Vriendendag 8 oktober 2022 in Loosdrecht

Foto: Paul Deelman

Waarde Vrienden van de Vecht,

Vriendendag 2022:

Na de interessante en succesvolle viering van ons 85 jarig bestaan in november 2021, wordt het weer tijd voor een gezellig en informatief samenzijn van de Vrienden van de Vecht. Hierbij nodigen we u uit voor de Vriendendag op zaterdag 8 oktober.

Plaats: Waternet, Bloklaan 5,  Loosdrecht

Tijd: 8 oktober van 09.00 – 14.00 inclusief lunch.

Aanmelden: mail  aanmelden@vecht.nl  o.v.v. Vriendendag 2022,

Toegang: ca €17,50 per persoon. (de boot heeft beperkte capaciteit, schrijf u snel in, want vol = vol)

Bioloog Gerard ter Heerdt en boswachter Nico Bouman nemen ons mee in de roemrijke historie van deze bijzondere plassen die tot de Natura-2000 gebieden behoren. De waterleidingplas levert drinkwater aan Amsterdam. De Loenderveenseplas Terra Nova ondervindt op het moment behoorlijke problemen met de waterkwaliteit: blauwalg door overmatige aanwezigheid van fosfaten. Over het hoe en waarom kunnen deze heren ons alles vertellen … wat ze weten.

Na hun verhaal gaan we afwisselend op een boot- en wandelexcursie (beide 1 uur). Graag goed schoeisel en passende kleding mee. We sluiten het programma af met een eenvoudige broodjes lunch van Maya Kookt.

Nieuwe  voorzitter:

Na bijna 12 jaar zeer goede diensten te hebben geleverd heeft Charlotte Smit aangekondigd de voorzittershamer van de Vechtplassencommissie tegen het einde van het jaar te willen overdragen. We hopen in Pieter Broertjes een waardig opvolger te hebben gevonden. Pieter woont aan de Vecht en recreëert aan de Loosdrechtse Plassen. In ons persbericht leest u meer.

Betaling lidmaatschap 2022:

Op 10 augustus heeft de incasso plaatsgevonden van uw lidmaatschap 2022. Dank wederom voor uw bijdrage. Helaas heeft nog niet iedereen deze machtiging aan ons afgegeven. Voor degenen die zelf overmaken hierbij het banknummer:

NL 86 TRIO 0198 526 547

We zien uw bijdrage graag tegemoet en mocht u voor de toekomst willen besluiten het bedrag automatisch te laten overschrijven (ja, heel graag!)  dan helpen we u daarbij: mail uw bankgegevens dan aan vriend@vecht.nl  en Antonia van der Velden maakt het helemaal in orde.

De Vechtplassencommissie werkt sinds 1936 met uw steun aan het landschap, de natuur en de cultuur van de (Utrechts-Hollandse) Vechtstreek. Wij staan voor behoud en versterking van de Vechtse kwaliteiten: een gevarieerd rivierlandschap, Vechtse dorpen en buitenplaatsen en gezonde landbouw en natuur in het plassen en veenweide-gebied.

Op het moment houden we ons druk bezig met  bestemmingsplannen, we volgen de dossiers op het gebied van stikstof-depositie, biodiversiteit, bodemdaling, waterkwaliteit, gezonde landbouw, zorg voor de weidevogels en woningbouw.

Werken aan de Vecht:

Mocht u zin en tijd hebben aan uw conditie te werken in de buitenlucht en de handen daadwerkelijk uit de mouwen te steken? Dan kunt u zich aansluiten bij de vrijwilligersgroep Werk aan de Vecht die zich richt  op het uitvoeren van landschappelijk onderhoud langs de rivier de Vecht, bijv. door struiken te snoeien, bomen te knotten of rietlandjes te maaien. Het werkterrein omvat de gehele loop van de Vecht, van Utrecht tot Muiden

Kijk eens op onze website onder meedoen en mail naar  werk@vecht.nl .

Voor alle bestaande en nieuwe Vrienden hebben we een kleurrijke boekenlegger gemaakt met een prachtige luchtfoto van Gerard Hof. Gratis mee te nemen op de Vriendendag op 8 oktober, tot dan!

Jan Willem Gunning, Voorzitter Vrienden van de Vecht

Onderwerpen:

  • Uitnodiging Vrienden dag:  8 oktober bij Waternet/ Loenderveenseplas
  • Betaling lidmaatschap
  • Nieuwe voorzitter
  • Werken aan de Vecht
  • Boekenlegger, Vriend werft Vriend

VechtVriendendag zaterdag 2 september 2017 op kasteel Nederhorst

Uitnodiging voor de Vriendendag op zaterdag 2 september 2017 op kasteel Nederhorst

Onze Vriendendag wordt dit jaar gehouden op kasteel Nederhorst in de gemeente Wijdemeren. Het mooie kasteel heeft een rijke historie die ver terug gaat in de tijd. De setting van het kasteel met zijn landschapspark rondom en het eeuwenoude toegangshek vormt een belangrijke ruimtelijke component van het dorp Nederhorst den Berg. Drie sprekers zullen ingaan op het kasteel als cultureel erfgoed: zijn ligging, bewoners, geschiedenis en betekenis voor zijn omgeving. U krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna volgt een rondwandeling door tuin en bos en met uitleg over het prachtige toegangshek. De bijeenkomst wordt afgesloten met de befaamde lunch door de Rivierkeuken.

Het aantal deelnemers aan deze dag is aan een maximum gebonden. Hier geldt dus: wie het eerst komt die het eerst maalt…… (betaalt!).

NB: per 14 augustus 2017 is het maximum aantal deelnemers bereikt; wilt u zich alsnog opgeven voor een wachtlijst, dan kan dat via aanmelden@vecht.nl

Programma

10.00 – 10.30: ontvangst in het kasteel met koffie en taart en gelegenheid om in de benedenvertrekken rond te kijken

10.30 – 10.40: lopend naar het gebouw waar voordrachten plaats vinden

10.40 – 10.45: welkom Vriendendag, uitleg over programma en thema

10.45 – 11.05: voordracht over kasteel Nederhorst, historie, bewoners en ruimtelijke context door R. Jonker, bestuurslid van de Harmine Wolters stichting

11.05 – 11.25: voordracht door Wim Weijs, Landschap en natuur rond Nederhorst den Berg, schrijver van de veelomvattende studie “Natuur en landschap van de Vechtstreek

11.25 – 11.45: analyse van de huidige situatie in ruimtelijke en cultuur-historische zin, Luuc Mur, lid van de Vechtplassencommissie

11.45 – 12.00: gelegenheid tot vragen stellen o.l.v. Peter Rombouts, voorzitter van de stichting Vrienden van de Vecht

12.00 – 12.40: rondwandeling door park en bos en uitleg bij het hek door Ysk Vondeling, vrijwilligster voor het groen

12.45 – 13.45: lunch door de Rivierkeuken


De kosten voor deze Vriendendag bedragen incl. lunch € 15 p.p.

Uw betaling geldt als aanmelding en kan worden gedaan op rekeningnummer NL22INGB0000256092 t.n.v. VPC/Vrienden van de Vecht te Vinkeveen; graag ontvangen wij tegelijkertijd van u een email met uw gegevens naar het adres aanmelden@vecht.nl (of per post naar VPC Postbus 5347 – 1380 GH Weesp) – eventuele vragen bij voorkeur per email of anders per telefoon: 0294-480.000


Parkeren kan op de parkeerplaats bij het kasteel. Deze is te bereiken via het Juliana-Bernardplein.

Gelieve passend schoeisel aan te trekken i.v.m. de wandeling door het bos en op de grindpaden. Het kasteel is alleen bereikbaar via de grote trap aan de voorzijde.

Wij ontmoeten u heel graag op 2 september in kasteel Nederhorst!

Het bestuur van de Vrienden van de Vecht Peter Rombouts, Steven de Clercq, Tonny van der Velden, Dirk Quaak en Renée Wijnen

VechtVriendendag zaterdag 17 september 2016

‘De Vrienden van de Vecht hebben zaterdag 17 september 2016 de Krijgsman Muiden bezocht en namen met veel belangstelling kennis van het veelzijdige en ambitieuze plan. De Vrienden zijn benieuwd naar de verdere concretisering en realisatie.’

Charlotte Smit, VPC voorzitter

Alle aanwezige Vrienden van de Vecht waren zeer enthousiast over de ontvangst in het Krijgsman-informatiegebouw, over de heldere uitleg van de beide inleiders (Wilbert Coenen van De Krijgsman en Pepijn Godefroy van L4Sale Landschapsarchitecten) en over de avontuurlijke wandeling door het gebied. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen ook even enthousiast is over de plannen en daar nu al voldoende inzicht in heeft. De landschapsarchitect heeft geen eenvoudige opgave om 1300 woningen op deze ca 70 ha in te passen en toch nog zoveel mogelijk het bestaande landschap te laten spreken. Waardering oogstten zeker zijn uitgangspunten, maar – hoe mooi en illustratief de getoonde afbeeldingen en maquettes ook waren – het is afwachten wat dit in de praktijk zal gaan betekenen. Nu is eerst de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Gooise Meren aan zet bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan De Krijgman: zie het Herziene plan De Krijgsman.


De uitnodiging voor de Vriendendag:

Waarde Vrienden van de Vecht,

Dit najaar voert de excursie voor de Vrienden van de Vecht naar ‘De Krijgsman’, het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden. Daar zal de komende jaren een bijzondere woonwijk ontstaan.

De buskruitmakerij begon in 1702 in de westelijk van Muiden gelegen Noorder- of Rietpolder, gelegen tussen de Diemerzeedijk en de Muidertrekvaart. Na de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de wens van de overheid om gevaarlijke fabrieken bij woonwijken te weren, werden in 2004 alle activiteiten gestaakt en sloot Muiden Chemie International de laatste kruitfabriek in Nederland.

Over de invulling van dit grote terrein (ca. 200 ha) is heel veel te doen geweest, een proces dat zijn afronding lijkt te naderen. De Vechtplassencommissie heeft de plannen steeds kritisch en met belangstelling gevolgd. Om meerdere redenen, niet in het minst omdat de VPC met het team van ontwikkelaar (Marcus Wieringa en Wilbert Coenen) en landschapsarchitect (Pepijn Godefroy) ook bij de ontwikkeling van Op Buuren op vruchtbare wijze heeft samengewerkt.

Op zaterdag 17 september aanstaande bieden wij u de kans om, voorafgaande aan de uitvoering van de plannen, dit terrein, dat jarenlang voor de buitenwereld was afgesloten, nog één keer in zijn huidige staat te bezoeken, om nader kennis te maken met zijn bijzondere geschiedenis en zijn vele natuur, om de gedachten achter de invulling van het terrein te vernemen, de manier waarop natuur en landschap (ook de Zuiderzeekust!) daarbij een plaats krijgen – en hoe dat zich verhoudt tot de plannen van Op Buuren.

Wij zijn zeer verheugd dat Wilbert Coenen (De Krijgsman) en Pepijn Godefroy (La4Sale) zich bereid hebben verklaard ons op De Krijgsman te ontvangen, te informeren over de plannen en te begeleiden tijdens een wandeling over het terrein

Programma VechtVriendendag zaterdag 17 september 2016

* 10:00 ontvangst & welkom

* 10:15 introductie over de plannen

* 10:45 wandeling over terrein

* 12:00 lunch verzorgd door de Rivierkeuken

* 13:00 sluiting

Locatie: Kruitpad 16, Muiden (Informatiehuis). Routebeschrijving: via Google maps

De Route voor de VechtVriendendag – zaterdag 17 september 2016 10.00 uur

Navigeren naar Kruitpad 15 of 16 Muiden: dan lopen naar het huis naast Kruitpad 33 (tegenover een eventsruimte die Explore heet).

zie: https://vecht.nl/vechtvriendendag-zaterdag-17-september-2016/

Google-route: https://www.google.nl/maps/place/Kruitpad+16,+1398+CP+Muiden/@52.3323668,5.0492718,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c60de6dedbceab:0x46b640e6ad4ac6ee!8m2!3d52.3323668!4d5.0514605

De route in woorden: via Weesperweg Muiden in rijden, bij rotonde rechts over de brug de Amsterdamsestraat in, direct links de Burg. De Raadtsingel op, en direct weer links over het water, en nog eens links het Kruitpad op (met het water aan je linker hand).
Aan het einde rechts en dan met een bocht naar links het Kruitpad vervolgen naar het grote parkeerterrein. Aldaar parkeren en verder lopen richting vier losse huizen. Het eerste huis aan de linkerhand is de plaats van samenkomst.

AANMELDEN

De kosten voor deze Vriendendag bedragen incl. lunch € 12 p.p.

Opgeven door middel van het overmaken van 12,00 euro pp naar NL22INGB0000256092 t.n.v. VPC/Vrienden van de Vecht te Vinkeveen + een antwoord-email met uw gegevens naar aanmelden@vecht.nl (of per post naar VPC Postbus 5347 – 1380 GH Weesp) – eventuele vragen bij voorkeur per email of anders per telefoon: 0294-480.000.

Gaarne Uw betaling + opgave vóór zaterdag 10 september aanstaande

VechtVrienden-dag 2019 – 13 april

Zaterdag 13 april 2019 vanaf 9.30 bij de GWV De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht.


Op deze Vriendendag staat het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen centraal. In dat akkoord hebben 21 partijen met uiteenlopende belangen elkaar gevonden in het streven om de kwaliteiten van het gebied verder te versterken. Samen werken zij aan verbetering van de natuur- en ecologische waterkwaliteit, aan het beheer van waardevolle ontginnings- en verveningslandschappen, aan een aantrekkelijker openbare ruimte en versterking van de watersportsector. Welke strategische aspecten spelen een rol en hoe krijgen de achterliggende waarden van de partijen in dit proces de aandacht die zij verdienen? Ook krijgt u een kijkje in de mogelijkheden om van traditionele naar natuur-inclusieve landbouw om te schakelen.

Programma en sprekers

9.30 inloop met koffie/thee

10.00 opening door Peter Rombouts, vz. Vrienden van de Vecht

Dion Ket, Prov. Noord-Holland, programma-manager Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen

Frans Evers, voorheen onafhankelijk voorzitter GA OVP

Charlotte Smit, voorzitter VPC

Pauze

Daniëlle de Nie, co-directeur Wij.land spreekt over het samengaan van landbouw en natuur

Lancering nieuwe website Vechtplassencommissie en Vrienden van de Vecht

Uitreiking Ton Stork vechten voor de Vechtpenning 2019 aan …

12.30 afsluiting door Peter Rombouts

Broodjeslunch met een toost op de nieuwe Ton Stork-penninghouder.

’s Middags kunt u deelnemen aan een van de volgende excursies:

• Vaartocht Loenderveensche Plas, waterwingebied van Waternet (duur ca 1,5 uur)

• Vaartocht Ankeveense Plassen (duur ca 2 uur)

• Bezoek aan het agrarisch bedrijf van de heer H. Kreuger in Loenersloot waar de principes van natuurinclusieve landbouw worden toegepast.

De kosten voor deze vriendendag zijn € 20,- per deelnemer, inclusief de lunch. Introducé’s (‘nieuwe Vrienden van de Vecht’) zijn natuurlijk van harte welkom.

