2223
page-template-default,page,page-id-2223,page-child,parent-pageid-1611,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Inventaris van het archief van de Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, 1942-2012

De archiefstukken bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen: https://www.rhcvechtenvenen.nl/

Stukken van algemene aard

1.1 Notulen / Vergaderstukken

NB. Notulen : missen nog notulen voor 1953, 1976-1977, 1988-1989, 1995, 2002

204. Stukken betreffende de Algemene Vergaderingen gehouden in de jaren 1943, 1948, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1981, 1983, 1985, 1990, 2001, 2003. 1 omslag

249. Notulen van het Werkcomité van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied 1953-1961, maart. Met een lijstje van bestuursleden in deze periode. 1 deel

235. Notulen van de commissievergaderingen/het werkcomité 1961-1967. Met agenda’s. 1 pak NB. Niet geheel compleet.

265. Notulen van de commissievergaderingen 1968-1975. Met agenda’s. 1 pak

190. Notulen van de commissievergaderingen 1978-1980. Met agenda’s. 1 pak

191. Notulen van de commissievergaderingen 1981-1987. Met agenda’s. 1 pak

167. Notulen van de commissievergaderingen 1990-1994. Met agenda’s. 1 pak

136. Notulen van de commissievergaderingen 1996-2001, mei. Met agenda’s. 1 pak

42. Notulen van de commissievergaderingen 2003-2005. Met agenda’s. 1 pak

53. Notulen van de commissievergaderingen 2006-2008. Met agenda’s. 1 pak

54. Notulen van de commissievergaderingen 2009-2011. Met agenda’s. 1 pak

55. Notulen van de commissievergaderingen 2012, januari-juni. Met agenda’s. 1 omslag

1.2. Correspondentie

NB. Correspondentie: mist nog 1976-1977, 1981, 1987-1989, 2006-2007, 2009-2011

277. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1943-1948. 1 omslag

278. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1949-1950. 1 omslag

282. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1951-1952. 1 omslag

283. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1953-1954. 1 omslag

105. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, 1955, augustus-1956, augustus. 1 pak

284. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1957-1958. 1 omslag

216. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1959-1960. 1 omslag

207. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1961. 1 pak

213. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1962-1965. 1 pak

223. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1966-1969. 1 pak

NB. Van het jaar 1969 slechts enkele stukken.

240. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1970-1973. 1 pak

NB. Van het jaar 1970 slechts enkele stukken.

242. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1974-1975. 1 omslag

NB. Incompleet.

243. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1978-1980. 1 omslag

NB. Incompleet.

244. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1982-1986. 1 omslag

NB. Incompleet.

241. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1990-1992. 1 omslag

NB. Van de jaren 1991 en 1992 slechts enkele stukken.

170. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1993- 1994. 1 pak

163. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, 1995-1996. 1 pak

161. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, 1997-1998. 1 pak

203. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, 1999. 1 pak

202. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 2000-2001. 1 pak

NB. het jaar 2001 omvat slechts enkele stukken.

44. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, 2002-2005. 1 pak

245. Ingekomen stukken 2008. 1 omslag

NB. Incompleet

1.3 Jaarverslagen

Jaarverslagen: mist nog 1944-1946, 1949, 1958-1960, 2004, na 2006

276. Jaarverslag over 1942-1943, 1943. 1 stuk

254. Jaarverslag over 1947-1948, (1949). 1 stuk

255. Jaarverslag over 1950-1951. Betreft de periode november 1949-november 1951. (1952). 1 stuk

256. Jaarverslag over 1952-1955. Betreft de periode november 1951-mei 1955. (1955). In tweevoud. Twee stukken

257. Jaarverslag over 1955-1957, (1957). 1 stuk

217. Jaarverslag over 1961-1963, 1964. Met een In memoriam J.D. Bastert. 1 stuk

165. Jaarverslag 1961-1965, (1966). 1 stuk

166. Jaarverslag 1965-1967 (1968). In tweevoud. 2 stukken

56. Jaarverslag 1967-1969, 1969. Met een Ter heinnering aan J. Trouw, bestuurslid 1936-1969. In tweevoud. 2 stukken

57. Jaarverslag 1969-1971, 1971. In tweevoud. 2 stukken

179. Jaarverslag over 1971-1973, 1973. Met een In memoriam Gerrit Adriaans, commissielid van het eerste uur. 1 stuk

58. Jaarverslag 1973-1975, 1975. In tweevoud. 2 stukken

59. Jaarverslag 1975-1977, 1977. 1 stuk

60. Jaarverslag augustus 1977-augustus 1979, 1979. In tweevoud. 2 stukken

61. Jaarverslag augustus 1981-maart 1983, 1983. 1 stuk

62. Jaarverslag maart 1983- juni 1985, 1985. Met een terugblik 1936-1986. 1 stuk

63. Jaarverslag augustus 1985-juni 1987, 1987. Met een terugblik Vijftig jaar Vechtplassencommissie door Jasper Daams en Dedalo Carasso. In tweevoud. 2 stukken

64. Jaarverslag 1987-1989, z.j.. Met de tekst van de jubileumrede uitgesproken door V. Westhoff bij de viering van het vijftigjarige bestaan van de Commissie op 12 september 1987. In tweevoud. 2 stukken

65. Jaarverslag 1990-1992, z.j.. Met een In memoriam aan het oud bestuurslid Dionijs Scheltema. In tweevoud. 2 stukken

66. Jaarverslag 1992-1993, 1994. Met een artikel van M.A. Dukes-Greup: Vechtoevers en Plassengebied, een nieuwe belangenrelatie. 1 stuk NB. De jaartallen 1992-1993 staan vermeld aan de voorzijde, het betreft echter de verslagjaren 1993-1994

67. Jaarverslag 1994-1996, z. j.. Met een In memoriam Dedalo Carasso, met luchtfoto’s van Hinderdam, Zwaanwijk, ’t Hemeltje, Fort en kazerne Nieuwersluis, Gunterstein, Nijenrode, het Laantje van Oudaen in Breukelen, en de Tienhovensche Sluis/ Waterloop, enkele terugblikken op 50 jaar Vechtplassencommissie en de integrale weergave van het artikel De Vechtstreek – met foto’s – door Ir. A.J. van der Steur verschenen in het Bouwkundig Weekblad Architectura van 19 september 1936. In tweevoud. 2 stukken

20. Jaarverslag 1997-1998, 1999. Met een Album Amoricum voor Ton Stork. In drievoud. 1 stuk

21. Jaarverslag 1999-2000, 2001. Gedrukt op een kaart van het Vechtgebied 2001. In drievoud. 1 omslag

43. Concept voor het Jaarverslag 2001`-2003. 1 stuk

22. Jaarverslag 2003-2005. 1 envelop

2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.1 Organisatie

2.1.1. Oprichting, reglementen, doelstelling, werkwijze

145. Akte van oprichting voor notaris J.M.C. van Kempen te Loenen van de Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, 25 oktober 1940. Afschrift, 1940. 1 stuk

298. Instructie voor de correspondenten, 1944. 1 stuk

287. Brief met betrekking tot de procedure van de benoeming van bestuursleden, z. j. (jaren 50 ?). 1 stuk

146. Discussiestukken betreffende een nieuwe formulering van de doelstelling van de commissie, organisatie en werkwijze en het geografisch werkgebied, 2000. 1 omslag

