Per voorjaar 2015 is een eigen site voor de Vechtplassencommissie in ontwikkeling: www.vechtplassencommissie.nl

Ook zal worden bekeken of moderne kanalen als Facebook en Twitter voor de VPC goede communictie-kanalen zijn.

Voor intern gebruik is er een Vecht-database.

 

Over de stichting

De stichting is bekend onder haar lange en korte naam, respectievelijk Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied en/of Stichting Vechtplassencommissie

Doelstelling

Bevorderen van de kwaliteit van landschap, natuur, cultuur en milieu van de Vechtstreek.

Algemeen

De kwaliteit van de Vechtstreek beschermen en bevorderen. Daartoe houden we continu de ontwikkelingen in de Vechtstreek in de gaten. We zijn alert op bijvoorbeeld nieuwbouw- en verbouwplannen, ontwikkelingen in natuurgebieden maar ook rond openbaar groen (bomen). We houden de vinger aan de pols als er iets rond monumenten te verwachten is of stimuleren als het nodig is dat dat gaat gebeuren. Ontwikkelingen in de agrarische sector (schaalvergroting, leegkomende bedrijfsgebouwen) en op het terrein van duurzaamheid (windturbines en vergistingsinstallaties) hebben onze belangstelling.

Steun de Vechtplassencommissie

Als u de Vechtplassencommissie wilt ondersteunen met raad en daad of met een financi√ęle bijdrage: meld u dan aan als Vriend van de Vecht.

De oude donateurs van de Commissie vormden de eerste Vrienden van de Vecht.

Actueel

Contact

Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door Frans Cladder, Hoogstraat 20 1381 VS Weesp.
E-mail: 
info@vecht.nl

Archief

Ordening VPC-archief

Statuten-VPC-aanvulling (pdf bestand) met de kaart van het werkgebied 2016

Statuten-VPC-doorlopende tekst-2016