Doelstelling

Statuten

Statuten van de stichting Vechtplassencommissie.

Beleid

Voor meer informatie over de activiteiten van de stichting

Bestuur

Voorzitter: Charlotte Smit – smit@vecht.nl

Secretaris: Frans Cladder – cladder@vecht.nl

Penningmeester: Steven de Clercq – declercq@vecht.nl

Bibliothecaris: Steef Cornelissen – cornelissen@vecht.nl

Lid: : Jaap van ’t Hek – vanthek@vecht.nl

Lid: Bertien Koole – koole@vecht.nl

Lid: Luuc Mur – mur@vecht.nl

Werkcomité

Ereleden 

Werkgebied

ANBI-status

Werk aan de Vecht

Geschiedenis van de Vechtplassencommissie (VPC)

Aanvragen

Aanvragen voor ondersteuning kunnen worden ingediend via de e-mail: info@vecht.nl.