2.1.2. Bestuur

45. Stukken betreffende A. (Ton) Stork, voorzitter van de Vechtplassencommissie 1967-1999, 1984-2004. 1 omslag

297. Overlijdensbericht secretaris Johannes Trouw, 1969. 1 stuk

46. Foto’s van (bestuursleden ??), z.j. en, 2004. 1 omslag

2.1.3. Jubilea

218. Aankondiging van het programma ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Vechtplassencommissie op 14 november 1966, 1966. 1 stuk

195. Stukken betreffende de Jubileumbijeenkomst in verband met het 50-jarig bestaan van de Vechtplassencommissie op 12 september 1987, 1987. 1 omslag

2.1.4. Financiën

263. Kasboek 1936-1938. Opschrift penningmeester J.D. Bastert. 1 deeltje

250. Kasboek van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied 1938- 1945. 1 deeltje

251. Giroboek van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied 1938-1951, januari. 1 deeltje

286. Overzichten van de financiële jaarcijfers over 1950-1957, 1953-1957. 1 omslag

234. Overzichten van de financiële jaarcijfers over 1962, 1963-1965, 1969, 1970, 1972, 1978. 1 omslag

2.1.5. Beleid

246. Beleidsnota van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied 2008, z.j. 1 stuk

2.1.6. Publiciteit

2.1.6.1. Publicaties/ Uitgaven

184. Ir. J. Loeff, voorzitter van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en westelijk Plassengebied, Een nationaal Park der Oostelijke Vechtplassen. In drievoud, z.j.. 1 brochure NB. De tekst van deze uitgave is ontleend aan een inleiding die door J. Loeff werd gehouden in een vergadering van de Vechtplassencommissie op 10 mei 1947.

208. Kasboekje waarin ontvangsten en uitgaven zijn bijgehouden van de publicatie ‘Kortenhoef‘ (Kortenhoef, een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied) en van ‘Kronesteijn ‘, 1951-1956. 1 deeltje

264. Manuscripten gebruikt bij de publicatie Kortenhoef, een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied. Met stukken betreffende het uitgeven van de publicatie, 1954 en een recensie in het Orgaan van de N.J.N. 1955. 1 omslag

196. Stukken betreffende de publicatie Botshol een inventarisatie van de vogelwereld door A.J. Wiggelaar en J. Veenmans, 1961, en de eerdere uitgave Landschap, Flora en Vegetatie van de Botshol nabij Abcoude, onder redactie van dr.V.Westhoff, 1949. 1 omslag

209. Informatiebrief waarin de Inventarisatie-commissie van de Vechtplassencommissie kandidaten oproept zich te melden ten behoeve van veldbiologisch onderzoek voor een publicatie over het Zuidelijk Plassengebied (1961). 1 stuk

197. Stukken betreffende de publiciteit rondom de uitgave De Zuidelijke Vechtplassen – Flora en Fauna, onder redactie van J. Leentvaar, 1970. 1 omslag

294. Brief waarbij de Vechtplassencommissie aan de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek ZWO subsidie verzoekt voor het uitvoeren van een floristische en vegetatiekundige studie van het Vechtplassengebied door J. Th. Wildschut, 1970. 1 stuk

104. Krantenknipsel betreffende de presentatie van het boek De Noordelijke Vechtplassen, 1976. 1 stuk

188. Stukken betreffende de uitgave, in samenwerking met de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, van het boek De Stinzenflora in de Vechtstreek, auteurs Piet Bakker en Evert Boeve, 1981-1985.

189. ’Stinseflora langs de Vecht en op de ’s-Gravenlandse buitenplaatsen’, Stageverslag van een onderzoek door Hanneke Vroon, cursiste Middelbare Tuinbouwschool Utrecht ten behoeve van een te verschijnen boek over Stinseflora in de Vechtstreek, 1982. 1 omslag

14. De Vecht als Cultuurlandschap, Startnotitie, november 1999. In drievoud. 1 stuk

12. De Vechtkaart, kaart van de Vechtstreek uitgegeven door Vecht.nl. Schaal 1:33.000. Met informatie betreffende streek op de achterzijde, 2001. In tweevoud. 2 stukken

13. De Vechtkaart, tweede vernieuwde kaart van de Vechtstreek uitgegeven door Vecht.nl. Schaal 1:37.000. Met informatie betreffende streek op de achterzijde, 2009. In tweevoud. 2 stukken Boek Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en ’s –Gravenland, ’het Koepelboek’

192. Stukken aangekomen bij de Projectgroep Koepelboek betreffende de restauratie in de jaren vijftig van de theekoepel bij Huis Oud Over in Loenen door de eigenaar L.H. Sondaar, 1950-1959. 1 omslag

182. Stukken betreffende de uitgave van het boek Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en ’s –Gravenland, auteurs B.O. van den Berg, E. Boeve, D. Carasso, C.S. Oldenburger, 1971-1980. 2 pakken

183. Losse foto‘s en prenten gebruikt bij het samenstellen van het boek Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en ’s-Gravenland, ca. 1979-1980. 1 omslag

201. Kopij aangeleverd door de verschillende auteurs ten behoeve van een concept van het boek Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en ’s –Gravenland, auteurs B.O. van den Berg, E. Boeve, D. Carasso, C.S. Oldenburger, 1980. 1 pak

169. Stukken betreffende een hernieuwde uitgave van het boek Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek, 1992-1995. 1 omslag

2.1.6.2. Publiciteit/ Voorlichting/Fondsenwerving

181. Stukken betreffende het werven door de Vechtplassencommissie van contribuanten en subsidianten bij de gemeenten in het gebied en bij particulieren, ca. 1936-2010. 1 omslag

2.1.6.3. Cultuurgids voor de Vecht

162. Naar een Cultuurgids voor de Vecht -, een integraal toekomstbeeld, Notitie van enkele leden van de Plassencommissie die het initiatief hebben genomen tot het oprichten van een organisatie die de toekomst van het gebied gaat onderzoeken, 1998. Met een bijbehorende beeldgids. 1 omslag

2.1.6.4. Website Venster op de Vecht

8. Startnotitie Venster op de Vecht, mei 2006. 1 stuk

9. Informatieblad Venster op de Vecht (ca. 2007, 2008). 1 stuk

2.1.7. Inventarisatiecommissie Zie ook inventarisnr. 209 bij Publicaties/Uitgaven

237. Stukken betreffende de Inventarisatiecommissie 1950-1979. 1 omslag

97. Notulen Begeleidingscommissie Vegetatiekundig onderzoek van het Oostelijk Vechtplassengebied, 1979

2.1.8. Bibliotheek en Documentatie

172. Tableaux anciens antiquites et porcelaines provenant de la succession de Mademoiselle L. Abels de la maison Bolenstijn a Maarssen, verkoopcatalogus van de inboedel van Huize Bolenstijn en van de weduwe Van Hoorn-Engelbronner overleden in Deventer, die op 17 en 18 april 1894 zal worden gehouden in Hotel Brakke Grond, Nes 53, Amsterdam, 1894. 1 deeltje

200. Nijenrode in ’t hart van Nederland, de geschiedenis van Kasteel Nijenrode en de bewoners daarvan benevens kort overzicht van de daar aanwezige kunstwerken, samengesteld door Kunsthandel Jacques Goudstikker, 1936. 1 deeltje

206. Lijst van waargenomen hogere planten in de Molenpolder ten zuiden van Westbroek op vier data in augustus 1944, z.j.. 1 stuk

215. Dr. V. Westhoff, De Molenpolder of Zek (Westbroek), 1945. 1 stuk

247. J. Meltzer, R.J. de Wit, Rapport Natuurruimten in Noord-Holland. Uitgave Provinciale Planologische Dienst van Noordholland, 1949. Met een planteninventarisatie o.a. in het Vechtplassenlandschap. 1 pak