Aanmelden door middel van het overmaken van 20,- euro naar NL86TRIO0198526547 t.n.v. Vrienden van de Vecht te Maarssen + het zenden van een email naar aanmelden@vecht.nl – wilt u daarbij ook opgeven aan welke excursie u bij voorkeur wilt deelnemen? Het aantal deelnemers per excursie is beperkt. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 april.

Ik hoop dat vele vrienden elkaar op zaterdag 13 april 2019 zullen treffen!

Namens de Vrienden van de Vecht, een vriendelijke groet,

Peter Rombouts, Voorzitter – vriend@vecht.nl

Vervoer en parkeren De Vrijbuiter: Op het terrein van De Vrijbuiter is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Eventueel kunt u parkeren bij Bootverhuur De Otter, Oud-Loosdrechtsedijk 131. Ons advies is om zoveel mogelijk te carpoolen.

Zie ook de VechtVrienden

VechtVrienden-vaartocht zaterdag 1 september 2018 in De Ster van Loosdrecht

 

 

 

 

 

 


De inschrijving voor de vaartocht op zaterdag 1 september 2018 in De Ster van Loosdrecht van 11.00 tot 13.30 bereikte het maximum aantal deelnemers van 20 Vrienden zo snel dat er een tweede vaartocht wordt georganiseerd om 14.00 uur. Daarvoor kan men zich alsnog opgeven.

Aanmelden kan via: aanmelden@vecht.nl

o.v.v. uw naam en telefoonnummer – u ontvangt dan een bevestiging van uw aanmelding en een betalingsinstructie.


De eerder aangekondigde VechtVriendendag 2018 in het gebied van de Oostelijke Vechtplassen krijgt dit jaar de vorm van een VechtVrienden-vaartocht in De Ster van Loosdrecht.

De Ster van Loosdrecht is ontstaan in het jaar 1225 door sloten te graven en een afwateringssysteem aan te leggen dat uitmondde in het riviertje de Drecht, dat bij Mijnden in de Vecht uitmondt.

In samenwerking met de Vereniging ‘De Ster van Loosdrecht‘ en ‘Plassenvaart‘ bieden de Vrienden van de Vecht dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een exclusieve Vrienden-vaartocht met gids op een Westlander Aak in dit uniek stukje Loosdrecht.

De excursie zal plaatsvinden op zaterdag 1 september vanaf 11:00 uur tot ongeveer 13:30 uur.

Het opstapadres is Strandpaviljoen De Dikke Muis aan de Boegspriet 11 te Loosdrecht. Er is voldoende parkeergelegenh

eid in de buurt.

De inschrijving tot maximaal 20 personen is in volgorde van aanmelding. Wees er dus snel bij.

Voor een eventuele lunch onderweg dient u zelf zorg te dragen.  Kosten voor deze excursie bedragen € 20,00 p.p.

Aanmelden kan via: aanmelden@vecht.nl

o.v.v. uw naam en telefoonnummer – u ontvangt dan een bevestiging van uw aanmelding en een betalingsinstructie.

 

Jaarverslag 2017 Vrienden van de Vecht

Jaarverslag Vrienden van de Vecht-2017

Inmiddels is het Jaarverslag van de Vrienden van de Vecht voor het jaar 2017 ook in een uitgewerkte digitale en print-versie verschenen met een fraai omslag.

Ook in 2017 heeft de sinds enkele jaren dalende tendens in het aantal vrienden zich voortgezet. Eind 2017 waren er 329 Vrienden van de Vecht. Echter op dat moment hadden zij nog niet allen de bijdrage (van min. 15 euro) betaald. Gedurende 2017 is gebleken dat het niet erg duidelijk was hoe men zich via de website kon aanmelden. Dit is inmiddels verbeterd. Het bestuur is zich ervan bewust dat de werving van nieuwe Vrienden actiever en via toegankelijker (sociale) media zou moeten gebeuren. Daarvoor zoekt het bestuur ook nieuwe leden om deze uitdaging aan te gaan. In het kader van het beheer van de Rie de Boois- en Karel Nagel-Fondsen op naam is een bijdrage van 1000 euro toegezegd voor de uitgave van een boekje n.a.v. het Narratief van Marinke bij de Ambitie nota voor Cultuur van de gemeente Stichtse Vecht. Het boekje met de werktitel “De vele gezichten van Stichtse Vecht, landschap & cultuurhistorie in 10 verhaallijnen”, zal in maart 2018 verschijnen.

Hoogtepunt van het jaar was ongetwijfeld de Vriendendag op 2 september 2017. Een recordaantal Vrienden bezochten het kasteel Nederhorst voor een bezichtiging van het kasteel en park. En voor een drietal lezingen. Gastheer Robert Jonker sprak over de geschiedenis van het kasteel, Wim Weijs over de natuur rond het kasteel en Luuc Mur over dreiging en kansen voor het Vecht-erfgoed. Bij die gelegenheid kreeg Wim Weijs de Ton Stork ‘Vechten voor de Vecht’ penning uitgereikt, als erkenning voor zijn bijdrage aan de verspreiding van de kennis van de natuur in de Vechtstreek.

