Commissie-vergadering SOB o.a. over de schansen

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Concept-agenda commissie SOB

Bekendmaking heeft betrekking op 1381BB Publicatiedatum 16-01-2013 Soort bekendmaking Agenda en notulen


Datum: dinsdag 22 januari 2013 Aanvang: 20.00 uur Locatie: raadzaal van het stadhuis


1.Opening en mededelingen van de voorzitter

2.Inspreekrecht voor burgers*

3.Vaststelling agenda

4. Presentatie ontwikkelingen spoor/OV Saal

5. Ter advisering

5.1. Ontwerp opties reconstructie schansen Rooseboom, Draaierschans en de rest van de Nieuwe Achtkant

Zie de Stukken over de schansen

5.2. Verzoek tot verkoop perceel Hogeweijselaan 175 te Weesp

6. Ter bespreking

6.1. Ontwikkelingen bedrijventerrein Noord (ph Zierleyn)

6.2. Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen - Spoortunnel Weesp

6.3. Memo stand van zaken Structuurvisie Weesp en aanpak binnenstad

7. Vaststelling verslag commissievergadering SOB d.d. 27 november 2012

8. Lijst van afspraken en toezeggingen geactualiseerd t/m 13 december 2012

9. Rondvraag

10. Sluiting


Inspreekrecht voor burgers: Aan het begin van iedere vergadering is er mogelijkheid voor inspreken voor inwoners. Iedereen kan dan vragen stellen over zaken die het werkterrein van de commissie betreffen. U kunt u hiervoor aanmelden bij de griffie op telefoonnummer 491 324, of mailen kan ook naar griffier@weesp.nl.

Het woord kan niet gevoerd worden:

1.over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

2.over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

3.indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend