Noordvleugel

Met het Noordvleugelprogramma wil het Rijk zorgen voor een adequate infrastructuur, dynamische steden en een vitale leefomgeving in één van de belangrijkste economische kerngebieden van Nederland