Vanwege het uitblijven van rendement op de spaarrekening heeft het bestuur besloten ca. 90% van het kapitaal van de Fondsen op naam in de verhouding 45:35:20 te beleggen in Certificaten, Fair Share Fund en Cultuurfonds bij de Triodos-bank.

Kalender

Kijk ook op de home page onder Recent (rechtsboven) en onder Nieuws

Wilt u meer of minder Nieuwsbrieven ontvangen?

Raadpleeg ook de Agenda met Evenementen van het Vechtsnoer
evenals de Events-kalender van Niftarlake
en bekijk voor alle historische berichten het Kalender-archief

Januari 2019:

13 Januari – zondag – 16:00 uur tot 18.00 uur – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake op Huys ten Bosch, Zandweg 44 te Maarssen – Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – aanmelden bij Godelief Hofman hofman.breukelen@gmail.com en – indien nodig – opgeven als lid – receptiebijdrage 5 € p.p.

September 2018:

01 September – zaterdag – 11.00-13.30 – Vrienden van de Vecht-excursie in de Ster van Loosdrecht

Januari 2018:

13 Januari – zaterdag – 16:00 uur tot 18:00 uur – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake op Sterreschans te Nieuwersluis – Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – aanmelden bij Godelief Hofman hofman.breukelen@gmail.com en – indien nodig – opgeven als lid – receptiebijdrage 5 € p.p.


November 2017:

03 November – vrijdag – 13.00-18.00 – Niftarlake-symposium over Nieuwe Buitenplaatsen op Boom en Bosch te Breukelen

September 2017:

02 September – zaterdag – 10.00-14.00 – Vriendendag Vrienden van de Vecht op Kasteel Nederhorst

Mei 2017:

02 Mei – dinsdag – Jaarvergadering en -diner voor leden van Niftarlake – Aanvang borrel: 17.30 uur, aanvang vergadering: 18.30 uur en rond 19.30 uur aan tafel – Restaurant de Kampioen te Nieuwersluis – Kosten: € 37,50 incl. borrel en wijn aan tafel – aanmelden en opgeven via Niftarlake

Februari 2017:

22 Februari – woensdag – Winterlezing Naerdincklant over de Archeologie van Gooi & Vechtstreek
van 20:00-22:00 uur, zaal open 19.45 Locatie: Infoschuur, Naarderweg 103, Hilversum

Januari 2017:

14 Januari – zaterdag – 16:00 uur tot 17:30 uur – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake op Kasteel Loenersloot te Loenen – Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – aanmelden bij Godelief Hofman hofman.breukelen@gmail.com en – indien nodig – opgeven als lid – receptiebijdrage 5 € p.p.


 

Kalender-archief

Raadpleeg ook de Agenda met Evenementen van het Vechtsnoer
en bekijk voor alle historische berichten het Kalender-archiefVecht-Agenda-2016

November 2016:

02 November – woensdag – Water tussen Vecht en Eem-lezing Paleogeografie van ons gebied, Drs Sander Koopman – Leergang Gooiologie najaar 2016

Oktober 2016:

26 Oktober – woensdag – Water tussen Vecht en Eem-lezing Ontstaan & kenmerken van de huidige waterhuishouding, Dr Chris de Bont – Leergang Gooiologie najaar 2016

12 Oktober – woensdag – Water tussen Vecht en Eem-lezing Bijzondere waterflora, Prof. Dr Wim Weijs – Leergang Gooiologie najaar 2016

01 Oktober – zaterdag – Open dag TVE in WeespProgramma-TVE-1-10-2016 – Opgeven via www.tussenvechteneem.nl/open-dag/

September 2016:

17 September – zaterdag – Vrienden van de Vecht Vriendendag – programma

Mei 2016:

19 Mei – donderdagavond – 20.00 Klankbordbijeenkomst Vechtplassengebied voor leden Natuurmonumenten – ‘Hoe zetten we het Vechtplassengebied op de kaart?’ – Vredenburg 19 Utrecht – Informatie en aanmelden via klankborddcu@gmail.com

18 Mei – woensdag – de bibliotheek van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam is ondergebracht op Fort Uitermeer ; ruim 800 boeken, atlassen etc. zijn er in te zien.

13 Mei – opening van een TOP (Toeristisch OverstapPunt) bij het oude station van Abcoude (nu Hotel De Witte Dame)

12 Mei – donderdag – 16.00 opening tentoonstelling  Theekoepels aan de Vecht: Herstellen is behoudenVechtstreekmuseum – Park Goudestein Maarssen – www.vechtstreekmuseum.nl – zie ook Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek

03 Mei – dinsdag – 17.30 Jaardiner en vergadering Niftarlake – Loosdrecht – KWVL – alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via hofman.breukelen@gmail.com

April 2016:

00 April – start van de inschrijving voor de nieuwe Leergang Vechtologie – ‘kenniswandelingen’ in de dorpen en stadskernen van de Vechtstreek – zie Leergang Vechtologie – van mei t/m oktober

Januari 2016:

09 Januari – zaterdag 16.00-17.30 – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake op Vreedenhoff te Nieuwersluis

Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – aanmelden bij Godelief Hofman hofman.breukelen@gmail.com en – indien nodig – opgeven als lid.


