Leergang Vechtologie

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie voor de actuele pagina's: http://vecht.nl/literatuur/leergang-vechtologie/

Vechtologie Module Natuur 2014

Aankonding/Programma Module Natuur 2014

Data voorjaar 2014:

Do 13-02-2014 De natuur van de Vechtstreek, algemene inleiding - Wim Weijs

Do 06-03-2014 Bomen van de Vechtstreek - Jørn Copijn

Do 27-03-2014 Zwarte sterns en purperreigers - Jan van der Winden

Za 12-04-2014 of 05-04-2014 Excursie stinzenplanten en excursie bomen, beide op het landgoed Nijenrode te Breukelen - Piet Bakker en Jørn Copijn

Do 17-04-2014 Vogels in de Vechtstreek; zowel de weidevogels als de vogels van tuin, park en bos - Paul van der Poel en Bertus van den Brink

Do 15-05-2014 Natuurontwikkeling: natuurlijke versus mensgestuurde ontwikkelingen. Hoe kijkt de beleidsmaker daar naar? - Frans Vera en Bart Krol (gedeputeerde Provincie Utrecht)

Do 18-09-2014 Paddenstoelen in de Vechtstreek - Gert Immerzeel

Za 20-09-2014 Excursie paddenstoelen, Landgoed Nijenrode te Breukelen - Gert Immerzeel


Vechtologie-papers Module Landschap najaar 2013Leergang Vechtologie De Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht samen met IVN Vecht en Plassengebied organiseren de leerlang Vechtologie. De leergang gaat over landschap, natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in de Vechtstreek. Na de succesvolle Module Landschap die najaar 2013 werd gegeven volgt in het voorjaar van 2014 de Module Natuur. De natuur van de Vechtstreek is zeer divers: moerassen, parkbossen, veenweiden, oeverlandjes etc. etc. Deskundige sprekers geven inzicht in de kwaliteiten van de Vechtse natuur. En u laten zien hoe de mens zijn sporen in de natuur heeft nagelaten.


Voor wie De leergang is bedoeld voor alle bewoners, gebruikers, beleidsmakers en bezoekers van de Vechtstreek die zich meer willen verdiepen in de kwaliteit van het gebied. Meer kennis over het ontstaan en de bijzonderheden van het gebied maakt dat wonen, werken en verblijven een nóg groter plezier wordt. Met dezelfde ogen zult u méér zien. De verkregen kennis stelt deelnemers ook beter in staat om het mooie te herkennen en te behouden en bij te dragen aan het met kwaliteit verder ontwikkelen van de streek.


Module Natuur, voorjaar 2014 Deze module begint met een algemene inleiding over de natuur in de Vechtstreek door de kenner bij uitstek van het gebied, Wim Weijs. Meer specifiek wordt daarbij aandacht besteed aan de moerassen en de fauna. In de daarop volgende lezingen en twee excursies komen de belangrijkste specifieke natuurthema’s aan de orde. In verband met de daarvoor geschikte omstandigheden zullen de lezing en de excursie over paddestoelen in het vroege najaar van 2014 gegeven worden.


Deelnemen Deelnemers kunnen zich per module inschrijven. De kosten bedragen € 70 per module per deelnemer. De lezingen worden gegeven op locaties in de Vechtstreek. Deze worden later bekendgemaakt.


Informatie en aanmelden Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per email voorleggen aan de Vechtplassencommissie: info@vecht.nl. In dringende gevallen kunt u bellen met de coördinator van de leergang, Charlotte Smit, 0297 261576 of 06 13086038. Wilt u zich direct aanmelden: stuurt u dan een bericht met de tekst “aanmelding Vechtologie voorjaar 2014” naar bovengenoemd emailadres. Wij vragen de volgende gegevens van u: voorletters en naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.Eerdere modules:

Een kans om uw Vecht-kennis bij te spijkeren in 5 avonden en 1 middag - najaar 2013 - Vechtologie over het Vechtlandschap


3 september 2013 - stand van zaken rond de Leergang Vechtologie

Module Landschap, najaar 2013 - begint do 5-9-2013 met presentatie van Luuc Mur. Plaats Nyenrode Universiteit. De rest van het programma staat in de deelnemersinformatie die hierbij is gevoegd.

