Vechtologie op maat

De voor de eerste keer door de VPC georganiseerde reeks van lezingen en excursies in het kader van Vechtologie, begonnen in 2013, is in 2016 afgesloten met een serie wandelingen in de Vechtstreek. We kijken met plezier terug op de bijeenkomsten over de thema’s landschap, water, natuur, cultuurhistorie en kunst en bedrijvigheid in de Vechtstreek. De reacties van de deelnemers sterken ons in de idee dat de sprekers hun kennis en wetenswaardigheden over de ontstaansgeschiedenis, de natuur en het leven en werken in de Vechtstreek met enthousiasme hebben overgedragen.

Hoe nu verder, dat werd ons recent door een van de deelnemers gevraagd. We benaderen momenteel andere circuits met het aanbod van Vechtologie-lezingen en -excursies. Zo zijn er enkele cursusprojecten in de streek die in hun cursusaanbod een “mini-Vechtologie” met ca 4 of 5 lezingen hebben opgenomen. Daarnaast zijn we in gesprek met geïnteresseerde gemeenten voor wie we een of meer educatieve bijeenkomsten kunnen organiseren. Maatwerk-Vechtologie dus. Met het opstellen van papers over de lezingen is, zoals de deelnemers weten, een begin gemaakt. Het is echter een hele klus om dat voor alle thema’s voor elkaar te krijgen. We informeren u als het zo ver is dat we de hele cyclus op papier hebben (voor zover sprekers ons dat toestaan).

Leergang Vechtologie – 2016

Leergang Vechtologie

De Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht organiseren, samen met IVN Vecht en Plassengebied, de leergang Vechtologie. De reeds verzorgde modules gingen over de thema’s:
Landschap, Natuur, Cultuurhistorie, Water en Kunst en Bedrijvigheid in de Vechtstreek.

Ook dit jaar vindt er weer een leergang plaats: Kenniswandelingen in Vechtse dorpen en stadskernen.

Actuele gegevens Vechtologie (2016)

Meer informatie over aanmelden en programma.

 

Vechtologie

“Water” was het thema van de deze winter/voorjaar verzorgde vierde module van de leergang Vechtologie. De ca 50 deelnemers volgden een reeks interessante lezingen over de vele aspecten van water in de Vechtstreek. Waternet gaf inzicht in de technieken en beleidsafwegingen die een rol spelen bij de waterhuishouding in dit complexe gebied met enkele diepe polders en een beperkte afvoercapaciteit. Hoe zorg je ervoor dat de uiteenlopende wensen van de gebruikers, zoals de huizenbezitters, de landbouwsector en de natuur, in alle redelijkheid worden vervuld? Onderwaterfotograaf Willem Kolvoort presenteerde een serie soms sprookjesachtige onderwaterfoto’s van het onderwaterleven in de sloten en plassen in de Vechtstreek. Met de foto’s van de rijke biodiversiteit in sloten met kwalitatief goed water illustreerde de heer Kolvoort het belang van kwalitatief waterbeheer. In deze module wordt tevens aandacht besteed aan het onderzoek naar de teloorgang van de voor de Vechtstreek kenmerkende natuur in de verlandde petgaten en de pogingen om deze natuurkwaliteit te restaureren. Uit de presentatie bleek dat dit een complex en interessant proces is.
In het najaar van 2015 volgt de voorlopig laatste module van de leergang Vechtologie. Deze zal een inkijkje bieden in de beeldende kunst in de Vechtstreek. Zo zal er aandacht zijn voor de groep kunstenaars die in Kortenhoef werkte en aan de kunstvoorwerpen die in bezit zijn van de gemeente Stichtse Vecht en die bijvoorbeeld op Boom & Bosch te zien zijn. In deze laatste module komen ook aan de orde de ambachtelijke bedrijvigheid in de Vechtstreek in het verleden en de verwachtingen omtrent de zakelijke bedrijvigheid in de toekomst.
De VPC is nu toe aan het evalueren van de ervaringen met de leergang Vechtologie die twee en een half jaar heeft gelopen. Het doel was het delen en verspreiden van bij de VPC en haar netwerk aanwezige kennis. We zullen de mogelijkheden onderzoeken om het instrument in deze of aangepaste vorm voort te zetten.
Zie vecht.nl/literatuur/leergang-vechtologie

Vechtologie-papers
De werkgroep Vechtologie van de VPC ontwikkelt in samenspraak met de sprekers papers van de lezingen, een aantrekkelijk beknopt naslagwerk voor zowel de deelnemers aan de leergang als voor andere geïnteresseerden. De papers van de modules Landschap en Natuur zijn inmiddels beschikbaar. Een fraaie geprinte versie en een verzamelmap zijn te bestellen via info@vecht.nl; prijs op aanvraag.
Voor de digitale versie zie:
Papers bij de Leergang Vechtologie

Leergang Vechtologie – actuele gegevens

Vechtologie 2016 Kenniswandelingen

De Vechtplassencommissie organiseerde afgelopen drie jaar de leergang Vechtologie. Deze leergang ging over natuur, landschap, water, bewoners, cultuurhistorie, bedrijvigheid en kunst in de Vechtstreek. Tientallen deelnemers hebben deelgenomen aan de modules over deze onderwerpen. Zie hiervoor de Algemene gegevens Vechtologie.

Het jaar 2016 is gekozen voor het organiseren van ‘kenniswandelingen’ in de dorpen en stadskernen, die de Vechtstreek rijk is. Ervaren en deskundige gidsen begeleiden deze wandelingen, waarbij vele aspecten van de onderwerpen uit de modules van de laatste jaren terug zullen komen.

Aankondiging van programma Vechtologie 2016

Programma van de wandelingen in 2016

plaats datum gids[1]
Weesp 21 mei 2016 Hist. Kring Weesp en Museum Weesp oud Weesp en porselein
Loenersloot 18 juni 2016 Peter Rombouts Kasteel en duiding park
Muiden 27 augustus 2016 Hist. Kring Muiden stadje, vesting en zeesluis
Breukelen 08 oktober 2016 (ipv 17 sept.) Bertine Oosthoek Historie Breukelen belicht vanuit Pieterskerk
Loenen 15 oktober 2016 Juliette Jonker dorpswandeling

Kosten

Deelnemen aan álle wandelingen kost € 25 (Vrienden van de Vecht € 20). “Losse” wandelingen kosten € 6/st (VvdV € 5/st.). Na inschrijving te betalen op rekeningnummer  NL67ABNA0477352650.

Informatie en aanmelden

Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per email voorleggen aan de Vechtplassencommissie: aanmelden@vecht.nl. In dringende gevallen kunt u bellen met de coördinator van de leergang, Charlotte Smit, 0297-261576 of 06-13086038.

Aanmelden: stuur een bericht met de tekst “aanmelden wandelingen Vechtologie 2016” naar bovengenoemd emailadres. Wij vragen de volgende gegevens van u (en evt. andere deelnemers): naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en welke wandelingen u wenst (de serie of bepaalde plaatsen). U ontvangt dan een bevestiging met de nadere details over de kenniswandelingen.

[1] zonodig worden extra gidsen ingezet.

 

 

Leergang Vechtologie – voorgaande modules

Leergang Vechtologie

Module Kunst en bedrijvigheid Najaar 2015

De Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht, samen met IVN Vecht en Plassengebied, organiseren de leergang Vechtologie. De leergang gaat over landschap, natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in de Vechtstreek. Na de succesvolle Modules Landschap, Natuur, Cultuurhistorie en Water volgt najaar 2015 de Module Kunst en Bedrijvigheid in de Vechtstreek

Aankondiging Module Cultuur (pdf bestand)

datum – onderwerp – presentator –  locatie

Do 22-10-2015 20 tot ca. 22 uur – Kunst in de Vechtstreek in de 18e en 19e eeuw Jaap Versteegh

Do 29-10-2015 20 tot ca. 22 uur – Bedrijvigheid in de Zuidelijke Vechtstreek Hans van Bemmel

Do 19-11-2015 20 tot ca. 22 uur – Kunst in de 17e eeuw in Maarssen & Eigentijdse kunst in de Vechtstreek – Gary Schwartz, Jaap Versteegh, Barbara de Clercq

Do 3-12-2015 20 tot ca. 22 uur -Loosdrechts porselein – Rik van Wegen

Za 19-12-2015 Excursie naar Sypestein

De locatie van de lezingen:  Boom & Bosch (het vroegere gemeentehuis) Markt 13, Breukelen

 

Module Water voorjaar 2015

Hoe is het gesteld met de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van het water in de Vecht(streek) en hoe komen deze tot stand? Welke ecologische processen spelen zich af in bijv. de Vinkeveense Plassen, en hoe zijn deze te beïnvloeden? Was het vroeger alleen spelevaren op de Vecht of was er ook “beroepsvervoer”? Deskundige sprekers behandelen deze thema’s in lezingen en op de twee excursies in het veld.

Aankondiging Module Water (pdf bestand)

datum – onderwerp – presentator –  locatie

Donderdag 15-1-2015 20:00 tot ca. 22:00 uur – Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer Waternet – Hilga Sikma en Bart Specken – Boom & Bosch Markt 13 3620 AC Breukelen

Donderdag 5-2-2015 20:00 tot ca. 22:00 uur – Leven onder water: onderwaterfoto’s van de macrofauna en de flora – Willem Kolvoort – Boom & Bosch Markt 13 3620 AC Breukelen

Donderdag 12-3-2015 20:00 tot ca. 22:00 uur – Eten en gegeten worden: de processen in het water – Luuc Mur- Parel van Zuilen Nurg. Norbruislaan 17 3555 ED Utrecht

Donderdag 2-4-2015 20:00 tot ca. 22:00 uur – Moerasontwikkeling: nieuwe petgaten bij Tienhoven – Wim Weijs – Boom & Bosch Markt 13 3620 AC Breukelen

Donderdag 23-4-2015 20:00 tot ca. 22:00 uur – Vervoer door de eeuwen heen over de Vecht – Klaas Pater en Hans van Bemmel – Boom & Bosch Markt 13 3620 AC Breukelen

Zaterdag 6-6-2015 10:00 tot ca. uur – Excursie Terra Nova/Loenderveense plas – Gerardt ter Heerdt – Voorlichtingsgebouw op het terrein van Waternet, inrijden Bloklaan 5 in Loenen aan de Vecht

Zaterdag 20-6-2015 – Excursie nieuwe petgaten Tienhoven (15 personen) – Wim Weijs

Zaterdag 20-6-2015 10:00 tot ca. 12:30 uur – Excursie Diep water van de Vinkeveense Plassen (20 personen) – Luuc Mur en Gerard Korthals – Vinkeveen Haven, Herenweg 144, 3645 DT in Vinkeveen

Module Natuur voorjaar 2014

Aankonding/Programma Module Natuur 2014

Data voorjaar 2014:

Do 13-02-2014 De natuur van de Vechtstreek, algemene inleiding – Wim Weijs

Do 06-03-2014 Bomen van de Vechtstreek – Jørn Copijn

Do 27-03-2014 Zwarte sterns en purperreigers – Jan van der Winden

Za 12-04-2014 of 05-04-2014 Excursie stinzenplanten en excursie bomen, beide op het landgoed Nijenrode te Breukelen – Piet Bakker en Jørn Copijn

Do 17-04-2014 Vogels in de Vechtstreek; zowel de weidevogels als de vogels van tuin, park en bos – Paul van der Poel en Bertus van den Brink

Do 15-05-2014 Natuurontwikkeling: natuurlijke versus mensgestuurde ontwikkelingen. Hoe kijkt de beleidsmaker daar naar? – Frans Vera en Bart Krol (gedeputeerde Provincie Utrecht)

Do 18-09-2014 Paddenstoelen in de Vechtstreek – Gert Immerzeel

Za 20-09-2014 Excursie paddenstoelen, Landgoed Nijenrode te Breukelen – Gert Immerzeel

 

Module Najaar 2013

Vechtologie-papers Module Landschap najaar 2013

Leergang Vechtologie

In het najaar van 2013 gaat de Leergang Vechtologie van start. De leergang wordt georganiseerd door de Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht samen met IVN Vecht en Plassengebied. De leergang Vechtologie gaat over landschap, natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in de Vechtstreek. Wist u dat eigenlijk de Angstel de hoofdrivier in de huidige Vechtstreek was? Wist u dat de Vecht nu twee kanten op stroomt? Deskundige sprekers geven inzicht in de processen die zich in de Vechtstreek hebben ontwikkeld en de rol die de mens daarbij gespeeld heeft. Bovendien zal er ook aandacht zijn voor de toekomstige ontwikkelingen in de Vechtstreek.

Voor wie

De leergang is bedoeld voor alle bewoners, gebruikers, beleidsmakers en bezoekers van de Vechtstreek die zich meer willen verdiepen in de kwaliteit van het gebied. Meer kennis over het ontstaan en de bijzonderheden van het gebied maakt dat wonen, werken en verblijven een nóg groter plezier wordt. Met dezelfde ogen zult u méér zien. De verkregen kennis stelt deelnemers ook beter in staat om het mooie te herkennen en te behouden en bij te dragen aan het met kwaliteit verder ontwikkelen van de streek.

Programma Leergang Vechtologie

Het gehele programma zal enkele jaren bestrijken. Per jaar worden twee thematische modules gegeven van elk ongeveer 6 (avond)bijeenkomsten en excursies. In het najaar 2013 gaat de eerste module van de leergang van start: de module Landschap. In 2014 volgen de modules Natuur en Water en in 2015 de modules Cultuurhistorie, werken en bewoners.

Module Landschap, najaar 2013

Deze module begint met de vroegste ontstaansgeschiedenis van het landschap en eindigt met een toekomstvisie over het Vechtlandschap. Het Vechtlandschap is zeer afwisselend, van de beschutte zuidelijke ‘Herenvecht’ met zijn vele dorpjes en de buitenplaatsen met hun parkbossen tot de grote openheid van de noordelijke ‘Boerenvecht’ met zijn vechtweiden en agrarische activiteit.

Programma module Landschap najaar 2013 (NB: 5 avonden = 1 module)

Do 05-09-2013 Van kreekruggen, legakkers en lepelaars Prof.dr. L.R. Mur

Do 19-09-2013 De loop van de Vecht door de eeuwen heen Dr. I. Bos

Za 21-09-2013 (vm) Grondboringen op drie locaties in de Vechtstreek Dr. I. Bos, foto’s van de grondboringen gemaakt door Ans Vedder

Do 10-10-2013 Het verhaal van de ontginning Dr. C.H.M. de Bont

Do 31-10-2013 Het verhaal van de landbouwgeschiedenis Drs. H. Hoogendoorn

Do 14-11-2013 De toekomst van het Vechtlandschap Ir. J.A. Lörzing

Deelnemen

Deelnemers kunnen zich per module inschrijven. De kosten bedragen € 50 per module per deelnemer. De lezingen worden gegeven op drie locaties: Breukelen (Universiteit Nyenrode), Maarssen (buitenplaats Goudenstein) en Tienhoven (Museum Vredegoed).

 

 

Leergang Vechtologie

De Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht samen met IVN Vecht en Plassengebied organiseren de leergang Vechtologie. De leergang gaat over landschap, natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in de Vechtstreek. Na de succesvolle Module Landschap die najaar 2013 werd gegeven volgde in het voorjaar van 2014 de Module Natuur. De natuur van de Vechtstreek is zeer divers: moerassen, parkbossen, veenweiden, oeverlandjes etc. Deskundige sprekers geven inzicht in de kwaliteiten van de Vechtse natuur. En u laten zien hoe de mens zijn sporen in de natuur heeft nagelaten. Hierna volgde de Module Water in het voorjaar van 2015. De Module Kunst  en Bedrijvigheid volgde in het najaar van 2015.

Het jaar 2016 is gekozen voor het organiseren van ‘kenniswandelingen’ in de dorpen en stadskernen, die de Vechtstreek rijk is. Ervaren en deskundige gidsen begeleiden deze wandelingen, waarbij vele aspecten van de onderwerpen uit de modules van de laatste jaren terug zullen komen.

Actuele gegevens Vechtologie (2016)

Voorgaande modules Leergang Vechtologie 

Papers bij de Leergang Vechtologie

Voor wie

De leergang is bedoeld voor alle bewoners, gebruikers, beleidsmakers en bezoekers van de Vechtstreek die zich meer willen verdiepen in de kwaliteit van het gebied. Meer kennis over het ontstaan en de bijzonderheden van het gebied maakt dat wonen, werken en verblijven een nóg groter plezier wordt. Met dezelfde ogen zult u méér zien. De verkregen kennis stelt deelnemers ook beter in staat om het mooie te herkennen en te behouden en bij te dragen aan het met kwaliteit verder ontwikkelen van de streek.

Deelnemen

Deelnemers kunnen zich per module inschrijven.

Informatie en aanmelden
Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per email voorleggen aan de Vechtplassencommissie: aanmelden@vecht.nl.

Projecten

Uitbreidingsplannen Bloemendaler Polder en De Krijgsman
Schaalvergroting agrarische bedrijven
Vechtoevers / Werk aan de Vecht
Monumenten
Recreatie
Kennisvergaren: deskundigheid in het werkcomité bevorderen en een goed netwerk opbouwen met deskundigen die op projectbasis een bijdrage kunnen leveren
Kennis overdragen: leergang Vechtologie:

Kalender-archief

Raadpleeg ook de Agenda met Evenementen van het Vechtsnoer
en bekijk voor alle historische berichten het Kalender-archiefVecht-Agenda-2016

November 2016:

02 November – woensdag – Water tussen Vecht en Eem-lezing Paleogeografie van ons gebied, Drs Sander Koopman – Leergang Gooiologie najaar 2016

Oktober 2016:

26 Oktober – woensdag – Water tussen Vecht en Eem-lezing Ontstaan & kenmerken van de huidige waterhuishouding, Dr Chris de Bont – Leergang Gooiologie najaar 2016

12 Oktober – woensdag – Water tussen Vecht en Eem-lezing Bijzondere waterflora, Prof. Dr Wim Weijs – Leergang Gooiologie najaar 2016

01 Oktober – zaterdag – Open dag TVE in WeespProgramma-TVE-1-10-2016 – Opgeven via www.tussenvechteneem.nl/open-dag/

September 2016:

17 September – zaterdag – Vrienden van de Vecht Vriendendag – programma

Mei 2016:

19 Mei – donderdagavond – 20.00 Klankbordbijeenkomst Vechtplassengebied voor leden Natuurmonumenten – ‘Hoe zetten we het Vechtplassengebied op de kaart?’ – Vredenburg 19 Utrecht – Informatie en aanmelden via klankborddcu@gmail.com

18 Mei – woensdag – de bibliotheek van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam is ondergebracht op Fort Uitermeer ; ruim 800 boeken, atlassen etc. zijn er in te zien.

13 Mei – opening van een TOP (Toeristisch OverstapPunt) bij het oude station van Abcoude (nu Hotel De Witte Dame)

12 Mei – donderdag – 16.00 opening tentoonstelling  Theekoepels aan de Vecht: Herstellen is behoudenVechtstreekmuseum – Park Goudestein Maarssen – www.vechtstreekmuseum.nl – zie ook Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek

03 Mei – dinsdag – 17.30 Jaardiner en vergadering Niftarlake – Loosdrecht – KWVL – alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via hofman.breukelen@gmail.com

April 2016:

00 April – start van de inschrijving voor de nieuwe Leergang Vechtologie – ‘kenniswandelingen’ in de dorpen en stadskernen van de Vechtstreek – zie Leergang Vechtologie – van mei t/m oktober

Januari 2016:

09 Januari – zaterdag 16.00-17.30 – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake op Vreedenhoff te Nieuwersluis

Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – aanmelden bij Godelief Hofman hofman.breukelen@gmail.com en – indien nodig – opgeven als lid.


Vecht-Agenda-2015

Oktober 2015:

22 Oktober – donderdag 20.00-22.00 – Eerste avond van de Module Kunst en Bedrijvigheid in de Vechtstreek van de leergang Vechtologie

September 2015:

26 September – zaterdag – Excursie Vreeland 750 jaar – van 11.00 tot 13.15 – Breedstraat 8 Vreeland

05 September – zaterdag – Jaarvergadering Vechtplassencommissie 2015 te Muiden met het thema: Water in de Vechtstreek – zie ook www.vechtplassencommissie.nl/

Juni 2015:

16 Juni – dinsdag – verschijning van de voorjaars/zomer-Nieuwsbrief van de Vechtplassencommissie en Vrienden van de Vecht

Mei 2015:

06 Mei – woensdag – 17.30 Jaardiner en vergadering Niftarlake – Vreeland – vergadering in de kerk en diner in De Nederlanden – alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via hofman.breukelen@gmail.com

April 2015:

02 April – donderdag – bijeenkomst Platform Vecht en Weiden over LEADER 3 te Kockengen – LEADER staat voor economische ontwikkeling van, voor en door de streek, in dit geval het westelijk deel van de provincie Utrecht, van Lopik, Woerden, Abcoude tot Groenekan (Weidse Veenweiden)

Januari 2015:

10 Januari – zaterdag 16.00-17.30 – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake koetshuis Vegtlust te Loenen

Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – aanmelden bij Godelief Hofman hofman.breukelen@gmail.com en – indien nodig – opgeven als lid.


Vecht-Agenda-2014

December 2014:

14 December – zondag – 16.00 Concert de Muzikale Jonge Meesters – Quality in Music in het koetshuys van Nyenrode te Breukelen

Oktober 2014:

14 Oktober – dinsdagavond – Lezing door Wim Weijs, bioloog en auteur van het boek ‘Natuur en Landschap van de Vechtstreek’, over het ontstaan van het Vechtlandschap, de nog aanwezige natuur en de bescherming daarvan – locatie: Vechtstreekmuseum – www.vechtstreekmuseum.nl/

01 Oktober – woensdag – Platform Vecht en Weiden

Mei 2014:

10 Mei – zaterdag – 10.45 Vriendendag van de Vrienden van de Vecht op kasteel Loenersloot – zie voor het programma en opgeven: Vriendendag

07 Mei – woensdag – 17.30 Jaardiner en vergadering Niftarlake – Loosdrecht KWVL – alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via hofman.breukelen@gmail.com

April 2014:

07 April – maandag – 13.00/13.30-16.30 – Platform Vecht en Weiden – dorpshuis Ons Genoegen, Doude van Troostwijkstraat 20 Nieuwer Ter Aa. Aansluitend is er zoals gebruikelijk een borrel – Info@utrecht-west.com

Februari 2014:

13 Februari – donderdagmiddag – Bestuurlijke conferentie “Uitgesproken Water, deel II” – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam – voor genodigden – wbp <wbp@agv.nl>

Januari 2014:

11 Januari – zaterdag 16.00-18.00 – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake op Ruygenhoff, Rijksstraatweg 87a te Loenen

Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – aanmelden bij Godelief Hofman hofman.breukelen@gmail.com en – indien nodig – opgeven als lid viabridginavanelk@cs.com hofman.breukelen@gmail.com] – Zie ook http://www.niftarlake.com/events/nieuwjaarsreceptie-2/


Vecht-Agenda-2013

December 2013:

15 december – zondag – Kerstconcert van Quality in Music – in de Grote Kerk, Kerkplein 1, 3633 BG Vreeland – concert met Carolyn Watkinson, het Nationaal Jongenskoor en een ensemble van gerenommeerde musici in een verrassend en ontroerend Kerstprogramma – reservering via qualityinmusic.nl
November 2013:

14 november – donderdagavond – Leergang VechtologieMuseum Vredegoed, Tienhoven

06 november – woensdagmiddag 12.30 – Opening noordelijk Waterliniepad in Fort Uitermeer, Uitermeer 5, Weesp – begint met een streekproductenlunch, daarna van 13.15 tot ca 15.30 het programma – aanmelden via contact@groenehart.info

05 november – Publieksavond van de Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg – Spiegelhuys Nederhorst den Berg – http://www.nieuwevecht.nl/
Oktober 2013:

31 oktober – donderdagavond – Leergang VechtologieMuseum Vredegoed, Tienhoven

12 oktober – zaterdag 9.30 aanvang – TVE (Tussen Vecht en Eem) Open Dag over het thema Veranderingen in het boerenleven tussen Vecht en Eem – ’s middags een drietal excursies – zie: tussenvechteneem.nl

10 oktober – donderdagavond – Leergang Vechtologie – Boom & Bosch, Breukelen

04 Oktober – vrijdag 13.00-17.00 – Platform Vecht en Weiden – over GeoParkGooienVechtstreek – locatie: Recreatieoord De Wilgenplas, Maarsseveensevaart 7B, 3601 CC Maarssen

September 2013:

