Donderdag 2 mei 2013

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

2 mei 2013 10.00 uur ’s-Graveland - Noordeinde 60, 1243 JJ ‘s-Graveland

Agenda

01. Opening en vaststellen agenda

02. Korte mededelingen

03. Notulen en afspraken vergadering april 2013

04. Ingekomen stukken

05. Culturele infrastructuur Gem. Stichtse Vecht

06. Ton Stork vechten voor de Vecht-penning

07. Vechtstreek een Geopark?

08. Vechtpassage Breukelen

09. Bestemmingsplannen

10. Jaagpad Op Buuren

11. Jaarvergadering met agrarisch thema

12. Kenniscentrum Vecht-o-logie

13. Rondvraag

14. Volgende vergadering: 6 juni 2013

15. Sluiting


Toelichting

2 bij voorkeur schriftelijk voor de vergadering; mondeling door Maaike of Charlotte terugkoppeling selectie ondernemer voor de exploitatie van Fort Abcoude.

5 zie bijlagen

6 voorstel volgt voor de vergadering

7 mondelinge terugkoppeling door Charlotte bijeenkomst Ver. Vrienden van het Gooi. Voor een inhoudelijke behandeling van dit punt is de inbreng van Ingwer Bos gewenst. Vandaag een eerste oriëntatie. Voor wat een Geopark op hoofdlijnen inhoudt: zie de info op het internet, hetzij via www.vriendenvanhetgooi.nl , www.geoparkdehondsrug.eu of google op “geopark”.

8 Steef mailt 1-5 nadere informatie

9 o.a. email Steef Cornelissen 19-4-2013 over jachthaven Vreeland-Noord. Nog niet ter inzage. Vreelandseweg 83a, Nigtevecht, mondeling voorstel ter vergadering om handhavingsverzoek te staken.

10 email van mevr. S. Schipper van 2-5-2013