Hoofdpagina

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Vecht.nl


Vecht.nl wil u informeren over alles wat van belang is voor het landelijk en stedelijk schoon in de Vechtstreek. Word ook Vriend van de Vecht!

Vecht.nl: opgericht door de Stichting Vecht-Publicaties en verbonden met Niftarlake, de Vechtplassencommissie, de Vrienden van de Vecht en het Vecht-Platform.

Zie ook de Nieuwsbrief & Venster op de Vecht & Zicht op de Vechtstreek


Deze onderstaande pagina's zijn bedoeld om actuele Vecht-zaken aan de orde te stellen, te informeren en te becommentariëren - en zijn een vervolg op de oude Vecht-site die nog dateert uit de late jaren '90 van de vorige eeuw.

Zoeken naar een onderwerp kan o.a. via het zoekveld hier links of via de onderstaande indeling in 7 rubrieken:


1. Geschiedenis& Foto's & Films & Routes : o.a. Vechtfoto-album / Verantwoording-foto's / Vecht-Films / Routes / Vechtkaarten / Vecht Waterpeil

2. Organisaties: o.a. Vechtplassencommissie & Vrienden van de Vecht / Vechtplatform / Niftarlake / VechtVallei / Vecht-Stichtingen / Vechtstreek-Musea / Landschapsorganisaties / Provincies & Gebiedscommissies / Gemeenten & Gemeentelijke herindeling / Lokale initiatieven /

3. Ruimtelijke ordening: o.a. Vecht-projecten / Voorbereidingsbesluiten / Plannen - b.v. -Bloemendalerpolder / ILG / Vecht-Dijken / Fietsbrug ARK-Nigtevecht / Forten / Schansen / Kalender-VPC-Zienswijzen

4. Vecht voor de Vecht: o.a. Ton-Stork-Vechten-voor-de-Vecht-penning / Vecht-dromen / Vecht-problemen / Zienswijzen & Beroep / Kalender-VPC-Zienswijzen

5. Literatuur & Publicaties: o.a. Vechtboeken-bestellen / Vecht-Artikelen / Vecht-Films / Vechtkaart-2009-2010 & Vechtpostzegels / Nieuwsbrief / Sabine / Utrechtse Vecht op Wikipedia / Manifesten / Leergang Vechtologie / Vecht-Studies

6. Nieuws: o.a. Vecht-Agenda / Vecht-Archief / Nieuwsbrief

7. VechtWeb: o.a. VechtLinks b.v. Cultuurplatform voor de Vechtstreek / Vecht-huizen / Venster op de Vecht / Zicht op de Vechtstreek


Korte handleiding voor bewerken - Raadpleeg de Engelse handleiding voor informatie over het gebruik van de wikisoftware.

Zie voor de historie ook de oude Vecht-site die nog dateert uit de late jaren '90 van de vorige eeuw.