1694
post-template-default,single,single-post,postid-1694,single-format-standard,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Bomen beleidsplan Wijdemeren

2012-01-23: Bomen-Beleidsplan-Wijdemeren

Bomenbeleid – Wijdemeren telt op dit moment ruim 11.000 gemeentelijke bomen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Sommige bomen staan niet op de goede plek, groeien niet goed of zijn te groot. Op andere locaties is er juist behoefte aan extra aanplant om bijvoorbeeld een mooier aanzicht te krijgen. De gemeente vindt het belangrijk een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig bomenbestand te hebben en te houden. Ook de vele bomen bij inwoners en bedrijven dragen bij aan dit beeld.

Bomenbeleidsplan 2011 – 2035 – Met het bomenbeleidsplan legt de gemeente de basis voor het bevorderen en in stand houden van het gemeentelijke bomenbestand en behoud en de versterking van de groene kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast biedt het beleid perspectief op een duurzame, herkenbare, volwaardige en toonaangevende bomenstructuur voor de komende 25 jaar.

Bomenbeleidsplan 2011 – 2035 (PDF) <http://www.wijdemeren.nl/Docs/Internet/01%20Projecten%20en%20plannen/18%20bomenbeleid/bomenbeleid_wijdemeren_2011_2035.pdf>

Toelichting Bomenbeleidsplan (PDF) – <http://www.wijdemeren.nl/Docs/Internet/01%20Projecten%20en%20plannen/18%20bomenbeleid/bomenbeleidsplan_wijdemeren_2011_2035_toelichting.pdf> Bijlage Bomenbeleidsplan (PDF) <http://www.wijdemeren.nl/Docs/Internet/01%20Projecten%20en%20plannen/18%20bomenbeleid/bomenbeleidsplan_wijdemeren_2011_2035_bijlagen.pdf>

Groene Kaart – Om goed overzicht te hebben van de aanwezige bomen werkt de gemeente aan een Groene Kaart. Hierop zijn per kern te vinden:

De bomenstructuren. Denk hierbij aan bomen langs lanen, of groepen bomen. Voor iedere kern in Wijdemeren is een overzicht van groenstructuren aanwezig

Bomen met een beschermde status. Waardevolle bomen die niet gekapt mogen worden. Zij moeten aan bepaalde criteria voldoen.

Concept Groene kaart – versie 2011 (PDF) <http://www.wijdemeren.nl/Docs/Internet/01%20Projecten%20en%20plannen/18%20bomenbeleid/concept_groene_kaart_versie_2011.pdf>

Omgevingsvergunning kappen – De gemeente wil ook de kapregelgeving aanpassen. Alleen bomen die onderdeel zijn van de bomenstructuurkaart of (particuliere) bomen met beschermde status hebben dan nog een kapvergunning nodig. Voor alle andere bomen is het niet meer nodig een vergunning aan te vragen.

Ter inzage – Het bomenbeleidsplan ligt tot en met 7 maart 2012 ter inzage. Iedereen kan reageren op het plan en reacties schriftelijk indienen bij de gemeente Wijdemeren, afdeling Beheer Openbare Ruimte – bomenbeleid, Postbus 190, 1230A Loosdrecht. Na 7 maart verwerkt de gemeente alle reacties in een inspraaknotitie. Het college weegt alle reacties af en verwerkt dit in het voorstel dat naar de gemeenteraad gaat voor besluitvorming.

Meer informatie over het bomenbeleidsplan bij “ter inzage” op deze website <http://www.wijdemeren.nl/Smartsite.shtml?id=71168>

Informatieavond – Op maandag 30 januari 2012 vindt om 20.00 uur een speciale informatieavond over dit onderwerp plaats in het gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht. Ook de inbreng van belangstellenden op deze avond neemt de gemeente mee in de inspraaknotitie.

Aanmelden beschermwaardige bomen – Inwoners van Wijdemeren kunnen een boom aanmelden voor de status “beschermde boom”. Bij een positieve waardering krijgt de boom een plek op de Groene Kaart en mag niet meer gekapt worden.

Hiervoor gelden de volgende regels:

De boom staat in het gebied van de Bomenverordening Wijdemeren, op de onderstaande kaart aangegeven met groene lijnen

De boom is ouder dan 40 jaar

De levensverwachting van de boom is meer dan 10 jaar

De eigenaar van de boom geeft toestemming voor opname in de lijst van beschermde bomen

Gebied van de bomenverordening (PDF) – <http://www.wijdemeren.nl/Docs/Internet/01%20Projecten%20en%20plannen/18%20bomenbeleid/gebied_bomenverordening.pdf>

Ook de volgende waarden wegen mee:

Boomsoort (duurzaamheid, grootte, herkomst, dendrologische betekenis)

Stamdiameter (t.b.v. bepaling ouderdom)

Groeivorm (soorteigen of specifiek, bijzonder snoeivormen)

Ruimtelijke betekenis (zichtbaarheid en beeldbepalendheid)

Bijzondere cultuurhistorische betekenis (geschiedenis, herdenkingsboom, e.d.)

Hoe aanmelden?

Inwoners van Wijdemeren kunnen een beschermwaardige boom aanmelden door het onderstaand formulier in te vullen. Eventueel kan men ook een papieren formulier bij de gemeente aanvragen. Na aanmelding waardeert de bomenfunctionaris de aangemelde boom. Bij afwijzing krijgt de aanmelder bericht. Bij een groot aantal aanmeldingen kan het een aantal maanden duren voordat de waardering uitgevoerd is. Aanmelden kan tot en met 7 maart 2012.

Naar het aanmeldformulier – <http://www.wijdemeren.nl/Smartsite.shtml?id=71474>

Ieder vier jaar een nieuwe groene kaart – Om de vier jaar actualiseert de gemeente de groene kaart. Zo worden bijvoorbeeld bomen met een levensverwachting van minder dan tien jaar van de kaart verwijderd. En nieuw aangemelde bomen die een positieve waardering kregen worden toegevoegd.

Meer informatie? – Voor papieren aanmeldformulieren of meer informatie over het beleidsplan en de procedure kunt u terecht bij de heer Tijdgat, telefoon (035) 65 59 459. U kunt ook het contactformulier invullen.

Naar het contactformulier – <http://www.wijdemeren.nl/Smartsite.shtml?id=71473>

Tags: