2606
post-template-default,single,single-post,postid-2606,single-format-standard,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

De buitenplaats Vijverhof te Breukelen

Na het vertrek van het Limnologisch Instituut heeft de buitenplaats Vijverhof, Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis meer dan 6 jaar te koop gestaan alvorens zich een serieuze koper meldde. De toekomstige eigenaar wil de hele buitenplaats herbestemmen tot een hotel in het hoge segment. In het te restaureren hoofdgebouw komen een restaurant en enkele hotelkamers en ook in het bestaande koetshuis komen hotelkamers. Het betonnen laboratoriumgebouw uit 1989 zal worden gesloopt. Op de vrijkomende plek komt een kleiner koetshuis met hotelkamers en een woning. Het park met zijn rijke stinzenflora en enkele zeer fraaie bomen zal worden hersteld. Aan de Vecht is een theekoepel gepland.

Tegenover zowel de risico’s als de kansen die de ontwikkeling van een hotel in het hoge segment met zich meebrengt, staan allerlei denkbare ongewenste ontwikkelingen die mogelijk zijn bij voortduring van de huidige ruime bestemming. En hoewel de Vechtplassencommissie (VPC) zich zeer wel bewust is van de risico’s van een hotelfunctie, van de overlast die dat voor de buurt kan betekenen en de belasting van het park, in het bijzonder als gevolg van parkeren, hebben wij ons toch vanaf het eerste moment positief opgesteld tegenover deze ontwikkeling.

De twee belangrijkste redenen daarvoor zijn allereerst dat door deze koop en de nieuwe bestemming het voortbestaan van de buitenplaats als geheel veilig wordt gesteld en in samenhang met en respect voor het park zal worden ontwikkeld. Vijverhof zal nu dus niet in meerdere bouwpercelen worden opgesplitst en voor een buitenplaats oneigenlijke ontwikkelingen  – die met de geldende bestemming mogelijk waren – zijn verder uitgesloten. Ten slotte lopen de kwaliteitsbelangen die passen bij het ambitieniveau van de eigenaar parallel aan die van de Vechtstreek. Kwaliteit valt en staat met de uitvoering. Daarom zullen wij de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.