1677
page-template-default,page,page-id-1677,page-child,parent-pageid-1665,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Ontwerp plan Bloemendalerpolder

Ontwerp plan Bloemendalerpolder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectbureau Bloemendalerpolder (PBP) – BP-deelnemers: Jurriën Veldhuizen (projectmanager/kwartiermaker) / Ron Stapel (projectleider namens de provincie Noord-Holland) / Rob van der Velden (stedenbouwkundige,Atelier Dutch) / Linda Smit-van den Berg (Projectassistent)

VPC-deelnemers: Luuc Mur, Joern Copijn, Cor van den Bosch, Frans Cladder + Niek Roozen

Andere betrokkenen: Provincie-NH & AGV & Rijkswaterstaat & RVOB & MuidenInfo & Atelier-Dutch & Muiden-PvdA & Vechtvallei

Andere – en betere? – afbeeldingen te zien op Bloemendalerpolder in Beeld

Bloemendalerpolder op Google


2014-07-02Inspraak-reactie VPC inzake het Voorontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder – zie ook de oude VPC-Zienwijze-Bloemendalerpolder dd 2010

2014-06-02: Informatie-avond in Weesp over het Voorontwerpbestemmingsplan, het Voorontwerp Beeldkwaliteitsplan op Hoofdlijnen en het Voorontwerp Landschapsontwikkelingsplan – zie ookhttp://www.bloemendalerpolder.com/ en http://www.weesp.nl/bloemendalerpolder en http://www.muiden.nl/wonen-leven/bestemmingsplannen_3767/item/voorontwerp-bestemmingsplan-bloemendalerpolder_18640.html en http://www.bloemendalerpolder.com/DePlannen/Default.aspx

2013-02-13: Symposium Bloemendalerpolder-model – zie ook: http://ruimtevolk.nl/blog/bloemendalerkolder/ – Verslag-Symposium-2013-02-13

2012-12-19: Feestelijke ondertekening SUOK

2012-11-27: Bloemendalerpolder over drie jaar? zie: http://www.weespernieuws.nl/Lees/22709/-bouw-bloemendalerpolder-kan-over-drie-jaar-starten- enhttp://www.weespernieuws.nl/Lees/19310/akkoord-maakt-weg-vrij-voor-2750-huizen-in-bloemendalerpolder

2012-11-16: Optimistisch bericht van het Projectbureau Bloemendalerpolder-2012-11-16

2012-09-20: Adviesbureau Rekenruimte

2012-09-13: Raadsbesluit Weesp-2012-0-13

2012-08-01: Kernpunten van het nieuwe akkoord Bloemendalerpolder

2012-07-12: SUOK en Ruimtelijk kader vrijgegeven – http://www.bloemendalerpolder.com/Nieuws/155580.aspx?t=SUOK%20en%20Ruimtelijk%20kader%20vrijgegeven

2012-07-11: WeesperNieuws meldt nieuw akkoord over de bouw van 2.750 huizen tussen Weesp en Muiden – zie ook Noord-Holland.nl

2011-03-31: Voorbereidingsbesluit-Muiden

2011-02-03: Herziening-noodzakelijk i.v.m. gewijzigde marktomstandigheden – nieuw plan zal volgen in de zomer

2010-09-08: NRC-artikel ‘Maatpakken lopen vast in de polder’ & Media:NRC-2010-09-08.pdf gehele artikel als pdf bestand

2010-08-19: antwoord van de heer Van Doorn inzake de beperkende wettelijke regels

2010-07-16: vraag aan de heer Heinrich van Doorn – info@bloemendalerpolder.com – n.a.v. zijn reactie op onze reactie dd 3-7-2010 op het concept Masterplan: U merkt op dat het ‘verleggen van de rode contour naar het Westen door vigerend rijks- en provinciaal beleid niet mogelijk is.’ Zou u dat nader kunnen preciseren? Welke concrete wettelijke regels beperken een uitruil-mogelijkheid die per saldo een ‘groen voordeel’ oplevert?

2010-03-15: De VPC heeft een zienswijze inzake het Masterplan ingediend – zie zienswijzen

2010-02-18: Planpresentatie Projectbureau Bloemendalerpolder in Weesp op het stadhuis – 16.30-20.30

2010-01-00: Gooi-en-Eemlander-2010-01-02

2009-12-07: Kamervragen-2009-12

2009-12-01: Brief-Muiden-aan-Provincie-NH-1-12-09

2009-12-00: Concept-Masterplan

2009-10-00: Stand-van-zaken-Oktober-2009

2009-09-08: MER-zienswijze ingezonden

2009-06-05: Gesproken (FC) met Rijksadviseur Yttje Feddes over Bloemendalerpolder (& KNSF). Het College van Rijksadviseurs steunt de concentratie van bebouwing langs de spoorlijn te Weesp! Het College is – anders dan de VPC – geen ‘actiegroep’ maar kan wel inhoudelijk steunen.

2009-04-16: Overleg van projectbureau met VPC over de (provinciale) uitgangspunten voor het plan.

Nu zijn er 14 partners in het PBP (publiek-private samenwerking), waaronder het Rijk (3 ministeries), provincie Noord-Holland, AGV/Waternet, gemeente Weesp (& Muiden?), projectontwikkelaars, die een overeenkomst op hoofdpunten hebben gesloten met een aantal ‘randvoorwaarden’.

De VPC is ongelukkig met een aantal daarvan, zoals:

-bouwverbod in de Gemeenschapspolder (o.a. ivm de ‘Rijksbufferzone’, de Diemerscheg en de ‘rammel-spoorbrug’?)

-verspreid bouwen langs de verlegde A1 (mede ter financiering van de snelwegschermen van ca 7 ipv 17 m hoog = ‘landschappelijke inpassing’ + rood-voor-groen-gat – van ca 100 milj.?)

-geen echt stedelijke bebouwing nabij Weesp (dus meer verspreide bebouwing)

Het PBP is trots op de 3 bebouwingsvarianten: het stadje in de polder tussen Weesp en Muiden (rood, ca 40-50 woningen met ha), de oranje wijk (30-35) langs de spoorlijn tegen Weesp aan en de gele landelijke bebouwing (ca 12) uitwaaierend in de polder tot aan de A1

Er wordt nu door het PBP gewerkt aan een ‘globaal of master plan’ met ‘vlekkenkaart’ dat een kader voor het (door de provincie!) te ontwikkelen bestemmingsplan kan bieden.

Plan:

De VPC zal partijen (waaronder de Rijksadviseurs) tijdig moeten zien te overtuigen van de noodzaak in de BP geen ‘compromissenplan’ maar een werkelijk tot de verbeelding sprekend plan te ontwerpen. Het eerder ontworpen Vechtplasplan biedt daartoe de beste kansen. Zeker indien het huidige industrieterrein in de Vechtbocht ten noorden van de spoorlijn bij de BP-plannen wordt betrokken.

Dat betekent meer stedelijke bebouwing aansluitend bij Weesp (waarbij OpBuuren te Maarssen met ca 65-70 woningen per ha model kan staan) waardoor een grotere – waterrijke – open ruimte tussen Weesp en Muiden behouden kan blijven. De ervaringen in OpBuuren leren dat ook ‘de markt’ daar rijp voor is en dat uitzicht over open natuurgebied tenminste zo hoog wordt gewaardeerd als uitloop in de eigen tuin.