1712
page-template-default,page,page-id-1712,page-child,parent-pageid-1665,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

GeoparkGooienVecht – info@geoparkgooienvecht.eu


2017-02-22: Persbericht
Naerdincklant Winterlezing: Tijdreizen, de archeologie van het Gooi Op woensdagavond 22 februari organiseert archeologievereniging AWN Naerdincklant de jaarlijkse winterlezing. Het onderwerp is de archeologie van het Gooi. Hierover spreekt drs. Sander Koopman, voorzitter van archeologievereniging AWN Naerdincklant en hoofdredacteur van het tijdschrift Archeologica Naerdincklant.
De archeologie van het Gooi staat al meer dan een eeuw in de belangstelling. Het begon op de Gooise heide met opgravingen in de grafheuvels door Albertus Perk. De “Hilversumcultuur” heeft er haar naam aan ontleend. Baanbrekend in de jaren ’80 was de vondst van Neanderthaler werktuigen in het Corversbos. De middeleeuwen krijgen een gezicht dankzij de vondst van een begraafplaats naast de kerk van Ankeveen. En wist u dat er bij de Fransche Kampheide een echt Frans kamp heeft gelegen? Zo worden er voortdurend nieuwe ontdekkingen gedaan, zowel door professionals als amateurs. Het archeologisch verhaal is nooit af! Kom luisteren naar de actuele stand van kennis en ga mee op reis door de tijd.
Datum: woensdag 22 februari Tijd: 20:00-22:00 uur, zaal open 19.45 Locatie: Infoschuur, Naarderweg 103, Hilversum Toegang: gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld Voor meer informatie neemt u contact op met: Bestuur AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek Drs. Sander Koopman, voorzitter Oude Amersfoortseweg 140 1212 AJ HILVERSUM
035-7723267 / s.koopman19@gmail.com
Website: http://www.awn-archeologie.nl/13 Facebook: http://t.co/NfP09mle E-depot met onze publicaties: http://independent.academia.edu/Naerdincklant

2014-05-06: zie over de identiteit\DNA van Gooi en Vechtstreek het document:https://www.dropbox.com/s/o66gns0d6f5jroi/DNA%20Gooi%20en%20Vechtstreek%20eindpresentatie%20tbv%20online%20plaatsing-2014-05.pdf

Elementen daaruit:

Regio Gooi en Vechtstreek is een samengesteld gebied. Qua naam bestaat de regio uit twee delen, qua bestuur uit negen delen en in de praktijk uit een veelvoud daarvan. Een gebied met een rijk verleden én een rijk heden. Die rijkdom dankt het gebied primair aan de ligging nabij succesvolle steden en haar inwoners die ruimte zochten om te ondernemen en/of te ontspannen. De letterlijke druk op de ruimte in de omliggende steden maakte het gebied aantrekkelijk voor vestiging. Dichtbij de voorzieningen die steden zo aantrekkelijk maken, maar dan zonder die drukte. Het is hier relatief rustig dus. Daar waar het gebied van oorsprong een wingebied was van veen voor de steden en ruimte bood aan agrariërs, is het gebied de laatste ruim honderd jaar veranderd tot een plek om in relatieve rust te genieten van stedelijke luxe. In veel opzichten (gemiddelden) lijkt de regio op de rest van Nederland. Vandaar dat de focus in deze fase is komen te liggen op de bijzondere ligging van de regio ten opzichte van haar omgeving. Alleen vanuit dat perspectief is de ontwikkeling van de regio te verklaren.

Als de vier steden (Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere) als één grote stad met onderscheidende wijken gezien zou worden (net als New York met haar bijzondere stadsdelen), dan vormt de regio Gooi en Vechtstreek een daarbinnen gelegen stadspark (net als het Central Park op Manhattan). De bewoners van de Gooi en Vechtstreek zou je dan kunnen zien als de bewoners van Upper East Side in New York. Bewoners die meer luxe gewend zijn, meer service verwachten en hun ‘reservaat’ koesteren. Dat koesteren gebeurt in allerlei stichtingen en commissies. Eigenlijk net als in de Gooi en Vechtstreek. Dat tekent meteen ook de ambities voor het gebied: ‘Ieder het zijne en samen voor het behoud van de relatieve rust’. De belangrijkste economische activiteit is dan ook niet primair werkgerelateerd, maar gericht op wonen. En op alle daarbij behorende services: zorg, vrije tijd, retail en overige dienstverlening.

