21690
post-template-default,single,single-post,postid-21690,single-format-standard,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Bescherming van de natuur in het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de analyses en maatregelpakketten die de provincie heeft beschreven voor 2 natuurgebieden: het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen. Zij bevestigt dat het beschermen van de natuur nodig is.

Het gaat niet goed met de natuur in het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen. Dat zijn de provincie en de Ecologische Autoriteit met elkaar eens. Er valt te veel stikstof neer in de gebieden en er stroomt water van onvoldoende kwaliteit de gebieden in.

De provincie heeft voor alle Natura 2000-gebieden concept natuurdoelanalyses opgesteld, waarin wordt beschreven wat de aandachtspunten zijn in een gebied en wat er nodig is om planten en dieren te behouden. De Ecologische Autoriteit, ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof, beoordeelt deze natuurdoelanalyses.

Verslechtering kwaliteit van natuur tegengaan

De Ecologische Autoriteit geeft aan dat de provincies Noord-Holland en Utrecht zich al inzetten voor het herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is om verslechtering te voorkomen. Voor verschillende dieren en planten is de kwaliteit van het water essentieel. Het water moet schoner. Ook is het belangrijk dat de neerslag van stikstof in de gebieden wordt verlaagd.

De Ecologische Autoriteit adviseert om meer inzicht te verkrijgen in het watersysteem, ook buiten de natuurgebieden omdat het water daar de natuurgebieden in stroomt. Verder luidt het advies om de verbindingen tussen diverse laagveengebieden, zoals het Naardermeer, de Oostelijke Vechtplassen, de Diemerscheg en de Oeverlanden van de Vecht te verbeteren. Voor de bescherming van moerasvogels moet de invloed van vraat door watervogels en exoten worden beperkt.

Vervolg

Uit de adviezen blijkt duidelijk hoe belangrijk kwelwater in deze regio is voor planten en dieren. Kwelwater is kalkrijk grondwater dat vanuit de Heuvelrug omhoog komt. De provincie is gestart met een onderzoek naar de werking van het watersysteem op de natuur en de aanwezigheid van kwelwater op de flanken van de Utrechtse/Gooise Heuvelrug. Hierbij wordt juist ook buiten de Natura 2000-gebieden gekeken, omdat het watersysteem buiten de gebieden effect heeft op de natuur in de gebieden. Met de kennis uit dit onderzoek worden adviezen opgesteld over mogelijke maatregelen voor het herstellen en versterken van de natuur.

De provincie bekijkt naar aanleiding van de adviezen waar de natuurdoelanalyses aangepast moeten worden. De aangepaste natuurdoelanalyses worden onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de gebiedsplannen voor het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen.

 

Bron