2014-04-29: Dijkverbeteringsprojecten van AGV http://www.agv.nl/plannen/dijken/ en speciaal http://www.agv.nl/plannen/dijken/lage-klompweg/ – dit project wordt begeleid door Tertium –http://www.tertium.nl/team/

Tijdens een telefonisch interview zijn door FC tbv de VPC de volgende suggesties gedaan:

-goede en actuele verslaglegging van de plannen via de website van AGV-Waternet en Tertium + contactadressen en goed kaartmateriaal

-tijdig in het veld markeren van beoogde veranderingen (bv. dijkverhogings-stukken en dijkverbredingsstukken mbv de Zwitserse panlatten-methode) + markeren van bomen die in de gevarenzone zouden staan

-attentie voor verbeteringsmogelijkheden van oever- en dijkgebruik door aanwonende woonschipbewoners (gevoelig onderwerp)

-mogelijkheden voor aanleg van een onverhard wandelpad waar dijkverbreding noodzakelijk is (bv 1e stuk Lage Klompweg van zomerklokterrein tot aan het Ballastgat; vereist wel medewerking van boerderij Koningslust)

-actief informeren van alle betrokkenen inzake mogelijkheden om leiding- en kabel-aanleg (riolering, gas, glasvezel, etc.) te combineren

-gedetailleerde afweging van veiligheid versus landschapsbehoud op kritische punten


2010-11-10:

Spaar het Gein

Gein-plannen