1795
page-template-default,page,page-id-1795,page-child,parent-pageid-49,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

2013:

Citaat B&W van een Vechtgemeente n.a.v. de vraag waarom er geen zienswijze of bezwaar kon worden ingediend als reactie op een voorbereidingsbesluut:

Een voorbereidingsbesluit staat op de negatieve lijst van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar en beroep is daarmee niet mogelijk. De wetgever heeft daarvoor gekozen vanuit de gedachte dat een voorbereidingsbesluit nu moet worden gezien als een besluit dat feitelijk hoort in het proces richting de vaststelling van het bestemmingsplan. Het is dus letterlijk slechts een voorbereidingshandeling (althans volgens de wetgever).


Artikel 8:5 Algemene wet bestuursrecht

Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen over beroep bij de rechtbank

Titel 8.1. Algemene bepalingen

Afdeling 8.1.1. Bevoegdheid

Artikel 8:5

1. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit, genomen op grond van een wettelijk voorschrift dat is opgenomen in de bijlage die bij deze wet behoort.

2. Bij een wijziging van de bijlage blijft de bijlage zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van toepassing ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen een besluit dat voor dat tijdstip is bekendgemaakt