Vechtvallei is een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Gooi- en Vechtstreek. Boeren en burgers zijn lid van de vereniging, omdat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het behoud van de natuur en het landschap in hun eigen leefomgeving.

2014-12-24: Landbouwvisie AGV 2014-2015