248. Waterland, verslag van een botanische en hydrobiologische inventarisatie in het gebied van Waterland tussen Amsterdam, Monnikendam en de IJsselmeerkust. Uitgave Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en Contact-Commissie natuur- en Landschapsbescherming, 1954. 1 stuk

211. Jaarverslag over 1956 van het Economisch-Technologisch Instituut voor Utrecht, 1957. 1 deeltje

212. Verslag van de Planologische Dienst der Provincie Utrecht over 1956, 1957. 1 deeltje

214. Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1949. Met mededeling van wijziging 1957. 1 deeltje

210. Jaarverslag over 1958 van de P.U.W.C., de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie, 1959. 1 deeltje

106. Krantenknipsels betreffende actualiteiten in het gebied wat betreft cultuur, natuur en infrastructuur, 1959-1967. 1 pak

275. Rapporten van twee vogelonderzoeken in de Botshol door de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie: Lijst van waargenomen vogels tussen 1957 en 1962, en Broedvogelonderzoek in de gesloten periode van de terreinen ten oosten van de Vliet en in de Grote Wije, 1962. Met een kaartje van de Botshol. 2 stukken

229. J.G. de Zeeuw, Onderzoek naar de biologische en recreatieve betekenis van de natuurgebieden onder de voormalige gemeente Kortenhoef en het nagaan van de recreatiegevoeligheid van de aldaar aanwezige broedvogelpopulatie 1967-1968, doctoraal onderzoek Sociale Aardrijkskunde UVA voor de afdeling Natuurbeheer Landbouwhogeschool Wageningen. Uitgave Rijksinstituut voor Natuurbeheer, (1968). 1 stuk

259. Jaarverslagen Vereniging Curtevenne – ’s Graveland 1969-1970, 1971, 1972. 1 omslag

260. Natura, uitgave juni 1971. Speciaal nummer Gewest Centrum met artikelen over De Vechtplassen, De botanische betekenis van de landgoederen langs de Utrechtse Vecht. (1971). 1 stuk

219. Jaarverslag over 1971 van de Stichting voor Zuid Oost Utrecht, 1972. 1 stuk NB. De stichting streeft naar de instandhouding van het landschap van het gebied. 227. C.J. Rupke, Een momentopname van het Fytoplankton in de plassen in de Stichts Ankeveense Polder, uitgave Instituut voor Milieuvraagstukken Vrije Universiteit en Subfaculteit der Biologie, 1972. 1 stuk

228. Jaaroverzichten 1972, 1974, 1975 Stichting Stichtse Milieufederatie, 1973, 1975, 1976. 3 stukken

220. Notitie drs. P. Leentvaar, Chloorgehalte Wijde Blik, 1973. 1 stuk

226. H. Hillebrand, Hydrochemische waarnemingen in de Botshol bij Abcoude en in het Hol bij Kortenhoef 1968-1971. Uitgave Vakgroep plantensystematiek en oecologie van lagere planten, Biologisch Laboratorium Vrije Universiteit Amsterdam, 1973. 1 stuk

92. Brochure De Knotwilg, 1974. 1 stuk

103. Rapport Rijksweg 28, een oud plan getoetst aan nieuwe inzichten, opgesteld door W.F. Alleijn en W.C. R. Boelhouwer namens de gezamenlijke werkgroepen Rijksweg 28 in Zeist, Soesterberg, Amersfoort en Leusden, de Stichting Natuur en Milieu en de Stichting Stichtse Milieufederatie, 1975

185. J.F. Backer, Schaep en Burgh te ’s Graveland, uitgave Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten ter gelegenheid van de opening van haar kantoor op Schaep en Burgh, 1975. 1 deeltje

231. Diverse auteurs., Water uit polder en plas, tijdschrift naar aanleiding van de nieuwe zuiveringswerken in Weesperkarspel. Met een toekomstvisie op de Amsterdamse Plassenwaterleiding en een artikel over de verdieping van de Loenderveenseplas, (1975). 1 stuk

233. F.B. van der Hoeven, Renovatie van de Rijksweg langs de Vecht, 1975. Kopie. Met kaarten. 1 stuk NB. Dit betreft de weg langs de Vecht tussen Loenen en Maarssen.

225. Interprovinciale Structuurstudie Open Middengebied, deel 1 Tekst, deel 2 Kaarten, 1976. 2 stukken

224. Jaarverslag over 1976 Stichts Landschapsbeheer,(1977). 1 stuk

252. Stek tachtig, beleidsnota sportvisserij, uitgave Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties, 1979. 1 stuk

94. Statuten van de Stichting Het Noordhollands Landschap, 1981. 1 stuk

180. Beheersplan 1983-1993 Zomerklokjesterreinen langs de Vecht en bij Fort Hinderdam, uitgave Stichting Het Noordhollandsch Landschap, 1983. 1 stuk

199. Tekst van de voordracht bij het aanbieden van de Nota Landinrichting voor de provincie Noord-Holland, 1988. 1 stuk

137. Hans Kosman, Drinken uit de plas 1888-1988, honderd jaar Amsterdamse plassenwaterleiding, 1988. 1 deel

174. De Natuurbeschermingswet in de praktijk. Uitgave Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna, 1993. 1 deeltje

131. Een leefbare toekomst, brochure van de provi8ncie Noord-Holland waarin de hoofdlijnen worden aangegeven voor de toekomstige inrichting van het IJmeer, ca. 1994. 1 stuk

177. Discussienota Visie Stadslandschappen (VSL), uitgave Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1995. Met de onderdelen: Ecologie-inclusieve planning(1), Vormgeven aan Stadslandschappen (2), Groene Hoofdstructuur in het Stadslandschap (3), Openbaar groen (4), Stadslandbouw (5), Nieuwe Buitenplaatsen in het Stadslandschap (6). 1 map met deeltjes genummerd 1-6

178. Discussietraject Visie Stadslandschappen, relatie stad-land ter discussie, overzicht discussietraject, 1995. 1 deeltje

173. B. Pilger, Inventaris van de archieven van het Waterschap De Vecht, deel 1: Inventaris van de archieven van de rechtsvoorgangers van het Waterschap De Vecht in het westelijk en zuidoostelijk deel van het gebied, 1996. 1 deel

139. G. Borger, A. Haartsen, P. Vesters, Het Groene Hart, een Hollands cultuurlandschap, 1997. 1 deel

158. Voorlichtingsfolder De Venen in 2020, meer natuur en recreatie en een betere toekomst voor de landbouw. Met een kaart van het gebied. Uitgave Stichting Ontwikkeling De Venen, ca. 2000. 1 stuk

156. Voorlichtingsfolder Herinrichting van de Vechtstreek uitgegeven in het kader van het ontwerp-Raamplan Vechtstreek door de Dienst Landelijk Gebied, (2001). 1 stuk NB. Het Raamplan is op initiatief van de provincie Noord-Holland opgesteld door een landinrichtingscommissie Vechtstreek. Hierin hadden zitting vertegenwoordigers van provincie, de gemeenten in het gebied, en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en belangenverenigingen op het gebied van natuur- en milieu, landbouw en recreatie.

157. Folder Ontwerp-Raamplan Vechtstreek, Kaartenblad, concept. Uitgave Dienst Landelijk Gebied, maart 2001.

159. Ontwikkelingsvisie Noord-Holland 2030, Agenda voor omgevingsbeleid, discussiestuk. Uitgave provincie Noord-Holland, 1998. 1 stuk

130. Sustainable Open Spaces for the NWMA(North Western Metropolitan Area), Historic Waterways in the Green Heart of Holland, januari 2000. 1 stuk NB. uitgave onder de titel Interreg llC, gesubsidieerd door de EU.

