1818
page-template-default,page,page-id-1818,page-parent,page-child,parent-pageid-1816,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Het project Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal Nigtevecht heeft op deze Vechtsite de naam Kraijenhoffbrug gekregen omdat het oorspronkelijke ontwerp van Rogier de la Rive Box die naam droeg. Zie voor de afbeeldingen Ontwerp Kraijenhofbrug.

De officiële website van het project was: Fietsbrugnigtevecht

Verantwoordelijk Gedeputeerde Noord-Holland: http://www.noord-holland.nl/web/Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Jaap-Bond.htm

Andere ARK-fietsbruggenGerelateerde linksKunstwerken langs het Amsterdam RijnkanaalBrug in de Nieuwsbrief van VPC – Foto-impressiesFilm-impressiesFietsersbondKlankbordgroep-ARK-fietsbrug-Nigtevecht – Zie ook het innovatieve voorstel voor een Hangzweefbrug

Nescio over dit soort besluitvormingsprocessen: ‘God zegene de verantwoordelijke autoriteiten. Als ’t kan een beetje hardhandig.’ Nescio, Kortenhoef, in: Verzameld Werk, dl 1 A’dam 1996


 

2014-11-27:  Uiterste datum inzenden Zienswijzen Fietsbrug-bestemmingsplan Stichtse Vecht

2014-10-15:  Ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug bij Nigtevecht (Stichtse Vecht)

2014-05-28: Reflexiegroep-bijeenkomst in Nigtevecht-2014-05-28

2014-03-21: Dorpsraad Nigtevecht trekt zich terug uit de overlegsessies over de fietsbrug

2014-03-12: Informatiemiddag over de aanbesteding van de fietsbrug

2013-11-20: Verslag openbare avond over de Fietsbrug in Nigtevecht

2013-11-14: Krantenartikel over de brug in het AD/UN (Media:AD-UN-2013-11-14.pdf) en VAR (Media:VAR-2013-11-14.png)

2013-11-06: Bestuursbesluit-2013-11-06 – voorkeur voor locatie 6b variant 3, dwz een brug bij de sportvelden ten zuiden van Nigtevecht met lange aarden op- en afgangen, aan de westzijde langs het kanaal en aan de oostzijde dwars op het kanaal langs de sportvelden naar de Vecht. Besluit mede op basis van het Advies van het Kwaliteitsteam NHW-2013-11-04

2013-06-27: Bestuursbesluit-2013-06-27 over de Locatie van de fietsbrug-2013-06 – NB: voorlichtingsavond is uitgesteld!

2013-05-22: 3e Werksessie Fietsbrug – verslag DJW

2013-05-16: Inloopavond Dorpshuis Nigtevecht over de locaties van de fietsbrug: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Inloopavond-op-16-mei-over-locaties-fietsbrug-bij-Nigtevecht.htm

2013-03-25: RTV Stichtse Vecht interviewt Nigtevechters over de fietsbrug: http://we.tl/S3u5NwjoDn

2013-03-08: Bestuurlijk overleg over fietsbrug

2012-12-18: Informatieavond Nigtevecht – zie verslag op http://www.fietsbrugnigtevecht.nl/

2012-12-03: Nieuw Bestuurlijk overleg over nieuwe locatie-mogelijkheden i.v.m. kostenoverschrijding van de Punt-locatie

2012-11-26: 19.00 Fietsbrug-info Nigtevecht Dorpshuis, o.a. over een nieuwe locatie; sessie wordt afgeblazen vanwege alle commotie.

2012-03-11: Stand van zaken volgens UVW

2012-02-16: persbericht Provincie Noord-Holland 16-02-2012 (met onnauwkeurige informatie over de westelijke aanbrug?)

2012-02-13: bestuurlijk overleg over het klankbordgroep-advies en het kostenaspect in relatie tot het budget

2011-09-01: Animatie Impressie van een Hangboogbrug (gondelbaan) van Reind Brackman

2011-06-27: Informatie-bijeenkomst in Nigtevecht met uitleg over de stand van zaken en draagvlak-peiling in het dorp

2011-04-21: Video impressie van de Fietsbrug

2011-04-13: Eindrapport van Grondmij over de Fietsbrug bij Nigtevecht

2011-03-11: Media:Advies-Fietsersbond-Helixen-2011-03-.pdf – correctie op eerdere rapport Media:Advies-Fietsersbond-2010-12-03.pdf‎

2011-02-23: Media:Nieuwsbrief-stellingvan-Amsterdam.pdf

2011-02-09: bestuurlijk overleg met behulp van ‘een maquette, 3d animatie en 3d visualisaties’ (die voor andere betrokkenen helaas ‘geheim’ waren). Men komt tot een voorkeur voor een hellingbaan aan de Abcoude-zijde van het kanaal en mogelijk een helix-opgang aan de Nigtevechtse kant. Onduidelijk is of dit gebeurde op basis van ‘geautoriseerde’ ontwerpen. Zie het provinciale persbericht.Media:Persbericht_fietsbrug_bij_nigtevecht_09-02-2011.pdf en het artikel in de Media:NRC-Brug-Nigtevecht-2011-02-11.pdf

2011-02-04: Duurzaam Nigtevecht organiseert een petitie over een voorkeur voor een duurzaam ontwerp

2011-01-28: op de Vechtplatform-dag in Zuilen toont de UVW-gebiedcommissie een montagefoto van de fietsbrug die niet in overeenstemming lijkt met de tot dusver geformuleerde voorwaarden en voorkeuren van bestuurders, betrokken organsiaties en lokale groeperingen.

