2838
page-template-default,page,page-id-2838,page-child,parent-pageid-1789,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Informatie over de cursussen Vechtologie in 2018-2019

De korte cursus Vechtologie is door de VPC aangeboden aan de cursusprojecten in Loenen en Breukelen. In die plaatsen is de cursus ook gegeven.

De docenten waren: Ingwer Bos, Luuc Mur, Wim Weijs en Steven de Clercq

Het cursus project Loenen heeft gevraagd om een vervolg hier op. Dit heeft geleid tot een aanbod voor zo’n vervolgcursus door de VPC.

De cursus bestaat uit 4 avonden:

Ontstaansgeschiedenis           Steven de Clercq        2 okt 2018

de tuinen in de Vechtstreek   Kees Beelaerts            6 nov 2018

Flora en Fauna                       Wim Weijs                  22 jan 2019

De Vechtplassen                     Ingwer Bos                 12 febr 2019

 

In Abcoude start een zelfde cursus als vorig jaar in Breukelen en Loenen is gegeven, dus ook 4 avonden:

Van kreekruggen, legakkers en lepelaars        Luuc Mur                   10 okt 2018

De natuur van Vecht en Plassengebied          Wim Weijs                  31 okt 2018

Ontstaansgeschiedenis                                       Ingwer Bos                 16 jan 2019

Vechts bouwen                                                    Steven de Clercq        6 febr 2019

 

In Maarssen werkt de VPC samen met het Vechtstreekmuseum en Marcel Blekendaal (de Polderwachter). De cursus telt 5 avonden:

Van kreekruggen, legakkers en lepelaars       Luuc Mur                   2 okt 2018

De natuur van de Vechtstreek                          Wim Weijs                  16 okt 2018

Vechts bouwen                                                    Steven de Clercq        30 okt 2018

Loop van de Vecht door de eeuwen heen       Ingwer Bos                 8 jan 2019

Het landschap van de Vechtstreek                   Marcel Blekendaal     29 jan 2019

Er is al gesproken met Loosdrecht om ook via het cursusproject aldaar een cursus aan te bieden en zullen gesprekken volgen met De Ronde Venen.

Mogelijkheden in Weesp en Muiden voor de jaren 2019 e.v moeten nog worden verkend.


GEBOUWEN LANGS DE VECHT
De oevers van de Vecht met z’n unieke karakter, zijn beroemd vanwege de talrijke buitenplaatsen. Maar er zijn ook kastelen, boerderijen enz., die met elkaar karakteristiek zijn voor de Vechtstreek. Hoe kunnen we dit typisch Vechts karakter beschrijven, en hoe kunnen we de cultuurhistorische waarden, die in de loop der eeuwen zijn ontstaan, behouden bij nieuwe bouwprojecten? In verschillende bouwprojecten heeft men de in het verleden vastgelegde uitgangspunten voor ‚ÄúVechts bouwen‚ÄĚ als basis gekozen. Een avond met de heer Steven de Clercq, geoloog en bewoner van de Vechtoever. Hij is zeer actief in het behoeden van de vechtoevers voor ongewenst ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor het unieke karakter.

datum: 6 februari 2019                                                  woensdagavond: 20.00-22.00 uur
o.l.v.: Steven de Clercq¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† kosten: ‚ā¨ 8,50
max. deelnemers: 30                                                    plaats: Viscentrum, Molenweg 19, Abcoude

inl.: Didi Garssen, tel. 0294 288764


HET LANDSCHAP VAN DE VECHT
Al vroeg werd de vruchtbare grond langs de Vecht ontgonnen voor akkerbouw en grasland. Daarna werd op sommige plaatsen veen ontgonnen, klonk het landshap in en ontstonden petgaten (meertjes) en legakkers. Dit alles levert fraaie beelden op van moerassen, weiden , bossen en plassen, allemaal van landschappelijk hoge kwaliteit. Wim Weijs, eerst werkzaam bij de universiteit, heeft een boek over dit onderwerp geschreven. Hij werkt nu als adviseur van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en beheer Natuurkwaliteit. Het is aardig alle 4 de lezingen over de Vecht te volgen daar ze op elkaar aansluiten.

datum: 16 januari 2019                                                 woensdagavond: 20.00-22.00 uur
o.l.v.: de heer Wim Weijs¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† kosten: ‚ā¨ 8,50
max. deelnemers: 30                                                    plaats: Viscentrum, Molenweg 19, Abcoude
inl.: Didi Garssen, tel. 0294 288764


VAN KREEKRUGGEN, LEGAKKERS EN LEPELAARS
De Vechtstreek van west naar oost doorkruisend, zien we hoe gevarieerd deze is en wat een fraaie beelden dit oplevert: moerassen, weiden, bossen, plassen en alles wat daarbij hoort. Dit gebied is landschappelijk van zeer hoge kwaliteit, ook al ligt het midden in de Randstad. Oud bioloog, de heer Luuc Mur, was werkzaam bij de universiteit van Amsterdam en met name gericht op de waterkwaliteit. Hij zal u a.h.w. meenemen naar het prachtige landschap en de natuur van de Vecht en u er alles over vertellen Het is aardig, alle 4 de lezingen over de Vecht te volgen die op elkaar aansluiten.

datum: 31 oktober 2018                                                woensdagavond: 20.00-22.00 uur
o.l.v.: De heer Luuc Mur¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† kosten: ‚ā¨ 8,50
max. deelnemers: 30                                                    plaats: Viscentrum, Molenweg 19, Abcoude
inl.: Didi Garssen, tel. 0294 288764


HOE ONTSTOND DE VECHT?
Een boeiend verhaal over de loop van de Vecht door de eeuwen heen, door de heer Ingwer Bos, fysisch geograaf. 250.000 jaar geleden bedekten ijskappen de helft van Nederland, waarna een grote hoeveelheid sediment werd opgestuwd. Dit kennen we nu als de stuwwallen van het Gooi en de Utrechtse heuvelrug. Na ijstijden en smeltperiodes ontstond er veen in dit gebied en vond de Vecht langzaam z’n weg door het landschap. De heer Bos zal u dit¬† aan de hand van kaarten en voorbeelden verduidelijken. Het is aardig alle 4 de lezingen over de Vecht te volgen daar ze op elkaar aansluiten.

datum: 10 oktober 2018                                                woensdagavond: 20.00-22.00 uur
o.l.v.: De heer I. Bos¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† kosten: ‚ā¨ 8,50
max. deelnemers: 30                                                    plaats: Viscentrum, Molenweg 19, Abcoude
inl.: Didi Garssen, tel. 0294 288764


Start 5-delige Cursus Vechtologie

Het Vechtstreekmuseum in Maarssen organiseert in samenwerking met de Vechtplassencommissie en de Polderwachter een cursus over vijf avonden in de komende maanden. De Vechtplassencommissie heeft als doel het landschap, de natuur en de culturele waarden van de Vechtstreek te behouden en te versterken.

Dinsdagavond 2 oktober 2018: Van kreekruggen, legakkers en lepelaars ‚Äď docent¬†Luuc Mur¬†De cursus begint elke avond om 20.00 uur in het museum. De prijs voor de hele cursus bedraagt ‚ā¨ 50,00. Losse inschrijvingen per avond zijn ‚ā¨ 11,00. Inschrijven kan via de website van het museum op¬†www.vechtstreekmuseum.nl