Samenvatting klankbordgroep bespreking 3 en 5 oktober

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvatting KGB overleg 3 en 5 oktober

Er zijn geen notulen gemaakt tijdens de bijeenkomsten van 3 en 5 oktober. Voor afwezigen en geinteresseerden is een korte samenvatting gemaakt van de aantekeningen. Voel vrij om aanvullingen te maken. Kees heeft aangeboden om alle input van de afgelopen twee sessie bij Dennis (werkgroep ruimtelijke ordening dorpsraad) neer te leggen, die er tijdens zijn afwezigheid een redactioneel stuk van zal maken. Hierop kan iedereen zijn reactie geven.

Samenvattende lijst met gesprekspunten/conclusies/ opmerkingen van de klankbordgroep fietsbrug obv de discussie slides (zie ark visie) op 3 en 5 oktober:

Slide 2 uitgangspunten: toevoeging ‘de boogbrug is een uitgangspunt’

Slide 3 Bij gebrek aan PvE waarop wij kunnen klanken, definieren wij onze ‘eisen’ in het kgb advies als: 1) dwingende aanbevelingen versus 2) breekpunt, waarvoor geen draagvlak is vanuit de klankbord groep en het dorp

Slide 4 Het ontwerp is belangrijk voor de kbg: Zo licht en transparant mogelijk, een architectonische aansprekende brug. Bij voorkeur de onzichtbare brug (zie input Frans). Minimaal aanwezige massa (zie ook slide 6). Hoge weging toekennen. Als aparte aandachtsgebied/thema verderop in het stuk opnemen: exploitatie en handhaving (zie ook slide 5) Tevens opnemen: de kgb spreekt de voorkeur uit om de constructie/opgangen van de brug op de landtong te bouwen (dus droog en niet in het water).

Slide 5 Plangebied vergroten van brug tot korte velters laan, zie email Cees Schipper De KGB wil een integraal herinrichtingsplan: dat gaat over verkeer, groen behoud, verlichting (zie opmerkingen Rien, Atto en Cees) en recreatie/verpoosplekken/afval in het plangebied, maar ook over de inpasbaarheid in Nigtevecht (horeca, fietsplan, pontje en exploitatiekosten) Voorstel: verkeerkundig onderzoek laten doen Gemotoriseerd verkeer wel toelaten op de brug, maar stringenter handhaven op geluidsbelasting (decibel flitsers) en de wens is om hangplaatsen te voorkomen; Zorg/vraag: zijn auto’s op de brug nodig igv calamiteiten, hoe is dat nu juridisch geregeld?

Slide 6 LCA belangrijk punt. Verder: zo laag mogelijk energiegebruik EN streven om energieneutrale brug te ontwerpen (geen suggesties in termen van zon pv etc) - punt drie en vijf mogen eruit, punt 4 onderhouds en exploitatiekosten apart thema opnemen Aandachtspunt: als de nieuwe brug ihkv de renovatie vd brug bij weesp verplaatsbaar moet zijn (eis RWS) is daarmee een composiet brug (vanwege materialisering) al bij voorbaat niet haalbaar?

Slide 9 Wij willen graag functionele specificaties in de ‘design, construct and maintenance opdracht’. Dus geen ontwerpkenmerken, afgezien van het uitgangspunt ‘de boogbrug’. Wij roepen op om het PvE zodanig te formuleren dat er optimale ontwerp vrijheid is voor innovatieve oplossingen. Derhalve doen wij als kbg geen uitspraak over ontwerp opgangen aan beide zijden en roepen het bestuur op om dat ook niet te doen.

Slide 10 Wij gaan ervan uit dat wij als kbg intensief betrokken zijn bij het vervolgproces en in het bijzonder bij de keuze voor ‘het meest onzichtbare/inpasbare ontwerp’ en ‘het integraal herinrichtingsplan’