2011-01-16: februari 2011 is nieuw bestuurlijk overleg gepland. De datum is afhankelijk van het aantreden van de nieuwe wethouder in Stichtse Vecht. Van 2011 tot half 2012 zal het bestek worden opgesteld en zullen de planologische procedures worden doorlopen. Een aanbesteding volgt dan na de zomer van 2012 zodat eind 2012 een aanvang met de werkzaamheden kan worden gemaakt, waarbij de brug eind 2013 kan worden opgeleverd.

2010-12-03: Media:Advies-Fietsersbond-2010-12-03.pdf‎ – aangevuld op 2011-03-11, zie hierboven

2010-11-04: geplande informatieavond in Nigtevecht afgezegd – in afwachting van nieuw bestuurlijk overleg

2010-09-29: geplande bestuurlijk overleg de avond ervoor afgezegd

2010-08-26: NRC-Handelsblad artikel Media:NRC-2010-08-26.pdf: “Dunne brug tussen twee ijle betonspiralen”

2010-07-20: Op 29 september wordt een nieuw bestuurlijk overleg gehouden waarin de maquette’s en 3D animaties van de verschillende ontwerpen worden getoond. Het gaat daarbij om een objectief vergelijk tussen een boogbrug met aanbruggen of met helixen. Bovendien is aangegeven dat de helling moet voldoen aan de richtlijn die hiervoor is opgesteld.

2010-06-24: het bestuurlijk overleg heeft besloten om beide plannen uit te werken in een maquette en een visuele animatie om dan in september zo mogelijk een keuze te maken tussen de voorstellen van de Grontmij en het Kwaliteitsteam enerzijds en het Kraijenhoff-plan anderzijds. Vervolgens zal dan het traject van een openbare Europese aanbesteding volgen. Zie ook de weblog-21-27-juni van de Utrechtse gedeputeerde Anneke Raven.

2010-06-23: dezer dagen vindt opnieuw ‘bestuurlijk overleg’ plaats over de verschillende voorstellen voor een brug en opgangen-ontwerp die uit het ontwerp-atelier zijn voortgekomen en waarvan het eerdere Kraijenhoff-ontwerp helaas geen deel uitmaakt. Verschillende organisaties zoals de Dorpsraad van Nigtevecht, Spaar het Gein en de Vechtplassencommissie pleitten voor een heroverweging van dit ontwerp voor de composiet-boogbrug met de helixen (spiralen) als opgangen omdat het op een aantal gunstig lijkt af te steken bij de andere ontwerpen: de landschappelijke ‘lichtheid’ van het ontwerp, het gebruik van onderhoudsarme materialen, een vriendelijker hellingbaan.

2010-03-25: 16 maart 2010 vond een eerste ontwerp-atelier plaats, medio april zal een tweede plaatsvinden. Daar zullen verschillende alternatieven voor brug en opgangen bestudeerd en beoordeeld worden. Hopelijk kan er dan meer inhoudelijke informatie worden getoond. De voorkeurs-locatie is op dit moment de splitsing A’dam Rijnkanaal en de Vecht.
2010-02-11: Medio maart 2010 zal een ‘ontwerp-atelier’ plaatsvinden waarbij locatie, brug-ontwerp en toegangen tot de brug centraal zullen staan. Financieel zal van belang zijn dat aanleg en ca 20-25 jaar onderhoud van de brug samen binnen budget zullen blijven. Op dit moment staan twee ontwerpen ter discussie: de composiet-boogbrug Kraijenhoff van De la Rive Box (zie hierboven) en een aluminium-boogbrug van Santman en Van Staaden. Aan het ontwerp-atelier zullen deelnemen: het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, de provincies Noord-Holland en Utrecht, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Aletta van Aalst en Partners (de opsteller van het Beeldkwaliteitsplan ARK).
2009-11-02: De projectgroep laat weten dat de overeenkomst inzake het initiatief-plan nog niet kon worden getekend i.v.m. financiële en beheers-problemen: het plan zou de in de begroting beschikbare 10 miljoen euro te boven gaan en er is nog geen beheersplan voor de voltooide brug beschikbaar (wie gaat de brug beheren? Rijkswaterstaat?).

Mogelijk onderwerp voor een debat in het kader van de kwaliteitsatlas
2008: Boogbrug met transparante helix-opgangen van ca 22 m doorsnede en 9 a10 m hoog

Voorstel voor een lichte fiets-voetgangersbrug(pdf bestand) over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht dd april-mei 2008.

Het Pact van Rijnauwen en de oorsprong van het Kraijenhoff-ontwerp