Eilandjes Vinkeveense Plassen geveild?

April 2017: Recreatieschap Vinkeveense Plassen brengt 44 legakkers onder de hamer. Door de hoge kosten is het recreatieschap niet meer in staat om alle akkers te onderhouden.

Een onzalig plan? Zie http://kwaliteitsatlas.nl/2017/04/eilandjes-vinkeveense-plassen-veiling/

80 procent van de ruim 200 legakkers in de Vinkeveense Plassen is al particulier bezit. Op een deel van die eilandjes staan blokhutten die gedoogd worden. De eilanden die het recreatieschap nu verkoopt moeten echt onbewoond blijven (?). Hutten bouwen mag niet en overnachten mag alleen in een boot aan de oever van het eiland.

Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030

Dinsdag 5 juli 2016 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland de Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 en het Uitvoeringsprogramma waterrecreatie Provincie Noord-Holland 2016-2019 in concept vastgesteld. De visie en het uitvoeringsprogramma zijn ter vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden.

In het Uitvoeringsprogramma waterrecreatie Provincie Noord-Holland 2016-2019 wordt de provinciale inzet op korte termijn aangegeven. Deze inzet sluit aan op de opgaven uit de visie en de prioriteiten uit het coalitieprogramma “Ruimte voor groei”.

De planning voor besluitvorming in Provinciale Staten is 3 oktober 2016. In de tussenliggende periode is het programmateam waterrecreatie van de Provincie Noord-Holland bereikbaar voor vragen en lopende projecten.