht zijn voor de toekomstige ontwikkelingen in de Vechtstreek.

Voor wie

De leergang is bedoeld voor alle bewoners, gebruikers, beleidsmakers en bezoekers van de Vechtstreek die zich meer willen verdiepen in de kwaliteit van het gebied. Meer kennis over het ontstaan en de bijzonderheden van het gebied maakt dat wonen, werken en verblijven een nóg groter plezier wordt. Met dezelfde ogen zult u méér zien. De verkregen kennis stelt deelnemers ook beter in staat om het mooie te herkennen en te behouden en bij te dragen aan het met kwaliteit verder ontwikkelen van de streek.

Programma Leergang Vechtologie

Het gehele programma zal enkele jaren bestrijken. Per jaar worden twee thematische modules gegeven van elk ongeveer 6 (avond)bijeenkomsten en excursies. In het najaar 2013 gaat de eerste module van de leergang van start: de module Landschap. In 2014 volgen de modules Natuur en Water en in 2015 de modules Cultuurhistorie, werken en bewoners.

Module Landschap, najaar 2013

Deze module begint met de vroegste ontstaansgeschiedenis van het landschap en eindigt met een toekomstvisie over het Vechtlandschap. Het Vechtlandschap is zeer afwisselend, van de beschutte zuidelijke ‘Herenvecht’ met zijn vele dorpjes en de buitenplaatsen met hun parkbossen tot de grote openheid van de noordelijke ‘Boerenvecht’ met zijn vechtweiden en agrarische activiteit.

Programma module Landschap najaar 2013 (NB: 5 avonden = 1 module)

Do 05-09-2013 Van kreekruggen, legakkers en lepelaars Prof.dr. L.R. Mur

Do 19-09-2013 De loop van de Vecht door de eeuwen heen Dr. I. Bos

Za 21-09-2013 (vm) Grondboringen op drie locaties in de Vechtstreek Dr. I. Bos, foto’s van de grondboringen gemaakt door Ans Vedder

Do 10-10-2013 Het verhaal van de ontginning Dr. C.H.M. de Bont

Do 31-10-2013 Het verhaal van de landbouwgeschiedenis Drs. H. Hoogendoorn

Do 14-11-2013 De toekomst van het Vechtlandschap Ir. J.A. Lörzing

Deelnemen

Deelnemers kunnen zich per module inschrijven. De kosten bedragen € 50 per module per deelnemer. De lezingen worden gegeven op drie locaties: Breukelen (Universiteit Nyenrode), Maarssen (buitenplaats Goudenstein) en Tienhoven (Museum Vredegoed).

 

 

Leergang Vechtologie

Vechtologie-2018-2019


De Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht samen met IVN Vecht en Plassengebied organiseren de leergang Vechtologie. De leergang gaat over landschap, natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in de Vechtstreek. Na de succesvolle Module Landschap die najaar 2013 werd gegeven volgde in het voorjaar van 2014 de Module Natuur. De natuur van de Vechtstreek is zeer divers: moerassen, parkbossen, veenweiden, oeverlandjes etc. Deskundige sprekers geven inzicht in de kwaliteiten van de Vechtse natuur. En u laten zien hoe de mens zijn sporen in de natuur heeft nagelaten. Hierna volgde de Module Water in het voorjaar van 2015. De Module Kunst  en Bedrijvigheid volgde in het najaar van 2015.

Het jaar 2016 is gekozen voor het organiseren van ‘kenniswandelingen’ in de dorpen en stadskernen, die de Vechtstreek rijk is. Ervaren en deskundige gidsen begeleiden deze wandelingen, waarbij vele aspecten van de onderwerpen uit de modules van de laatste jaren terug zullen komen.

Voorgaande modules Leergang Vechtologie 

Papers bij de Leergang Vechtologie

Voor wie

De leergang is bedoeld voor alle bewoners, gebruikers, beleidsmakers en bezoekers van de Vechtstreek die zich meer willen verdiepen in de kwaliteit van het gebied. Meer kennis over het ontstaan en de bijzonderheden van het gebied maakt dat wonen, werken en verblijven een nóg groter plezier wordt. Met dezelfde ogen zult u méér zien. De verkregen kennis stelt deelnemers ook beter in staat om het mooie te herkennen en te behouden en bij te dragen aan het met kwaliteit verder ontwikkelen van de streek.

Deelnemen

Deelnemers kunnen zich per module inschrijven.

Informatie en aanmelden
Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per email voorleggen aan de Vechtplassencommissie: aanmelden@vecht.nl.

Lezing over De loop van de Vecht

Op dinsdag 8 januari 2019 om 20.00 uur houdt Ingwer Bos deze lezing in het Vechtstreekmuseum. Op deze avond wordt ingegaan op de geologische geschiedenis van de Vechtstreek. Deze begint ongeveer 250.000 jaar geleden, toen ijskappen de noordelijke helft van Nederland bedekten. De lezing is de vierde in de cursusreeks Vechtologie maar kan ook heel goed afzonderlijk geboekt worden. Meer info en kaartverkoop via www.vechtstreekmuseum.nl