Symposium Landschap en Cultuurhistorie – 14 maart 2019

Op 14 maart 2019 vindt op Doornburgh in Maarssen een symposium plaats over Landschap en Cultuurhistorie in (het Utrechtse deel van) de Vechtstreek.

Het oer-Hollandse landschap in het westen van de provincie Utrecht kenmerkt zich door veenweiden, plassen, kronkelende riviertjes, met daartussen een historisch slotenpatroon en knotbomen. Het herbergt prachtige waterrijke natuurgebieden, buitenplaatsen, lintdorpen, historische stadjes en waterlinieforten. Dit unieke landschap krijgt te maken met grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, de energietransitie, toegenomen recreatie en het wegtrekken van agrariërs.

Wij willen het kenmerkende landschap met al haar schoonheid graag behouden en zelfs versterken, en daarom moeten we actie ondernemen. Hoe? Dat bespreken we op 14 maart tijdens het Symposium Landschap en Cultuurhistorie. Denkt u met ons mee?

Programma

Onder leiding van de dagvoorzitter Menno Bentveld, bekend van Vroege Vogels, begint het symposium met een aantal inspirerende lezingen door in elk geval Teo Wams (directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten), Rolf Steenwinkel (loco-dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Henk Baas (hoofd Landschap Rijksdienst Cultureel Erfgoed).

Daarna zijn er verschillende workshops waarin we concrete ideeën willen ophalen om het landschap te behouden en bedenken we hoe we het landschap op de kaart kunnen zetten bij de provincie en andere partijen in het gebied. De provincie maakt na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart een nieuw collegeprogramma, dus laten we het ijzer smeden nu het heet is. Het is vijf voor 12!

Het Symposium wordt gehouden gehouden van 13:00 tot 17:30 uur gehouden op de buitenplaats Doornburgh, Diependaalsedijk 17 in Maarssen. Vanwege het aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om u aan te melden. We kunnen u wel op een wachtlijst zetten. Stuur dan een e-mail naar info@utrecht-west.com. Dan kunnen we u wel op een wachtlijst zetten. 
Heeft u zich aangemeld,maar kunt u toch niet aanwezig zijn, meldt u zich dan af via info@utrecht-west.com.   Dan kunnen we iemand anders blij maken.

Het veen zakt

Sinds begin juli 2016 staat er aan de Veenkade te Wilnis bij Paviljoen Torenrestaurant de Grote Sniep een bijzondere informatiezuil. Daarop is zichtbaar hoever we de afgelopen eeuwen zijn gezonken in het veenweidegebied.

Het hoogste punt geeft aan hoe hoog het landschap 1000 jaar geleden lag. Dat was op die plek 2,5 meter hoger! Op de zuil staat informatie over het ontstaan van het veenweidegebied. De veenkade vormt de grens tussen de gemeentes de Ronde Venen en Stichtse Vecht. In totaal drie palen, verspreid over het westelijk deel van de provincie, laten de betekenis van bodemdaling zien. De overige palen komen in de gemeente Stichtse Vecht in de Bethunepolder en bij de Nieuwe Weg bij het Natura2000 gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht.

De zuilen zijn een initiatief van de Vechtplassencommissie. Provincie Utrecht, Recreatie Midden Nederland, Landschap Erfgoed Utrecht, de gemeente De Ronde Venen, Universiteit Utrecht, de Vrienden van de Vecht en gebiedscommissie Utrecht-West steunden dit project.

160707-Informatie-zuil-Veenkade-Wilnis