17. Stukken betreffende de activiteiten onder de noemer De Vlecht waarin door een bestuurlijk consortium gevormd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat/ Rijkswaterstaat, het Ministerie van LNV, de Dienst landelijk Gebied en de Vereniging Natuurmonumenten ideeën over de inrichting van de Vechtstreek worden besproken, 2001-2002. 1 omslag

140. Milieukwaliteit in Noord-Holland 2002, uitgave provincie Noord-Holland, 2002. 1 deel

15. Stukken betreffende de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam 1997-2003. 1 omslag

16. Informatie betreffende het onderzoeksprogramma Wetlands in de Randstad aan de Vrije Universiteit Amsterdam, (2004). 1 stuk

18. Landschapsvisie Vechtstreek, uitgave in het kader van het Raamplan (2001) van de Landinrichtingscommissie voor de Vechtstreek onderdeel van de Dienst Landelijk Gebied, januari 2004. 1 stuk NB. Met aantekeningen door een lid van de Vechtplassencommissie.

19. Tweede Uitvoeringsmodule Vechtstreek, uitgave in het kader van het Raamplan (2001) van de Landinrichtingscommissie voor de Vechtstreek onderdeel van de Dienst Landelijk Gebied, januari 2004. Toegevoegd is een weergave van de plannen op 2 kaarten van de Noordelijke Vechtstreek, 1 stuk.

2.1.9. Toeristische kaarten van het gebied

301. ANWB Waterkaart van het Vechtplassengebied, 1956. 1 stuk

25. Vechtplassen, ANWB waterkaart van de Reeuwijkse plassen, de Nieuwkoopse Plassen, de Vinkeveense Plassen en de gehele Vechtstreek, 1982. 1 stuk

23. Groene Hart Cultuurlandschap, kaart van het Groene Hart uitgegeven door de provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Aan de achterzijde informatie over het Groene Hart, (ca. 1997)

24. De Vecht, kaart ten behoeve van het watertoerisme op de Vecht uitgegeven door het Utrechts Bureau voor Toerisme, de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR), 1998. 1 stuk.

26. Vechtplassen, ANWB waterkaart van de Reeuwijkse plassen, de Nieuwkoopse Plassen, de Vinkeveense Plassen en de Zuidelijke Vechtstreek, 1999-2000. 1 stuk

27. Waterliniepad van Muiden tot Gorinchem, kaarten 1 en 3 met routebeschrijving, uitgave Stichting Wandel- en Fietsforten, z.j.. Met een uitnodiging voor de opening van het pad op 26 april 2001. 1 stuk

2.1.10. Foto- en beeldverzameling

86. Foto’s en ander beeldmateriaal van het logo, de prent van een ophaalbrug met kerktoren, met de tekst : COMMISSIE VOOR DE VECHT EN HET OOSTELIJK EN WESTELIJK PLASSENGEBIED, z.j.. 1 omslag

87. Foto’s van vier houtsneden: de Vecht bij Breukelen, de Vecht tussen Loenen en Vreeland, de Loosdrechtse plassen bij Vreeland, de molen in Vreeland, z.j.. 1 omslag

78. Foto’s van Tienhoven en omgeving, z.j.. 1 omslag

79. Foto’s en luchtfoto’s van de Loosdrechtse plassen en de watersport op de plassen, z.j.. 1 omslag

80. Foto’s omgeving Nederhorst den Berg, z.j.. 1 omslag

81. Foto huis Nigtevecht no. 114, z.j., in tweevoud. 1 omslag

82. Foto’s boerderij in Ruwiel, z.j., in tweevoud. 1 omslag

83. Foto Grutterij in Loosdrecht, z.j.. 1 stuk

84. Foto van de Loenerveense plas, z.j.. 1 stuk

88. Foto’s van Maarssen, Vreeland, Ter Aa, Nieuwersluis, Loenen en van onbekende plaatsen langs de Vecht, z.j.. 1 omslag

89. Foto van een schetsontwerp van een brug over de Vecht bij Loenen, z.j., in tweevoud. 1 stuk

76. Foto’s van de in 1940-1941 drooggemaakte polder De Eendracht bij Halfweg, 1942. 1 omslag

77. Foto’s van het veenbaggeren in de Vinkeveense en Reeuwijkse plassen, 1942. 1 omslag

73. Foto‘s van de Nieuwkoopse plassen en de vuilstort aldaar, 1942. 1 omslag

74. Foto van het Raadhuis van Nieuwkoop, 1942. 1 stuk

75. Foto’s van de aanleg van de Rijksweg Amsterdam-Utrecht ter hoogte van Holendrecht, Abcoude, Baambrugge, 1942. 1 omslag

71. Foto’s van woonschepen aan de Vecht onder andere in Breukelen, 1951. 1 omslag

72. Foto’s van woonschepen aan de Da Costakade in Amsterdam, (jaren 50 ?). 1 omslag

238. Plattegrond van het gebied tussen Nederhorst den Berg en Amsterdam, met het opschrift Excursie B.N.T. 11-4-69, (1969). 1 lichtdruk

95. Foto ’s en negatieven van verschillende gezichten op de Vecht en van plaatsen langs de Vecht z.j. Hierbij acht afdrukken met de bijbehorende negatieven van tekeningen van Joh. Briedé, ca. 1940-1950, zoals afgedrukt in het jaarverslag 1985-1987. 1 omslag

85. Luchtfoto’s van het Vechtgebied, fotograaf Frank van der Horst, opnamen gebruikt in het Jaarverslag 1987-1989. 1 omslag

2.1.11. Contact met andere organisaties

Zie inventarisnr. 279, Beleidsplannen van de overheid betreffende het gebied

299. Stukken betreffende een Coördinatievergadering, het initiatief van de Vechtplassencommissie om verschillende organisaties, commissies en particulieren samen te brengen die werkzaam zijn in het gebied van de Vecht en de Oostelijke en Westelijke plassen en die het behoud van de landschappelijke en culturele waarde van het gebied tot doel stellen, 1968. 1 omslag

93. Stukken betreffende het contact van de Vechtplassencommissie met C.N.N., het Contact Natuurbescherming Noord-Holland, en de oprichting van een Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met het C.N.N., de Kontaktraad voor het Gooi voor Natuurbescherming, de Vereniging Vrienden van het Gooi, Het Noordhollands Landschap, het Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en Zuid-Kennemerland, 1974-1975. 1 omslag

2.2. Doelstelling

2.2.1. Ruimtelijke Ordening

2.2.1.1. Werkgroep VechtVisie/ Belvedère

152. Belvedère, beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting, 1999. 1 stuk. NB. Hierop reageerde de Vechtplassencommissie met het instellen van een werkgroep Vechtvisie. Deze entameerde in 2000, met behulp van een Belvedère subsidie, verschillende onderzoeken in een zogenaamd Vechtatelier.

153. Belvedère, beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting, Bijlage: Gebieden, 1999. 1 stuk NB. Behandelt onder meer het Vecht- en Plassengebied, de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het gebied Nieuwkoop-Harmelen.

155. Nieuwe Tradities, gesubsidieerde projecten in 2000 in het kader van Belvedere, 2000. 1 stuk NB. Tot de projecten die verkozen waren behoorde ook het project van de Vechtplassencommissie onder de naam Vechtvisie.