Vecht-Agenda-2015

Oktober 2015:

22 Oktober – donderdag 20.00-22.00 – Eerste avond van de Module Kunst en Bedrijvigheid in de Vechtstreek van de leergang Vechtologie

September 2015:

26 September – zaterdag – Excursie Vreeland 750 jaar – van 11.00 tot 13.15 – Breedstraat 8 Vreeland

05 September – zaterdag – Jaarvergadering Vechtplassencommissie 2015 te Muiden met het thema: Water in de Vechtstreek – zie ook www.vechtplassencommissie.nl/

Juni 2015:

16 Juni – dinsdag – verschijning van de voorjaars/zomer-Nieuwsbrief van de Vechtplassencommissie en Vrienden van de Vecht

Mei 2015:

06 Mei – woensdag – 17.30 Jaardiner en vergadering Niftarlake – Vreeland – vergadering in de kerk en diner in De Nederlanden – alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via hofman.breukelen@gmail.com

April 2015:

02 April – donderdag – bijeenkomst Platform Vecht en Weiden over LEADER 3 te Kockengen – LEADER staat voor economische ontwikkeling van, voor en door de streek, in dit geval het westelijk deel van de provincie Utrecht, van Lopik, Woerden, Abcoude tot Groenekan (Weidse Veenweiden)

Januari 2015:

10 Januari – zaterdag 16.00-17.30 – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake koetshuis Vegtlust te Loenen

Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – aanmelden bij Godelief Hofman hofman.breukelen@gmail.com en – indien nodig – opgeven als lid.


Vecht-Agenda-2014

December 2014:

14 December – zondag – 16.00 Concert de Muzikale Jonge Meesters – Quality in Music in het koetshuys van Nyenrode te Breukelen

Oktober 2014:

14 Oktober – dinsdagavond – Lezing door Wim Weijs, bioloog en auteur van het boek ‘Natuur en Landschap van de Vechtstreek’, over het ontstaan van het Vechtlandschap, de nog aanwezige natuur en de bescherming daarvan – locatie: Vechtstreekmuseum – www.vechtstreekmuseum.nl/

01 Oktober – woensdag – Platform Vecht en Weiden

Mei 2014:

10 Mei – zaterdag – 10.45 Vriendendag van de Vrienden van de Vecht op kasteel Loenersloot – zie voor het programma en opgeven: Vriendendag

07 Mei – woensdag – 17.30 Jaardiner en vergadering Niftarlake – Loosdrecht KWVL – alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via hofman.breukelen@gmail.com

April 2014:

07 April – maandag – 13.00/13.30-16.30 – Platform Vecht en Weiden – dorpshuis Ons Genoegen, Doude van Troostwijkstraat 20 Nieuwer Ter Aa. Aansluitend is er zoals gebruikelijk een borrel – Info@utrecht-west.com

Februari 2014:

13 Februari – donderdagmiddag – Bestuurlijke conferentie “Uitgesproken Water, deel II” – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam – voor genodigden – wbp <wbp@agv.nl>

Januari 2014:

11 Januari – zaterdag 16.00-18.00 – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake op Ruygenhoff, Rijksstraatweg 87a te Loenen

Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – aanmelden bij Godelief Hofman hofman.breukelen@gmail.com en – indien nodig – opgeven als lid viabridginavanelk@cs.com hofman.breukelen@gmail.com] – Zie ook http://www.niftarlake.com/events/nieuwjaarsreceptie-2/


Vecht-Agenda-2013

December 2013:

15 december – zondag – Kerstconcert van Quality in Music – in de Grote Kerk, Kerkplein 1, 3633 BG Vreeland – concert met Carolyn Watkinson, het Nationaal Jongenskoor en een ensemble van gerenommeerde musici in een verrassend en ontroerend Kerstprogramma – reservering via qualityinmusic.nl
November 2013:

14 november – donderdagavond – Leergang VechtologieMuseum Vredegoed, Tienhoven

06 november – woensdagmiddag 12.30 – Opening noordelijk Waterliniepad in Fort Uitermeer, Uitermeer 5, Weesp – begint met een streekproductenlunch, daarna van 13.15 tot ca 15.30 het programma – aanmelden via contact@groenehart.info

05 november – Publieksavond van de Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg – Spiegelhuys Nederhorst den Berg – http://www.nieuwevecht.nl/
Oktober 2013:

31 oktober – donderdagavond – Leergang VechtologieMuseum Vredegoed, Tienhoven

12 oktober – zaterdag 9.30 aanvang – TVE (Tussen Vecht en Eem) Open Dag over het thema Veranderingen in het boerenleven tussen Vecht en Eem – ’s middags een drietal excursies – zie: tussenvechteneem.nl

10 oktober – donderdagavond – Leergang Vechtologie – Boom & Bosch, Breukelen

04 Oktober – vrijdag 13.00-17.00 – Platform Vecht en Weiden – over GeoParkGooienVechtstreek – locatie: Recreatieoord De Wilgenplas, Maarsseveensevaart 7B, 3601 CC Maarssen

September 2013:

21 september – zaterdagmiddag – Leergang VechtologieMuseum Vredegoed, Tienhoven

21 september – zaterdagochtend – Jaarvergadering Vechtplassencommissie 2013Boeren in de VechtstreekMuseum Vredegoed

19 september – donderdagavond – Leergang Vechtologie – Boom & Bosch, Breukelen

05 september – donderdagavond – Leergang Vechtologie – Nyenrode, Breukelen

05 september – donderdagmiddag 13.30 – Klankbordbijeenkomst Oude Hollandse Waterlinie en lezing over OHWL door Dr Onnekink in het Oude Stadhuis, Nieuwstraat 41 in Weesp – aanmelden via contact@groenehart.info
Juli 2013:

11 juli – donderdag – Excursie (bedrijfsbezoek) op 11 juli 2013 vanaf 14.00 tot 17.30 uur naar Greif Vreeland (v/h Van Leer) – zie: https://www.vecht.nl/wiki/index.php/Vechtstreek-Museum
Juni 2013:

21 juni – vrijdag – Lezing en expositie: Amsterdammers en hun buitenplaatsen – Kasteel Groeneveld Baarn – http://www.niftarlake.com/events/excursie-amsterdammers-en-hun-buitenplaatsen/

08 juni – zaterdagochtend – VechtVrienden Varen op de Vecht met het M.S. “De Tijd”. Het thema van deze vaartocht is: “Vechtoevers – zien en gezien worden” – aanmelden: VechtVrienden Varen op de Vecht

08 juni – zaterdag – Grote roeitocht over de Vecht van Utrecht naar Weesp – Het Galjoen

01 juni – zaterdag – Gratis rondleidingen ‘Voortvarend in de Vechtstreek’ in het Vechtstreekmuseum over twee eeuwen industrie langs de Vecht – Maarssen – www.vechtstreekmuseum.nl
April 2013:

06 april – zaterdagmiddag bij Anna Haen – Feestelijke jaarvergadering ter gelegenheid van 20 jaar vereniging Spaar het Gein! – nadere informatie via http://www.spaarhetgein.nl/

06 april – zaterdagmiddag 17.00 uur – Quality in Music – Grote Kerk te Loenen aan de Vecht – Lenteconcert 2013 “Een passievol en bruisend klassiek avontuur” m.m.v. Carolyn Watkinson, Rosanne van Sandwijk, Nadia Wijzenbeek en instrumentaal ensemble – Quality in Music
Maart 2013:

08 maart – vrijdag 13.00-17.00 – Platform Vecht en Weiden in Paviljoen Uit en Meer, Uitermeer 5, 1381 HP Weesp. Meer informatie over het programma vindt u op http://www.utrecht-west.com/organisatie/Platform/default.aspx
Februari 2013:

09 Februari – zaterdag 9.00-13.00 – http://www.youtube.com/watch?v=do3IZ-pUJgw&list=UUZPjeWUZkBPFmv4IgkxubDA&index=1
Januari 2013:

12 Januari – zaterdag 16.00-18.00 – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake op Valkenberg, Zandpad 44, 3601 NA Maarssen. Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via bridginavanelk@cs.com


Vecht-Agenda-2012

December 2012:

16 december – zondag 16.00 – 25 Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek – locatie: het Koetshuis van Kasteel Nijenrode te Breukelen – Quality in Music
November 2012:

28 november – woensdag 13.00 – Toekomstsymposium ter ere van het 40-jarig jubileum van de Natuur en Milieufederatie Utrecht Tussen Droom en Werkelijkheid – Utrecht over 40 jaar – Aula Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE Utrecht – Aanmeldenhttp://www.nmu.nl/

19 november – maandagavond (met een eventuele uitwijk naar 26 november) in Nederhorst den Berg – avond met meningspeiling over Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den BergNieuwevecht.nl
Oktober 2012:

06 oktober – zaterdag 10.00 – Open dag Tussen Vecht en Eem over Historische Buitenplaatsen tussen Vecht en Eem, in de ochtend op kasteel Groeneveld met lezingen en ’s middags excursies in ’s Graveland of langs de Vecht – zie: TVE

05 oktober – vrijdag 13.00 – Gebiedsplatform Vecht en Weiden (ook voor Noord-Hollanders) – over Toeristische Overstappunten (TOPS’) en Poorten – Locatie: restaurant Vlinders, Rijksstraatweg 189 te Loenen aan de Vecht – Programma: zie UVW en Kalender
September 2012:

28 September – vrijdag 14.00 – Opening tentoonstelling Arm en Rijk in Vecht en Venen – Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen – Schepersweg 6-E Breukelen – http://www.rhcvechtenvenen.nl – opening voor genodigden, daarna voor een ieder

01 September – zaterdag 10.00-13.00 – Veldexcursie Geologie van de Vechtstreek o.l.v. Ingwer Bos van Landschap Noord-Holland voor de Vrienden van de Vecht – aanmelden via vriend@vecht.nl – Conceptlijst-deelnemers-2012-09-01
Juni 2012:

24 juni – zondag – 10 of 25 km wandelen langs de Vecht en veenplassen – zie Vechtloop

22 juni – vrijdag 13.00 – Gebiedsplatform Vecht en Weiden (ook voor Noord-Hollanders) – Locatie-Platformdag – Programma: zie UVW en Kalender

16 juni – zaterdag 17.30 – Vechttocht Niftarlake op historisch stoomschip ‘Succes’ – afvaart Vreeland – Beeldverslag-StubbeBeeldverslag-Copijn

16 juni – zaterdag 10.15 – Vrienden van de Vecht-excursie naar de Tuin van Loekie Schwartz in Maarssen – aanmelden via vriend@vecht.nl – Conceptlijst-deelnemers-2012-06-16
Mei 2012:

12 mei – zaterdag 10.00-12.00 – Vrienden van de Vecht-Vaarexcursie op de Loenderveenseplas bij Loenen – Bloklaan 5 Loosdrecht – maximaal 20 deelnemers – deelname in volgorde van opgave – aanmelden Vriend@Vecht.nlConceptlijst-deelnemers-2012-05-12

09 mei – woensdag 17.30 Jaardiner en -vergadering Niftarlake – Loosdrecht KWVL – alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via bridginavanelk@cs.com
April 2012:

21 april – zaterdag 10.00 – opening van de websites ZichtopdeVechtstreek en VechtSnoer door burgemeester Mirjam in ’t Veld en wethouder Gera Helling – 10.00 korte fietstocht in en om Loenen (vanuit Molen de Hoop) en 14.00 een korte fietstocht in en om Maarssen (vanuit hetVechtstreekmuseum Maarssen). Zie ook VechtSnoer

01 april – zondag 11.30 – lezing over Stinzenplanten (eerste in een serie van zeven) in de trouwzaal van de buitenplaats Goudestein in Maarssen door Kees Beelaerts van Blokland (hovenier, tevens voorzitter van het Gilde van Tuinbazen). Kaarten reserveren via Vechtstreekmuseum of telefonisch via 06-20487677. De prijs is € 5 p.p.
Maart 2012:

31 maart – zaterdag – Opening Jaar van de Historische Buitenplaats – Stichtse Vecht – Kasteel Nijenrode – Voor programmaoverzicht Stichtse Vecht, zie: 2012 Jaar Historische Buitenplaats en Groene Parels – tevens op Nijenrode die ochtend van 10.00 tot 12.00 uur een Stinzenplanten-wandeling onder leiding van Willemien Valewink voor de Vrienden van de Vecht – opgave noodzakelijk via vriend@vecht.nl of 0294-480.000

25 maart – zondag 16.00 – Jubileum concert – Het 10e concert in de Vechtstreek van Quality in Music – Locatie: het Koetshuis van Kasteel Nijenrode te Breukelen – zie Quality in Music

21 maart – woensdagmiddag – Rondleiding stinzenflora in de kasteeltuin – Slot Zuylen – o.l.v. Henny van der Wilt, hovenier te Slot Zuylen. Aanvang rondleiding: 13.30 uur en 15.00 uur (theeschenkerij open: 13.00 uur), duur van rondleiding: 60 minuten. Entrée: € 5,-. Reserveren is noodzakelijk op 030-2440255 of info@slotzuylen.nl

20 maart – dinsdag 20.00-22.00 – herhaling lezing Ingwer Bos en Johan Stuart over Landschap Noord-Holland en de Vechtstreek – locatie De Kazerne Muiden – voor Vrienden van het Gooi en Vrienden van de Vecht Media:Lezing-Vechtstreek.pdf – aanmeldingen aanmelden

08 maart – donderdag – 21.00 – Lezing Juliette Jonker-Duynstee: ‘Buitenplaatsen in de Vechtstreek’ – Historische Kring Maarssen, Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen

03 maart – zaterdag – 14:00 uur – Opening tentoonstelling ‘Aanschouw de Lusthoven aan de Vecht’ – Vechtstreekmuseum Maarssen

03 maart – zaterdag – 10:00 – 12:00 – Stinzen rondwandelingen bij Vreedenhorst Vreeland, Bijdorp Loenen, Vreedenhoff Nieuwersluis, Gunterstein Breukelen en Leeuwenburg Maarssen. Zie: www.vreedenhorst.nl
Februari 2012:

27 februari – maandag 20.00-22.00 – lezing Ingwer Bos en Johan Stuart over Landschap Noord-Holland en de Vechtstreek – locatie Uit & Meer bij Uitermeer (Weesp) – voor Vrienden van het Gooi en Vrienden van de Vecht Media:Lezing-Vechtstreek.pdfNB: deze lezing is per 2012-02-14 volgeboekt– verdere aanmeldingen komen op een reserve-lijst

23 februari – donderdag 20.00 – Presentatie project & boekje ‘Vechtoevers, zien en gezien worden’ – Geesberge, Zandpad 23, 3601 NA Maarssen
Januari 2012:

27 januari – vrijdag 12.00-16.30 – Gebiedsplatform Vecht en Weiden (ook voor Noord-Hollanders) – Locatie: Loenderveense plas – Voorlichtingsgebouw Waternet Bloklaan te Loenen – tijdig opgeven bij info@utrechtsevechtenweiden.nl – Programma: zie UVW en Kalender

14 Januari – zaterdag 15.30-18.00 – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake in de Van Houten Kerk te Weesp

– alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via bridginavanelk@cs.com