3182
post-template-default,single,single-post,postid-3182,single-format-standard,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Symposium: Het Vechtplassengebied in Transitie

Symposium van de Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht

Zie voor een film-verslag van deze boeiende middag de volgende impressie!

Wanneer: donderdag, 11 mei 2023, 14.00-16.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Waar: Stalhouderij De Zadelhoff te Breukelen

Aanleiding en doel
De aanleiding van het symposium is tweeledig: enerzijds markeert deze middag het vertrek van onze oud-voorzitter Charlotte Smit en anderzijds willen we invulling geven aan het nationale debat over de inrichting van ons landschap. Het Rapport Remkes onderstreept het belang om samen vooruit te kijken.

Het doel van deze middag is een toekomstperspectief te schetsen van het Vechtplassengebied en in het bijzonder het veenweidegebied. Hiermee proberen we de agenda naar ons toe te trekken. Onze ambitie is om het gesprek tussen verschillende partijen en belangen te faciliteren en hiermee samenwerking te stimuleren. Er zijn veel (schijnbare?) tegenstellingen in onderwerpen die moeten landen in beleid en vervolgens tot uitvoering gebracht moeten worden: energietransitie, bodemdaling, vergroten biodiversiteit, herstellen natuurwaarden, (transformatie van) het cultuurlandschap, tegengaan van verregaande verzilting, zeespiegelstijging, inbedding recreatie, respecteren van cultuurhistorie, stikstof reductie (en fosfaat en PFAS en etc etc) en de woningbouwopgave. Doel van het debat is tevens dat we de urgentie vergroten om gezamenlijk aan de slag te gaan. En dat we van onderaf een impuls kunnen geven aan de ontwarring van deze knoop.

Pieter Broertjes, de nieuwe voorzitter van de Vechtplassencommissie, zal de middag modereren. Zijn motto: “Er is urgentie om samen aan de slag te gaan!”

Voor wie?
Beleidsmakers en politici op provinciaal en gemeentelijk niveau, grondeigenaren, boeren, initiatiefnemers, liefhebbers, beschermers, ondernemers, adviseurs, burgers en buitenlui en natuurlijk de Vrienden van de Vecht.

Het definitieve programma zal op korte termijn gestalte krijgen. Kijk t.z.t. op onze website voor de laatste informatie. www.vechtplassencommissie.nl

Met wie?
Dirk Sijmons, oud rijksadviseur voor het landschap en emeritus-hoogleraar landschapsarchitectuur, zal een inleiding verzorgen en deelnemen aan een specialisten panel, waarna we in debat gaan met u als genodigde.

Panelleden:
Joyce Sylvester: Dijkgraaf Waterschap Amstel Gooi en Vecht- helaas verhinderd maar voortreffelijk vertegenwoordigd door:
Arjan van Rijn van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht
Henk Jan Soede: Agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen
Daniëlle de Nie: oprichter en directeur WIJ.land – helaas verhinderd
Wiebe Borren: hydroloog Natuurmonumenten
Attie Kuiken: gebiedscommissielid Utrecht-West – op afstand aanwezig en vertegenwoordigd
Mark van der Bij: landschapsontwerper, bestuurslid Vechtplassencommissie.