In de regio zijn nog restanten van oude economieën alsook ontwikkelingen op het gebied van nieuwe economieën, toch zijn deze ondergeschikt aan de ontwikkelingen in het verstedelijkt gebied dat om de regio ligt. De kracht van de regio is eerder het faciliteren van wonen, vrije tijd, zorg én hoogwaardige dienstverlening (waaronder retail) voor de (werkende) bovenklasse die voortvloeit uit het omliggende verstedelijkt gebied. Ook hier gaat de vergelijking met New York goed op. Voor alle andere ambities zijn de onderlinge verschillen tussen de fysieke én mentale eilanden in de regio te groot om tot één fundament te worden teruggebracht. Voor Fase 2 is het dus zaak vanuit dat perspectief de (blijvende) meerwaarde van de regio voor haar omgeving te benoemen en door te ontwikkelen.


Relatieve rust De regio is een soort parkwijk binnen verstedelijkt gebied. De stad is altijd dichtbij en dat is hoor- en voelbaar. De Gooi en Vechtstreek staat niet op zichzelf, maar in duidelijke relatie met het gebied er omheen. Deze wisselwerking zorgt voor relatieve rust, geen absolute rust. Ten opzichte van het verstedelijkt gebied is alles onder handbereik.

Gereserveerd Alle plekjes zijn vergeven. Dat geldt voor de natuur, de bebouwing maar ook voor de sociale posities. Niemand laat het achterste van zijn tong zien. Dat maakt het vaak niet eenvoudig om veranderingen door te voeren. Vrije plekken zijn dus minder vrij dan ze lijken.

Exclusief We doen alleen zaken met hen die we kennen. Het old boys network is hier sterk ontwikkeld. Wat we te regelen hebben, regelen we eerst onderling, dan pas in het openbaar. En wat we nodig hebben, is dan ook goed geregeld. Vanzelfsprekend exclusief voor onszelf.

Noten op de zang Omdat we weten hoe het moet, mogen we het ook bepalen. Zaken die daar niet bij passen worden al vlot gecorrigeerd. ‘Wie betaalt, bepaalt’ is bij ons een vanzelfsprekendheid.

Versnipperd De Gooi en Vechtstreek bestaat zowel fysiek als mentaal uit vele eilandjes. En de eilandjes worden zorgvuldig afgeschermd met hekken en heggetjes. Alles wat de streek te bieden heeft is versnipperd. Zelfs het open water is versnipperd. De samenhang tussen al deze snippers is beperkt. Dat maakt samenwerken moeilijk en volgens velen ook onnodig.

Facilitair Voor iedereen met ‘noten op de zang’ is dienstverlening gecreëerd. De kwaliteit van de dienstverlening is hoog want dienstverleners begrijpen hun rol goed. Zij leven daar op hun beurt goed van.


Maandag 26 mei 2014: 15.00 – 18.00 uur** (2 uur durende eindpresentatie met aansluitend een borrel) Locatie: Regiokantoor Gooi en Vechtstreek Burgemeester de Bordesstraat 80 te Bussum Eindpresentatie: Marketing Landscape/Regionale claim regio Gooi en Vechtstreek U kunt zich aanmelden bij: m.zivkovic @ regiogenv.nl


2013-10-04VechtPlatform-middag over GeoParkGooienVechtstreek

2013-09-16: PERSBERICHT Stichting ter realisatie Geopark Gooi en Vecht opgericht. 16 september 2013

De onlangs opgerichte Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht start met uitvoering van het Plan van Aanpak om tot een door UNESCO erkend Geopark in de regio Gooi en Vechtstreek te komen. Dit, ruim een jaar nadat de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) samen met het Goois Natuurreservaat (GNR) het initiatief heeft genomen om in onze regio een Geopark te realiseren. Het complete Plan is op de website www.geoparkgooienvecht.eu te lezen.

Wat is een Geopark?: Een Geopark is een door de UNESCO erkend gebied met belangrijke geologische, archeologische, ecologische en culturele waarden. Het is een landschap waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt met steden, dorpen en infrastructuur, met heel veel landschapsschoon en cultureel erfgoed, dat toegankelijk en interessant is. In Europa zijn er nu 58.

Wat gaan we doen het komende half jaar:

Belangrijk is om in de praktijk te gaan toetsen of het Geopark haalbaar is. Haalbaar wil zeggen of het aan de voorwaarden van de UNESCO kan voldoen. Er wordt gestart met een aantal proefprojecten, waaronder het ontwikkelen van een geosite (een geologische bezienswaardigheid) op de Zuiderheide in overleg met Geologisch Museum Hofland en de gemeente Laren. Deze proefprojecten zijn ontwikkeld om zo alle facetten te ontdekken en te ervaren waaraan een Geopark uiteindelijk moet voldoen. De resultaten daarvan zijn van doorslaggevend belang voor de toekomst van het geopark.

