Nieuwe stap in realiseren natuurdoelen in de Oostelijke Vechtplassen

 in Natura 2000Mirjam Sterk

De provincies Utrecht en Noord-Holland hebben het ‘Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028’ vastgesteld. De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek natuurgebied in het noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht en zijn onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. In het beheerplan staat welke maatregelen nodig zijn voor het behoud, het herstel en de verbetering van dit bijzondere stuk natuur.  Zie:

Nieuwe stap in realiseren natuurdoelen in de Oostelijke Vechtplassen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

en Provincie zet volgende stap in het realiseren van de Natura 2000-doelen in de Oostelijke Vechtplassen – Provincie Noord-Holland