Vecht-Vlot

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar: http://www.vecht.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina

Vecht-Vlot-plannen dd 2012


Uitgangspunten:

1-een multifunctioneel en sober werk-vlot, dichtbij het historische voorbeeld van Lutgers

zie: Lutgers-vlot en Zegepraalende Vecht-Vlot

2-een lange termijn vlot dat meerdere jaren inzetbaar is voor verschillende activiteiten

3-een netwerk-element dat meerdere instellingen rond de Vecht en de Vechtstreek bij het gebruik van het vlot betrekt

4-een stabiele financiële basis voor het project

5-werknaam: Bomen over de Vecht - Vlot-Contacten
Voorbereidings-werkzaamheden:

a-bouw-versies van het vlot afstemmen met architect en bouwers

b-polsen van derden om te participeren in het gebruik van het vlot (AGV-Waternet o.a. inzake baggervondsten; snoeiploegen Vechtoevers, Niftarlake-lustrum, Jaar van de buitenplaats, met scholen Vecht-schoonmaken, etc.

c-polsen van derden om bij te dragen in de financiering van het vlot en het gebruik (Mapron, NAB, fondsen)