2149
post-template-default,single,single-post,postid-2149,single-format-standard,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Bruggen in de Vechtstreek

Bruggen in de Vechtstreek – Op afstand bediening bruggen in Vreeland, Loenen en Breukelen voorlopig van de baan
Al sinds 2012 wordt door de gemeente Stichtse Vecht onderzoek gedaan naar het op afstand bedienen van de gemeentelijke bruggen in de kernen Vreeland, Loenen en Breukelen met als doelen efficiency, kostenbesparing en gelijktrekken van beleid binnen Stichtse Vecht. Een klankbordgroep van Vreelanders, Loenenaren en Breukelaren heeft de rapporten van de gemeente bestudeerd en een negatief advies aan de gemeente uitgebracht. De berekeningen van de klankbordgroep toonden geheel andere cijfers en een andere terugverdien-tijd, mede doordat veel kosten niet waren opgenomen in de gemeentelijke berekeningen. Daarnaast zijn er belangrijke tegenargumenten die niet direct in geld zijn uit te drukken: aantasting van het beschermd dorpsgezicht (camera’s, luid belgerinkel, moderne slagbomen met knipperlichten) en een sterk verminderde veiligheid. In de grote drukte zowel op het water als over land speelt de brugwachter immers een corrigerende, sociale en beveiligende rol. Na jarenlang overleg en gesteggel is de kogel sinds vorige week min of meer door de kerk en heeft het college een voorlopig besluit genomen om het onderzoek naar het op afstand bedienen van de bruggen in de drie kernen af te sluiten wegens onvoldoende draagvlak. Samen met de dorpsraden van de drie kernen gaat het college nu op zoek naar alternatieve mogelijkheden om alsnog de door de gemeente voorziene besparing van € 100.000,- te realiseren. De gemeente start met de kern Vreeland.

Reactie 16-6-2015 binnengekomen:

Suggestie om het gat van 100.000 Euro te dempen: men zou de brugwachters weer moeten toestaan ‘het klompje’ te gebruiken om bruggeld te innen! C. van Zadelhoff