Er wordt gewerkt aan een centrale inventarisatie van geologische, archeologische ,ecologische en cultuur-historische (, waaronder werelderfgoed) plekken (‘sites’) in de regio die de uniekheid van deze regio weergeven. Eind 2013 moet er brede instemming zijn over de te starten proefprojecten en de uitvoering daarvan. Daarvoor wordt door de stichting bestuurlijk overlegd met overheden, landschapsterrein- en erfgoedbeheerders en verdere belangen- en vrijwilligersorganisaties. De provincie Noord-Holland helpt bij het opstellen van een zogeheten beeldverhaal, bedoeld om aan iedereen duidelijk te maken wat de achterliggende bedoeling is en wat de sterke punten van deze regio zijn.

Begrenzing van het park: In het Plan staat uitvoerig beschreven wat de begrenzing van het park is. In ieder geval wordt uitgegaan van het werkgebied van het gewest waarbinnen alle aardkundige monumenten van respectievelijk het Gooi en de Vechtstreek liggen.

Waar zijn de ontwikkelingen te volgen?: Het Plan van Aanpak, de start van de proefprojecten en achterliggende informatie over geoparken, is te lezen op de website www.geoparkgooienvecht.eu. Daar staan ook alle volgende stappen vermeld en de namen van betrokken partijen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang, vragen of suggesties heeft, mail dan naar info@geoparkgooienvecht.eu . Postadres: Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht, Postbus 251, 1400 AG Bussum.


Voor meer informatie: stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht

E –mail : info@geoparkgooienvecht.eu t.a.v. de secretaris mevr. H.Laverman

Of per telefoon: 0031(0)623618314/ 0031(0)35-6998000

Bestuur: Rob Meerhof, voorzitter; Hetty Laverman; secretaris ; Jan Sevink, bestuurslid landschap; Karel Loeff, bestuurslid erfgoed; Auteur van het Plan van Aanpak:Vincent Pieters, Erfgoed in perspectief.


2013-05-06GeoParkGooienVecht.eu en GeoParkGooienVecht.nl

Persbericht – 6 mei 2013

Plan van Aanpak klaar om tot een Geopark in ’t Gooi en de Vechtstreek te komen.

De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG), Goois Natuurreservaat (GNR) en een aantal andere organisaties gaan voor de realisatie van “Geopark Gooi en Vecht”.

Het Plan van Aanpak is geschreven in opdracht van VVG en GNR. Projectleider Vincent Pieters: “De uitvoering van dit plan gebeurt door een “stichting Geopark in oprichting”. Die stichting moet het Geopark in de volgende fase brengen. In die stichting zijn diverse partijen vertegenwoordigd, waaronder VVG en GNR. Er zal worden begonnen om in de terreinen van het GNR met een aantal proefprojecten het Geopark-principe inzichtelijk te maken. Denk aan het gebied bij de Tafelbergheide, Naarder Eng (Aalberg) en/of Hoorneboegse heide.”

Een Geopark is een door de Unesco gedefinieerd gebied met één of meer sites van wetenschappelijk belang, niet alleen vanuit geologische, maar ook vanuit zijn archeologische, ecologische en culturele waarden. In Europa bestaan 50 Geoparken, wereldwijd nog veel meer. Het doel is het beschermen van de geo-diversiteit, de geologische geschiedenis in relatie tot de natuur, het landschap en het culturele erfgoed te vertellen en duurzame economische ontwikkeling te ondersteunen.

Aandrager van het idee om tot een Geopark in ’t Gooi en in de Vechtstreek te komen is Jan Sevink, hoogleraar fysische geografie. Sevink: “Het Gooise stuwwallenlandschap en de overgang naar de Vechtstreek voldoet in veel opzichten aan de door de Unesco gestelde eisen.”

Initiatiefnemer en VVG-voorzitter Hetty Laverman: “Ik ben blij dat we nu de volgende stap kunnen zetten. Een Geopark sluit naadloos aan bij de doelstelling van de VVG, namelijk de bescherming van ons unieke stuwwallenlandschap, met veel cultureel erfgoed, overgangen en gradiënten naar natuurlijke meren en veenweidelandschappen.”

Directeur-rentmeester Bert van der Moolen, namens mede-initiatiefnemer GNR; “Het Goois Natuurreservaat wil graag met dit Geopark het Gooi positioneren als een sterk merk met een hoge rijkdom op het gebied van natuur, geologie en cultuurhistorie.”

Als alle volgende stappen volgens plan verlopen, kan in 2018 de status van Geopark worden verworven.

Het Plan van Aanpak is te lezen op de website GeoParkGooienVecht.eu. Daar staan ook alle volgende stappen vermeld en de namen van betrokken partijen.