Uiteindelijk zijn er 57 deelnemers.

Module Natuur, voorjaar 2014 - een voorlopige opzet voor de module is als volgt:

Algemene inleiding Vegetatie stroomgebied Vecht Paddenstoelen Stinzenflora en vogels Dendrologie2013 - Vechtplassencommissie/Vrienden van de Vecht/IVN Vecht en Plassengebied - over Vechtologie: info@vecht.nl

Leergang Vechtologie

In het najaar van 2013 gaat de Leergang Vechtologie van start. De leergang wordt georganiseerd door de Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht samen met IVN Vecht en Plassengebied. De leergang Vechtologie gaat over landschap, natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in de Vechtstreek. Wist u dat eigenlijk de Angstel de hoofdrivier in de huidige Vechtstreek was? Wist u dat de Vecht nu twee kanten op stroomt? Deskundige sprekers geven inzicht in de processen die zich in de Vechtstreek hebben ontwikkeld en de rol die de mens daarbij gespeeld heeft. Bovendien zal er ook aandacht zijn voor de toekomstige ontwikkelingen in de Vechtstreek.

Voor wie

De leergang is bedoeld voor alle bewoners, gebruikers, beleidsmakers en bezoekers van de Vechtstreek die zich meer willen verdiepen in de kwaliteit van het gebied. Meer kennis over het ontstaan en de bijzonderheden van het gebied maakt dat wonen, werken en verblijven een nóg groter plezier wordt. Met dezelfde ogen zult u méér zien. De verkregen kennis stelt deelnemers ook beter in staat om het mooie te herkennen en te behouden en bij te dragen aan het met kwaliteit verder ontwikkelen van de streek.

Programma Leergang Vechtologie

Het gehele programma zal enkele jaren bestrijken. Per jaar worden twee thematische modules gegeven van elk ongeveer 6 (avond)bijeenkomsten en excursies. In het najaar 2013 gaat de eerste module van de leergang van start: de module Landschap. In 2014 volgen de modules Natuur en Water en in 2015 de modules Cultuurhistorie, werken en bewoners.

Module Landschap, najaar 2013

Deze module begint met de vroegste ontstaansgeschiedenis van het landschap en eindigt met een toekomstvisie over het Vechtlandschap. Het Vechtlandschap is zeer afwisselend, van de beschutte zuidelijke ‘Herenvecht’ met zijn vele dorpjes en de buitenplaatsen met hun parkbossen tot de grote openheid van de noordelijke ‘Boerenvecht’ met zijn vechtweiden en agrarische activiteit.

Programma module Landschap najaar 2013 (NB: 5 avonden = 1 module)

Do 05-09-2013 Van kreekruggen, legakkers en lepelaars Prof.dr. L.R. Mur

Do 19-09-2013 De loop van de Vecht door de eeuwen heen Dr. I. Bos

Za 21-09-2013 (vm) Grondboringen op drie locaties in de Vechtstreek Dr. I. Bos, foto's van de grondboringen gemaakt door Ans Vedder

Do 10-10-2013 Het verhaal van de ontginning Dr. C.H.M. de Bont

Do 31-10-2013 Het verhaal van de landbouwgeschiedenis Drs. H. Hoogendoorn

Do 14-11-2013 De toekomst van het Vechtlandschap Ir. J.A. Lörzing

Deelnemen

Deelnemers kunnen zich per module inschrijven. De kosten bedragen € 50 per module per deelnemer. De lezingen worden gegeven op drie locaties: Breukelen (Universiteit Nyenrode), Maarssen (buitenplaats Goudenstein) en Tienhoven (Museum Vredegoed).

Informatie en aanmelden

Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per email voorleggen aan de Vechtplassencommissie: info@vecht.nl. In dringende gevallen kunt u bellen met de coördinator van de leergang, Charlotte Smit, 0297 261576 of 06 13086038.

Wilt u zich direct aanmelden: stuurt u dan een bericht met de tekst “aanmelding Vechtologie najaar 2013” naar bovengenoemd emailadres: aanmelden@vecht.nl

Wij vragen de volgende gegevens van u: voorletters en naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.