205. Financiële verantwoording over het project VechtVisie over de jaren 2000-2003, 2003. 1 omslag

154. Belvedère Nieuws, Nieuwe subsidieronde Belvedère, april 2001.

10. Studie Belvedère Bouwen, studie uitgevoerd door Landscape Architects for SALE in opdracht van de Werkgroep, 2002. 1 stuk NB. Een belangrijk deel van de studie betreft het bouwen in de Horstermeer.

11. Vechtvademecum, trefwoordenregister voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Vechtstreek, studie uitgevoerd door Noel van Dooren, landschapsarchitect in opdracht van de Werkgroep, 2002. 1 stuk

2.2.1.2. Ontwikkeling Bloemendalerpolder/ KNSF terrein

1. Stukken betreffende het project Bloemendalerpolder/ KNSF terrein, 2001-2009. 1 pak

2. Startdocument Structuurvisie Bloemendalerpolder/KNSF, Leven in het groen, uitgave gemeente Muiden, gemeente Weesp, provincie Noord-Holland, 1 juni 2004. 1 stuk

3. Visie Bloemendalerpolder, uitgave Vechtvallei en LTO noord afdeling Gooi en Vechtstreek, z.j. (ca. 2005). 1 stuk

4. Bloemendalerpolder, Ruimtelijke visie, concept 05, uitgave Projectbureau Bloemendalerpolder, z.j. (2007), 1 stuk

5. Profiel Bloemendalerpolder, versie 02, uitgave Projectbureau Bloemendalerpolder, januari 2008. 1 stuk

6. Bloemendalerpolder Startnotitie MER, uitgave Projectbureau Bloemendalerpolder, juli 2009. 1 stuk

7. Krantenknipsels betreffende het project Bloemendalerpolder / KNSF terrein 2001-2010. 1 omslag

2.2.1.3. Noorderpark

274. Conceptversie van de Notitie Noorderpark samengesteld door W. Aaij en H. Kruse, uitgebracht door de Stichting Stichtse Milieufederatie. Met een verzoek om commentaar van de Vechtplassencommissie, 1979. NB. In 1979 verscheen het Basisplan Noorderpark waarbij de provincie Utrecht een basis wilde leggen voor het beleid in het Noorderparkgebied ten aanzien van recreatie, natuur en landschap. Met de Notitie Noorderpark gaf de Stichtse Milieufederatie haar visie geven op dit Basisplan.

2.2.1.4. De Groene Uitweg

38. Stukken betreffende de Groene Uitweg, het overlegorgaan inzake de uitvoering van ruimtelijke ordeningsprojecten inde Gooi en Vechtstreek, 2003-2006. 1 omslag

2.2.1.5. Beleidsplannen van de overheid betreffende het gebied

279. Notulen van vergaderingen van de provincie Utrecht met verschillende instanties die werkzaam zijn ‘ter instandhouding van de schoonheid van de Vechtstreek’, uitmondend in een Werkcommissie Streekplan voor het Vechtgebied, 1949-1954. 1 omslag

266. Stukken betreffende een protest door de Vechtplassencommissie tegen het Uitbreidingsplan Egelshoek van de gemeente Hilversum, geprojecteerd bij de zgn. Stille Plas en de grens met Breukelen, 1959. 1 omslag

261. Concept van het Streekplan Vecht- en Plassengebied, 1960. Met discussiestukken 1960-1965. 1 pak

107. Krantenknipsels betreffende het Streekplan Gooi en Vechtstreek 1961-1964. 1 omslag

253. Streekplan Vecht- en Plassengebied, uitgave Provinciale Planologische Dienst Utrecht. Met twee kaarten, uitgave februari 1966 en juni 1966. 1 omslag

230. Utrecht Streekplan Vechtgebied, De Bebouwingskernen. Uitgave Provinciale Planologische Dienst. Met bijlage. Met foto‘s. (1971). 2 stukken

271. Streekplan Utrecht-West, Discussienota, uitgangspunten en doelstellingen, 1974. 1 stuk

269. Notitie van de wijzigingen op het concept Basisplan Vechtstreek, 1979. Kopie. 1 stuk NB. Het concept Basisplan Vechtstreek en het uiteindelijke Basisplan Vechtstreek zijn niet aangetroffen.

176. Plankaarten behorend tot het Streekplan Utrecht, 1993. 1 omslag

175. Streekplan Provincie Utrecht, Besluit op de bezwaarschriften op het ontwerp-streekplan Utrecht. Met een commentaar op de bezwaarschriften die onder andere door de ‘Stichting Commissie voor de Vecht’ op het ontwerpplan zijn ingebracht, 1994. 1 stuk

134. Nieuwe landgoederen en buitenplaatsen in de provincie Utrecht, 1998. 1 stuk NB. Deze notitie is een nadere uitwerking van een onderdeel van het Streekplan Utrecht.

132. Verzameling kopieën van beleidsplannen vastgesteld voor de periode 1990-2010 door het Rijk, de provincies Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten betreffende het Vechtgebied, 1999-2001. 1 omslag

133. Ontwerp Natuurgebiedsplan Vecht- en Plassengebied, 2001. 1 stuk

135. Stukken betreffende het Streekplan Utrecht 2004, 2004. 1 omslag

2.2.1.6. Werkgroep Vechtlandschap

236. Overzichtskaarten van het Vechtgebied schaal 1.25000, l. Analyse bestaande situaties, a. integrale overzichtskaart, 1970; ll Integraal structuurplan, 1970. Beide opgemaakt ten behoeve van de Werkgroep Vechtlandschap. 2 lichtdrukken

239. Verslagen van besprekingen in het kader van de Werkgroep Vechtlandschap, 1971-1974. 1 omslag

2.2.2. Verkeer en vervoer in het gebied

2.2.2.1. Expresseweg en Rijksweg 6

101. Stukken betreffende de aanleg van de zogenoemde Expresseweg en Rijksweg 6 en de bedreiging hiervan voor het landschap, 1965-1977. 1 omslag

2.2.2.2. Trajectstudie CRAAG, Corridors tussen de Regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi

129. Richtlijnen Milieu-effectrapportage ten behoeve van de trajectstudie CRAAG, z.j.. 1 stuk

128. Startnotitie CRAAG, nota van de directie Rijkswaterstaat Noord-Holland en Flevoland, april 1994. 1 stuk

171. Richtlijnen Milieu-Effectrapportage ten behoeve van de Trajectstudie Corridors tussen de Regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi (CRAAG), vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Met een commentaar op de inspraakreacties onder andere van de Vechtplassencommissie, 1994. 1 stuk

168. Nieuwsbrief CRAAG, nummer 1, juli 1995, en nummer 4, september 1996. 2 stukken

2.2.2.3. Rijksweg A 1

310. Situatieschets van de afslag bij Rijksweg 1 naar Flevoland, z.j. (ca. 1980 ?). 1 stuk

2.2.2.4. Aanleg Flevospoorlijn

267. Stukken betreffende de aanleg van de nieuwe Flevospoorlijn door de Keverdijkse polder, 1978-1979. 1 pak

96. Stukken betreffende de ondertunneling van de Spoorlijn Amsterdam-Hilversum ten behoeve van de Flevospoorlijn, 1979. 1 omslag

2.2.2.5. Aanleg van een verbindingsweg tussen de A 6 en de A 9 NB. Het verzet tegen de weg mondde uit in de oprichting van het Platform tegen A6-A9 waarvan o.a. een lid van de Vechtplassencommissie deel uitmaakte.

114. Foto van het gebied waarop het geplande tracé van de verbindingsweg A6-A9 is geprojecteerd, z.j.. 1 stuk

124. Samenhang in ontwikkeling, NOORDVLEUGEL, uitdraai powerpointpresentatie copyright Hollandse Hoogte, z.j. 1 stuk

111. Sluiten buitenring Amsterdam, uitwerking van de verbindingsvariant A6-A9, uitdraai van een powerpointpresentatie van een alternatief op eigen initiatief door het bedrijf Strukton, z.j., 1 stuk

36. Reacties op het plan A6-A9 door de Stichtse Milieufederatie, Milieufederatie Flevoland, het Milieucentrum Amsterdam, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Natuur en Milieu, de Initiatiefgroep Vecht voor de Vecht Stop de A6 (Nigtevecht), Hou ’t Gein fijn, de Vereniging Natuurmonumenten, het Platform Gaasperdam tegen aanleg A6-A9, Bond Heemschut en Verontruste ANWB leden, 1994-2005. 1 omslag

33. Krantenknipsels en publicaties in de pers betreffende het verbeteren van de bereikbaarheid van Almere met Amsterdam en Schiphol, het hiertoe ontworpen plan tot de aanleg van een verbindingsweg tussen de Rijksweg A 6 en de Rijksweg A 9, en het verzet daartegen, 1995-2006. 1 pak

37. Correspondentie en stukken met betrekking tot de aanleg en het verzet tegen de aanleg van de verbinding A6-A9 afkomstig van Frans Cladder, afgevaardigde van de Plassencommissie in het Platform tegen A6-A9 , 1995-2005. 1 pak

34. Beleidsstukken afkomstig van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Rijkswaterstaat betreffende de verbinding A6-A9, 1995, 2000. 1 omslag

142. De doortrekking A6-A9, ontbrekende schakel in de Zuidelijke ring om Amsterdam, uitgave Bloemenveiling Aalsmeer, EVO ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, Hollandse Werkgeversvereniging HWV, Kamers van Koophandel Amsterdam, Gooi en Eemland, Flevoland, Luchthaven Lelystad, Platform Ondernemende Regio Amsterdam, Transport en Logistiek Nederland TLN, Vereniging Bedrijfsleven Almere, Werkgeversvereniging Midden-Nederland WVM, april 1999. 1 stuk

110. Advies van een werkgroep M.E.R. Hoofdverbinding Schiphol-Almere waarbij zij richtlijnen aangeeft voor het milieueffectrapport van de besluitvorming over de Hoofdverbinding Schiphol-Almere, maart 2005. Met een kopie van Kamervragen hieromtrent. 1 stuk

35. Notulen van het Platform/ De Vereniging tegen A6-A9, 2005. 1 omslag

112. Achtergronddocument Verantwoording Richtlijnen hoofdverbindingsweg Schiphol-Amsterdam-Almere, uitgave Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mei 2005. 1 stuk

113. Reactie op de Startnotitie hoofdverbinding Schiphol-Almere door de gezamenlijke waterbeheerders in het plangebied het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap Rijnland, het Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat directie Utrecht, Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied en de provincies Noord-Holland en Flevoland, 2005. 1 stuk

115. Reactie van de Vechtplassencommissie op de Startnotitie Hoofdwegverbinding Schiphol-Almere, en reactie van het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, 2005. 1 omslag

119. Overzicht van stukken die het Platform tegen A6-A9 heeft uitgebracht in reactie op de plannen ten aanzien van de mobiliteitsproblematiek in de Noordvleugel van de Randstad tussen 2005 en september 2006, samengesteld 2006. 1 omslag

116. Consultatiebeelden Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, uitgave Rijkswaterstaat, januari 2006. 1 stuk

126. Alternatieven- en variantennota Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, Publieksbrochure bij de nota, januari 2006. 1 stuk

109. Alternatieven- en Variantennota (AV-nota) Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, januari 2006. Met cd-rom. 1 stuk

117. Correspondentie en stukken met betrekking tot het verzet tegen de aanleg van de verbinding A6-A9 afkomstig van Frans Cladder, afgevaardigde van de Plassencommissie in het verzet tegen de weg , 2006, januari-april. 1 pak

123. Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg, problemen en mogelijke oplossingen, rapport Rijkswaterstaat, maart 2006. 1 stuk

125. Consultatiedocument Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, rapport uitgave Rijkswaterstaat, met cd-rom, april 2006. 1 stuk

121. Ecologische Toetsing van het verbindingsalternatief in de planstudie Schiphol-Almere, passende beoordeling Naardermeer en voortoets Oostelijke Vechtplassen, rapport uitgebracht door Altenburg & Wyminga in opdracht van Rijkswaterstaat, april 2006. 1 stuk

122. Planstudie/ MER Schiphol-Amsterdam-Almere, deelrapport grondwatermodel, bijgewerkte versie van bijlagerapport Grondwater uit de MER Eerste fase, april 2006

118. Correspondentie en stukken met betrekking tot het verzet tegen de aanleg van de verbinding A6-A9 afkomstig van Frans Cladder, afgevaardigde van de Plassencommissie in het verzet tegen de weg , 2006, mei-2008. 1 pak

120. Onderzoek naar de effecten van der Hoofdwegverbinding A6-A9 op zoet-zout grondwater nabij het Naardermeer, TNO-rapport uitgebracht op verzoek van Rijkswaterstaat, mei 2006. 1 stuk

108. Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, Overzicht aanvullende informatie onderzoek naar oplossend vermogen A 9 en vormgeving A6 en A9 tot januari 2007, januari 2007. 1 stuk

2.2.3. Zandwinning in het Plassengebied NB. Zie inventarisnr. 258 Vinkeveense plassen

68. Rapport betreffende de mogelijkheid tot het winnen van zand uit plassen opgesteld door Ir. W.G. van der Kloot in opdracht van het Dagelijksch Bestuur van de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, 1942. 1 stuk NB. het rapport bekijkt verschillende plassen in het westen van Nederland en mogelijke bezwaren tegen zandwinning uit een oogpunt van natuurbescherming.

69. Correspondentie met verschillende organisaties en personen inzake het aanpassen van het Rapport van Ir. W.G. van der Kloot, 1942-1944. 1 pak

70. Voorstel tot een aangepast Rapport betreffende de mogelijkheid tot het winnen van zand uit plassen, zoals voorgesteld door J. Trouw en Ir. J. Loeff onder de nieuwe titel Rapport betreffende bezwaren tegen het winnen van zand uit plassen uit het oogpunt van natuur- en landschapsbescherming, (ca. 1944). 1 stuk

98. Stukken betreffende zandwinning in het gebied, 1961-1976. 1 omslag

2.2.4. Waterbeheer

2.2.4.1. Waterschappen Vecht

143. Ontwerp Integraal Waterbeheersplan 1994-1998, uitgave Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, 1994. Met een brochure over het plan, 1994. 2 stukken

144. Integraal Waterbeheersplan 1994-1998, uitgave Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, Zuiveringschap Amstel- en Gooiland en Provincie Utrecht, 1994. Met een brochure over het plan, 1994. Met bijbehorende losse gebiedskaarten genummerd 5-9. 1 pak

2.2.4.2. Woonschepen NB. zie ook het woonschepenbeleid in het Restauratieplan De Vecht (RPV) zoals bijvoorbeeld inventarisnrs. 51 en 52.

99. Adres aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreffende het inrichten van een woonschepenhaven in het nieuwe zandgat nabij de sluis van de Spiegelpolder, concept, (1965). Met enkele krantenknipsels inzake een woonschepenhaven, 1965. 1 omslag

47. Stukken betreffende woonschepen op de Vecht, 2002-2012. Met gegevens inzake de regelgeving hieromtrent in het gebied van de Vechtplassencommissie in de jaren 1968-2012. 1 pak

272. Notitie Toepassing wet Ruimtelijke Ordening op ligplaatsen voor woonschepen, uitgave provincie Noord-Holland, 1979. 1 stuk NB. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen deze notitie benutten ten behoeve van het woonschepenbeleid in plaatselijke bestemmingsplannen.

48. Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012 zoals vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht op 7 oktober 2002, 2002. 1 stuk

49. Huur- en precariobeleid woonschepen, vaartuigen en oevervoorzieningen, uitgangspunten voor eigendomsbeheer van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht opgesteld ten behoeve van de inspraakprocedure november-december 2003, 2003. 1 stuk

50. Vaarwater op orde, ontwerp beleidsnota voor de inrichting en het gebruik van vaarwegen in het beheergebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, uitgegeven door het hoogheemraadschap met de mogelijkheid van inspraak, 2005. 1 stuk

2.2.4.3. Loosdrechtse Plassen

187. Folder Het Plassenschap, een nieuwe vorm van samenwerking voor het behoud van een oud gebied voor de recreatie, uitgave Plassenschap Loosdrecht en Omstreken, z.j.. 1 stuk

300. Gemeenschappelijke regeling voor het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken, z.j. (1957). 1 stuk

295. Advies van de Vechtplassencommissie aan Gedeputeerde Staten van Utrecht inzake een aanvraag tot ontzanding in de Loosdrechtse Plassen bij het huis De Turfschuur door C.N.F. Kennis, 1957. Met aantekeningen. 1 omslag

273. Stukken betreffende het Basisplan voor de Loosdrechtse Plassen, 1971, 1979. 1 omslag

222. Drie notities betreffende geschiedenis, flora en fauna, natuurbeheer en waterrecreatie van het Loosdrechtse Plassengebied. 1973 en z.j. 1 omslag

311. Reacties op de Nota Onttrekking Oppervlaktewater ten behoeve van de Drinkwatervoorziening van Noord-Holland waarin opgenomen de reactie van de Vechtplassencommissie en de Stichtse Milieufederatie die waarschuwen voor het onttrekken van drinkwater ten behoeve van Amsterdam aan het Loosdrechtse Plassengebied, 1973. 1 stuk

193. Bezwaar ingebracht door de Plassencommissie bij de gemeente Loosdrecht tegen het Bestemmingsplan Landelijk Gebied te Loosdrecht. Met bijbehorende stukken, 1984. 1 omslag.

194. Notitie van de Plassencommissie inzake de vergroting van de Mijndense Sluis, 1988. 1 stuk

160. Jaarverslag over 2001 Plassenschap Loosdrecht en omstreken, 2002. 1 stuk

41. Stukken betreffende het baggeren van de Loosdrechtse Plassen en het opslaan van het slib, 2002-2004. 1 omslag

2.2.4.4. Vinkeveense plassen

288. Stukken betreffende een nieuwe waterleidinginrichting voor de gemeente Amsterdam bij de westoever van de Vinkeveense Plassen. Met 9 bouwplannen, 1950. 1 omslag

280. Stukken betreffende de zandwinning door de N.V. Bos en Kalis in opdracht van de gemeente Amsterdam in de Vinkeveense Plassen, en het vervoer naar Amsterdam door Holendrecht-Bullewijk / Botshol. Met tekeningen, 1950-1957. Met gegevens over een het niet doorgaan van de droogmaking van de Vinkeveense plassen, 1955. 1 omslag.

305. Stukken betreffende de zgn. Eilandenplan Vinkeveens Plassen uitmondend in het ontwerpbestemmingsplan voor de Eilanden in de Vinkeveens Plassen, 1957-1963. Met een ANWB Waterkaart van de Vinkeveens Plassen uit 1952 waarop de toekomstige eilanden zijn aangegeven. Met Beplantingsplannen voor de eilanden opgemaakt door Staatsbosbeheer, 1963. 1 pak

268. Stukken betreffende de vergaderingen van de Voorbereidingscommissie voor de oprichting van een Plassenschap voor de Vinkeveense plassen, 1958-1962. Met een rapport Het verloop van de temperatuur van het water in de Sloterplas. Verslag van een onderzoek gedaan in 1957-1958 door de Dienst Publieke Werken van de gemeente Amsterdam, 1959. Met een door de ANWB uitgegeven Waterkaart van de Vinkeveensche Plassen, 1959. 1 omslag

262. Voorlopig rapport Inventarisatie Vinkeveense Plassen. Verslag van een onderzoek gedaan door Provinciale Waterstaat in opdracht van Gedeputeerde Staten van Utrecht, (1959). 1 stuk NB. Het rapport is gemaakt ten behoeve van een provinciale commissie die door G.S. benoemd is om de stichting van een Plassenschap Vinkeveense Plassen voor te bereiden.

258. De Waterkampioen, uitgave 9 januari 1962. Met een kaart van de Vinkeveensche Plassen en de artikelen: Van veenderij tot watersportgebied, De Vinkeveensche en Proosdijer Plassen, Zandwinning verandert de Vinkeveensche Plassen. (1962). 1 stuk

2.2.4.5. Restauratieplan De Vecht (RPV)

149. De Vecht, presentatiemap Restauratieplan Vecht 1996-2015, (1996). 1 stuk

150. De Vecht, restauratieplan Vecht 1996-2015, juli 1996. 1 stuk

151. De Vecht, restauratieplan Vecht 1996-2015, intentieverklaring, oktober 1996. 1 stuk

28. De Vechtkrant, informatiebladen betreffende de stand van zaken van het Restauratieplan Vecht, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006. 5 stukken

141. Aanlegplaatsen Vecht, rapport opgesteld door Oranjewoud in opdracht van de Stuurgroep Restauratieplan Vecht, 1999. 1 deel

29. Stukken betreffen de watersport op de Vecht, de aanmeerplaatsen en het oeverbeheer in het kader van Restauratieplan De Vecht, 1999-2003. 1 omslag

51. Woonschepen in beweging, onderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen. Resultaten van een onderzoek door Arcadis en een in het kader van het Restauratieplan Vecht gevormde Werkgroep Woonschepen, 2003. 1 stuk

30. Stukken betreffende het bezwaar dat door F.H.B. Cladder en de Vechtplassencommissie is ingediend bij de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) tegen het maken van een aanlegplaats in de Vecht ter hoogte van Hinderdam in Nederhorst den Berg, 2003-2005. 1 omslag

31. Evaluatie Restauratieplan Vecht. Kopie van een rapport met aantekeningen door een lid van de Vechtplassencommissie, 2005. 1 stuk

52. Vergunningen langs de Vecht, regels omtrent het maken van steigers, vlonders, meerpalen en beschoeiingen bij de Vecht, het afmeren van woonschepen en vaartuigen en het bouwen van schuren langs de Vecht, 2005. 1 stuk

32. Stukken betreffende de slotmanifestatie Restauratieplan Vecht op 20 mei 2006, 2005-2006. 1 omslag

2.2.4.6. Schoonmaakacties Vecht

304. Stukken betreffende twee schoonmaakacties van de Vecht door schoolkinderen uit de gemeenten Weesp, Muiden en Nigtevecht op initiatief van de Commissie voor de Milieuhygiëne in Weesp onder voorzitterschap van de voorzitter van de Plassencommissie A. Stork, 1971-1972. Met een wervend boekje voor de actie De Vecht bestemd voor de schoolkinderen, geschreven door Ton Stork, 1971. Met jrg. 1 nummer 6 van het blad de Vrije Vechter ten behoeve van de inwoners van Nigtevecht waarin de actie en de hierop volgende actie om glas in te zamelen wordt vermeld, 1972. Met enkele verslagjes van kinderen over milieuvervuiling. 1 omslag

2.2.5. Recreatie

2.2.5.1. Watersport

309. Notities betreffende het standpunt van verschillende natuurbeschermingsorganisaties betreffende een eventuele doorbraak van de Loosdrechtse Plassen naar de Loenderveense Plas en het Wijde Blik ten behoeve van de vaarverbinding, 1973. 1 omslag

2.2.5.2. Recreatieschap Vinkeveense Plassen

270. Stukken betreffende het opstellen van een recreatiebasisplan door het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, 1973-1975. Met een kaartje van de Plassen. 1 omslag

2.2.6. Stukken betreffende afzonderlijke plaatsen

2.2.6.1. Abcoude /Baambrugge

289. Concepten van notariële akten betreffende het eigendom en het behoud en beheer van molen De Dolfijn door de Stichting Molen de Dolfijn aan het Gein te Abcoude, z.j. (1952), 1 omslag NB. De Stichting wordt gevormd door het Waterschap Baambrugge-oostzijde, de burgemeester van Abcoude, de Vereniging De Hollandsche Molen, de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied en de toekomstige bewoners en gebruikers van de molen de heer en mevrouw Souget-Brosse. Laatstgenoemden zullen de molen herstellen.

306. Stukken betreffende de bemoeienis van de Vechtplassencommissie bij de restauratie van de koepel van de voormalige buitenplaats Binnenrust, later bekend onder de naam Valkenheining, aan de Laan van Binnenrust 1 in Abcoude 1959-1971. 1 omslag NB. Het tegenwoordige adres is Rijksstraatweg 151, Baambrugge.

232. Bulletins Algemene Vereniging Leefbaarheid Abcoude-Baambrugge 1976,1977. 2 stukken

2.2.6.2. Ankeveen

296. Notitie betreffende bouwplannen bij de Herenweg en Cannenburgerweg, 1956. 1 stuk

2.2.6.3. Breukelen

186. Stukken betreffende het protest van de Vechtplassencommissie tegen de kap van bomen van de zgn. Kasteellaan achter het Kasteel Oudaen in Breukelen, 1992. 1 omslag

164. Notitie van M. A. Dukes-Greup, secretaris van de Plassencommissie, betreffende het karakter en de historische waarde van het landelijk gebied langs de Vecht ter hoogte van Breukelen, inventarisatie ten behoeve van het Bestemmingsplan Landelijk gebied langs de Vecht, 1996. 1 stuk

2.2.6.4. Fort Uitermeer

39. Stukken betreffende de herontwikkeling en exploitatie van het terrein bij Fort Uitermeer, 2003-2006. 1 omslag

2.2.6.5 ’t Gein

307. Verslag van een bespreking met Rijkswaterstaat betreffende het voorgenomen plan om bij Rijksweg 6 ter hoogte van ´t Gein een oprit-afrit te maken naar een te bouwen wegrestaurant, 1970. 1 stuk

102. Notitie inzake de stand van zaken ten opzichte van het behoud van ’t Geinlandschap, (ca. 1978). 1 stuk

2.2.6.6. ’s Graveland

308. Stukken betreffende het bezwaar dat de Vechtplassencommissie heeft gemaakt tegen de zandwinning in het Wijde Blik, gemeente te ’s Graveland door de Fa. Ballast Nedam, 1974. Met een tekening van het gebied. 1 omslag

2.2.6.7. Loenen

302. Stukken betreffende een protest van de Vechtplassencommissie tegen het partieel uitbreidingsplan Molendijk in de kern van Loenen, 1955-1959. 1 omslag

291. Stukken betreffende het Uitbreidingsplan Cronenburg in Loenen en de plannen aldaar tot het maken van bejaardenhuisvesting, 1955-1962. 1 omslag

292. Stukken betreffende ontgronding door zandwinning op een perceel toebehorend aan P. Kroon te Loenen, 1961. 1 omslag

221. Stukken betreffende de buitenplaats Over-Holland in Nieuwersluis, 1971, 1974. Met een notitie van P.A. Bakker, De natuurwetenschappelijke betekenis van de buitenplaats Over-Holland te Nieuwersluis, gemeente Loenen, 1973. 1 omslag

138. Groenland Beheer, Vrederijk ontwikkeling van een buitenplaats vol historie, Haalbaarheidsonderzoek betreffende de bouw van een landgoed op een bos- en weilandcomplex aan Oud Over in Loenen, 2001. 1 deel

2.2.6.8. Loosdrecht

303. Stukken betreffende een protest van de Vechtplassencommissie tegen de verbreding van de Nieuw Loosdrechtse dijk vanaf de Molenmeent tot aan de Herenweg in Breukelerveen, 1958-1960. 1 omslag

90. Stukken betreffende de Van Sypesteijn-Stichting in Loosdrecht, 1964. Met 10 tekeningen van ’Kasteel Sijpesteijn’ uit 1964. 1 omslag

2.2.6.9. Maarssen

285. Stukken betreffende het protest van de Vechtplassencommissie tegen het Uitbreidingsplan van de gemeente Maarssen, 1954. 1 omslag

293. Stukken betreffende de plannen tot bouw van een kapel door de Zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf bij het huis Doornburgh in Maarssen. Met bouwtekeningen en vier foto’s van Huize Doornburgh, 1958-1959. 1 omslag

198. Notitie inzake de geschiedenis van de uitbreiding van het gemeente Maarssen in Goudestein / Endelhoven, (1989). 1 stuk

2.2.6.10. Nederhorst den Berg

290. Bouwtekening van het toegangshek van Kasteel Nederhorst den Berg, opdrachtgever Stichting Commissie voor de Vecht, 1961. 1 stuk

40. Stukken betreffende de herinrichting van het terrein van scheepswerf Bos aan de Hinderdam in Nederhorst den Berg, een voormalig lunette van Fort Hinderdam, 2000-2001. 1 omslag

2.2.6.11. Nieuwersluis

281. Stukken betreffende de noodzakelijke restauratie van de hekken van de voormalige buitenplaats Hunthum. Met een tekening en twee foto’s van de hekken, 1948. 1 omslag

2.2.6.12. Vreeland

312. Stukken betreffende een protest van de Vechtplassencommissie tegen het oprichten van een opslagplaats van zand en grind aan de oever van de Vecht in Vreeland, 1959. 1 omslag

91. Bouwtekening van de uitbreiding van de graanmalerij van de Fa. P. Schuurman in molen De Ruiter in Vreeland, 1961. 1 lichtdruk

148. Stukken betreffende een proces waarbij enkele inwoners van Vreeland en de Vechtplassencommissie in beroep gaan tegen de door de gemeente Loenen verleende bouwvergunning en toestemming tot het dempen van sloten, het maken van dammen en het graven van nieuwe watergangen bij het perceel Bergseweg 28 in Vreeland, Huis Groot Kantwijk, 2000-2002, maart. 2 pakken NB. De stukken zijn niet compleet, maart 2002 hebben de eisers een beroepschrift ingediend bij de Raad van State.

2.2.6.13. Weesp

100. Stukken betreffende de aanleg van de wijk Aetsveld in de Aetsveldse polder in Weesp 1972-1977. 1 omslag

2.2.6.14. Zuilen, Nieuw Zuilen

147. Stukken betreffende het buiten Daelwijck in Nieuw Zuilen gemeente Utrecht, onder meer in combinatie met het Vechtoeverproject ter plaatse, 2000. 1 omslag

2.2.7.Voorwerpen

127. Button Stop A6A9, z.j. . 1 stuk