De Stichting Vecht-Publicaties en de met haar verbonden stichtingen, zoals de Vechtplassencommissie en de Stichting Vrienden van de Vecht, hanteren allen de nieuwe AVG – Algemene verordening gegevensbescherming dd mei 2018 en gaan – vanzelfsprekend – zorgvuldig om met de persoonsgegevens die door u aan haar zijn toevertrouwd. Via vriend@vecht.nl kunt u ten alle tijden inzage vragen in uw eigen gegevens in ons Vecht-Vriendenbestand en desgewenst correcties aanbrengen.

Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming en