ARK-Visie-Cees-Schipper

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ARK-visie Cees Schipper - Lid klankbordgroep Brug Nigtevecht - dd 2011-10-01

1. Een veilige brug die doorgang biedt aan: voetgangers, (elektrische) fietsers, snor- en bromfietsers (electro- en benzinemotor), scootmobielen en rolstoelers.

Het uitsluiten van grote groepen potentiële gebruikers is niet meer van deze tijd. Deze vervoersmiddelen kunnen een noodzaak zijn. Ook de indirecte bijdragevan deze gebruikers zorgt voor de realisatiemogelijkheid van de brug. Beter is het om bepaalde zaken kort te houden, welke wijst de praktijk uit.

2. Brug is toegankelijk wagens voor calamiteiten, gladheidbestrijding en onderhoudswerken.

Gladheidbestrijding en dagelijks onderhoud worden tegenwoordig altijd uitgevoerd met behulp van auto’s of andere zware machinerieën. Ambulances moeten zonder mankeren van één of van beide zijden de brug op kunnen rijden.

3. Een lage verlichting op het wegdek van de brug met naderingschakelaars.

Een zachte verlichting met behulp van LEDs op een laag standpunt betekent dat men ook ’s avonds van het uitzicht op de brug kan genieten en de scheepvaart er niet door wordt gehinderd. De naderingsschakelaars zorgen er voor, dat de verlichting alleen aangaat als zich een gebruiker meld. Dit voorkomt onnodige verlichting.

4. Een veilige verkeersafhandeling in het (uitgebreide) plangebied.

Adequate (veilige en werkbare) oplossingen voor dagelijks dorps voetgangers- en fietsverkeer, dagelijks agrarisch verkeer, weekend voetgangers- en fietsverkeer, zeer druk autoverkeer en grootschalig internationaal vrachtverkeer, zijn van wezenlijk belang. Niemand (noch inwoners, noch verkeersdeelnemers) is gebaat bij gekunstelde oplossingen die ten koste gaan van het ver uiteenlopende karakter van de kruisende wegen, En die alleen met permanente bewaking in uniform te handhaven zijn. Dit pleit voor een andere locatie, omdat op deze plek dit niet te realiseren zal blijken. Een aanzet hiervoor is beschikbaar.

5. Ellipsvormige hellingbanen aan beide zijden, met flinke vlakke gedeelten, waardoor de rijsnelheid flink wordt afgeremd.

Probleem van lange hellingbanen is de oplopende snelheid van voertuigen. Door op goede afstanden vlakke stukken aan te brengen in het tracé wordt de snelheid geremd. Aan de westzijde betekent dit een afrit die niet rondom het fort hoeft. Aan de oostzijde kan de afrit parallel aan het kanaal gelegd worden. Doorgangbeperkende maatregelen als paaltjes en dorpels zijn levensgevaarlijk in deze situatie en moeten achterwege blijven.

6. Een goed opgezet fietsplan voor de (verdere) afwikkeling in en door het dorp pont,) van het grote verwachte aanbod van (weekend)fietsers.

Het dorp, de aansluitende wegen, de pont en de fietspaden Weesp en Loenersloot gaat lijden onder een zware weekend fietsdruk. Om die druk te verlichten moeten maatregelen worden getroffen: goede bebording (ANWB en fietsknooppunten), uitbreiding van de dienstverlening met de pont en aanpassing van kruispunten. Dit moet worden neergelegd in een vooraf vast te stellen fietsplan.

7. Aandacht voor zinnige alternatieven.

Starheid van bestuurders is nooit goed, betrokken stellingen moeten verlaten kunnen worden. Het fort Nigtevecht is daar een mooi bewijs van: toen het gebouwd werd, was het al verouderd en het is nooit als fort in gebruik geweest. Oprekken van de voorbereidingstijd weegt niet op tegen mensenlevens.