Vrienden van de Vecht

Het Vrienden-lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar of een ander door u gekozen bedrag.

Vriend voor het Leven kan men worden voor het eenmalige bedrag van € 300,-.

Vrienden-donaties gaarne overmaken naar Bankrekening NL86 TRIO 0198 5265 47  t.n.v. Vrienden van de Vecht te Maarssen o.v.v. donatie

Ook kunt u een machtiging zenden naar vriend@vecht.nl zodat wij het door u gekozen bedrag van uw rekening kunnen incasseren.

In alle gevallen zijn wij u zeer erkentelijk voor uw steun aan het werk van de Vrienden van de Vecht.

Contact: vriend@vecht.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht