Provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

2014: Johan Remkes (Commissaris van de Koningin)

Landbouw en Landelijk Gebied – Jaap Bond (CDA)

Water en Wonen – Joke Geldof (D’66)

Mobiliteit en Financiën – Elisabeth Post (VVD)

Economische Zaken en P&O – Jan van Run (VVD)

Cultuur, Bestuur & Zorg – Elvira Sweet (PvdA)

Ruimtelijke Ordening en Milieu – Tjeerd Talsma (PvdA)