Contact: ridderhofstadgunterstein@gmail.com

Beschrijving van de activiteiten van de Stichting Ridderhofstad Gunterstein.

Zie voor de overige gegevens, zoals

– het RSIN of fiscaal nummer

– de contactgegevens

– de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden (tenzij daarvoor een ontheffing is gegeven)

– het beleidsplan

– de doelstelling

– een verslag van de uitgeoefende activiteiten

– een financiele verantwoording waaronder het beloningsbeleid

Actuele gegevens Stichting Ridderhofstad Gunterstein