1911
page-template-default,page,page-id-1911,page-child,parent-pageid-49,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

2015-06-17 Weesper Nieuws over een nieuw plan voor de schansen in Weesp


 

Oudere plannen voor de Vesting-Weesp met haar schansen en bolwerken:

Zie ook het WeesperNieuws: http://www.weespernieuws.nl/Zoek/?zoekterm=schansen enhttp://www.weespernieuws.nl/zoek/rubriek/34

Zie ook de gemeentelijke site: http://www.weesp.nl/index.php?simaction=content&mediumid=7&pagid=1631&stukid=49477#titel49477

en de Hollandse Waterlinie-site: http://www.hollandsewaterlinie.nl/items/opening-schans-de-nieuwe-achtkant.aspx

Google-Kaart met de schansen: met rechts de Nieuwe Achtkant en onder de Draaierschans (west) en de Rooseboom (oost)

Bestand:Schansen Weesp Google Earth.jpg

Google Earth

Verkennend Ontwerp 12-7-2012 Ontwerpbureau: DLA+ Harry Derks

Alternatieve Schansen-Plannen voor andere gemeenten


2013-02-07: Onbegrijpelijk Schansenbesluit in de Raadsvergadering van 7-2-2013:http://www.weespernieuws.nl/Lees/23418/raad-geeft-groen-licht-voor-reconstructie-schansen

2013-01-22: Commissie-vergadering SOB o.a. over de schansenVoorstel B&W 2013-01-22Officiële stukken Voorstel B&W 2013-01-22VPC-Reactie-2012-01-22

2012-12-05: Midas Dekkers over de Schansen ‘Handen af van de schansen’

2012-11-27: Ontwerp opties per schans met bijbehorende kostenplaatjes worden gepresenteerd in de raadscommissie SOB door Harry Derks. Ze worden nog niet behandeld, ze worden ter besluitvorming voorgelegd in de eerste raad van het nieuwe jaar op 7 februari 2013. Na de commissie SOB liggen de ontwerp opties ter inzage bij de balie en zijn ze te vinden op de website. Iedereen kan daarop dan reageren. De reacties worden daarna gebundeld en vormen een bijlage bij het raadsvoorstel dat in januari/ februari 2012 wordt behandeld. Zie: http://www.weespernieuws.nl/Lees/22712/tweede-schansontwerp-scherpe-contouren-met-bomen

Voor meer informatie zie: http://www.weesp.nl/index.php?simaction=content&mediumid=7&pagid=1631&fontsize=10&stukid=54833

2012-07-12: informatieavond om 19.30 over de (restauratie-)plannen van de schansen van de Vesting Weesp in de kantine van het stadskantoor. Goed verslag op: WeesperNieuws – voorlopige conclusie: er was geen consensus over (de uitgangspunten van) het voorliggende verkennende ontwerp.

2012-07-11: WeesperNieuws kopt met Je hoort veel mensen zeggen: als het maar niet zo wordt als op de Ossenmarkt

2012-03-22: informatiemiddag over de (restauratie-)plannen van de schansen van de Vesting Weesp. Schansen met de klok mee: Bakkerschans, Nieuwe Achtkant, Rooseboom en Draaierschans. De reconstructie van de tweede schans wordt afgemaakt en voor de laatste twee schansen worden er plannen gemaakt om het vesting-karakter te versterken.

De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen het versterken, terugbrengen van het historische beeld en het behoud van de natuurlijke en landschappelijke waarden die daar in de loop van de tijd zijn ‘gegroeid’. Het is een dilemma inzake de keuze tussen behoud van de bestaande natuurlijke, parkachtige, maar ook wat ‘slordige’ inrichting van de schansen (bijna ‘puddingen’ volgens de landschapsarchitect) en ‘ontwikkeling’ van deze gebieden (gebiedjes) in de richting van een wat ‘strakker’, kaler historisch (?) model.

Op de bijeenkomst werd gepleit voor een sterke nadruk op ‘kleinschalig onderhoud’ en behoedzaamheid bij ‘grootschalige reconstructie’.

Ontwerpbureau: DLA+ Harry Derks

Het gaat om de Draaierschans (aan het einde van de Achtergracht) en de Rooseboom (bij het politiebureau). Het belangrijkste van de plannen is dat de scherpe contouren van de vestingwallen terugkeren. Ook de beplanting wordt ‘aangepast’, in samenwerking met ecologen.

De schans Nieuwe Achtkant (Ossenmarkt) is recent helemaal ‘aangepakt’. De twee andere bastions zouden minder ingrijpend worden veranderd.