21 september – zaterdagmiddag – Leergang VechtologieMuseum Vredegoed, Tienhoven

21 september – zaterdagochtend – Jaarvergadering Vechtplassencommissie 2013Boeren in de VechtstreekMuseum Vredegoed

19 september – donderdagavond – Leergang Vechtologie – Boom & Bosch, Breukelen

05 september – donderdagavond – Leergang Vechtologie – Nyenrode, Breukelen

05 september – donderdagmiddag 13.30 – Klankbordbijeenkomst Oude Hollandse Waterlinie en lezing over OHWL door Dr Onnekink in het Oude Stadhuis, Nieuwstraat 41 in Weesp – aanmelden via contact@groenehart.info
Juli 2013:

11 juli – donderdag – Excursie (bedrijfsbezoek) op 11 juli 2013 vanaf 14.00 tot 17.30 uur naar Greif Vreeland (v/h Van Leer) – zie: http://www.vecht.nl/wiki/index.php/Vechtstreek-Museum
Juni 2013:

21 juni – vrijdag – Lezing en expositie: Amsterdammers en hun buitenplaatsen – Kasteel Groeneveld Baarn – http://www.niftarlake.com/events/excursie-amsterdammers-en-hun-buitenplaatsen/

08 juni – zaterdagochtend – VechtVrienden Varen op de Vecht met het M.S. “De Tijd”. Het thema van deze vaartocht is: “Vechtoevers – zien en gezien worden” – aanmelden: VechtVrienden Varen op de Vecht

08 juni – zaterdag – Grote roeitocht over de Vecht van Utrecht naar Weesp – Het Galjoen

01 juni – zaterdag – Gratis rondleidingen ‘Voortvarend in de Vechtstreek’ in het Vechtstreekmuseum over twee eeuwen industrie langs de Vecht – Maarssen – www.vechtstreekmuseum.nl
April 2013:

06 april – zaterdagmiddag bij Anna Haen – Feestelijke jaarvergadering ter gelegenheid van 20 jaar vereniging Spaar het Gein! – nadere informatie via http://www.spaarhetgein.nl/

06 april – zaterdagmiddag 17.00 uur – Quality in Music – Grote Kerk te Loenen aan de Vecht – Lenteconcert 2013 “Een passievol en bruisend klassiek avontuur” m.m.v. Carolyn Watkinson, Rosanne van Sandwijk, Nadia Wijzenbeek en instrumentaal ensemble – Quality in Music
Maart 2013:

08 maart – vrijdag 13.00-17.00 – Platform Vecht en Weiden in Paviljoen Uit en Meer, Uitermeer 5, 1381 HP Weesp. Meer informatie over het programma vindt u op http://www.utrecht-west.com/organisatie/Platform/default.aspx
Februari 2013:

09 Februari – zaterdag 9.00-13.00 – http://www.youtube.com/watch?v=do3IZ-pUJgw&list=UUZPjeWUZkBPFmv4IgkxubDA&index=1
Januari 2013:

12 Januari – zaterdag 16.00-18.00 – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake op Valkenberg, Zandpad 44, 3601 NA Maarssen. Aanmelding verplicht! – alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via bridginavanelk@cs.com


Vecht-Agenda-2012

December 2012:

16 december – zondag 16.00 – 25 Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek – locatie: het Koetshuis van Kasteel Nijenrode te Breukelen – Quality in Music
November 2012:

28 november – woensdag 13.00 – Toekomstsymposium ter ere van het 40-jarig jubileum van de Natuur en Milieufederatie Utrecht Tussen Droom en Werkelijkheid – Utrecht over 40 jaar – Aula Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE Utrecht – Aanmeldenhttp://www.nmu.nl/

19 november – maandagavond (met een eventuele uitwijk naar 26 november) in Nederhorst den Berg – avond met meningspeiling over Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den BergNieuwevecht.nl
Oktober 2012:

06 oktober – zaterdag 10.00 – Open dag Tussen Vecht en Eem over Historische Buitenplaatsen tussen Vecht en Eem, in de ochtend op kasteel Groeneveld met lezingen en ’s middags excursies in ’s Graveland of langs de Vecht – zie: TVE

05 oktober – vrijdag 13.00 – Gebiedsplatform Vecht en Weiden (ook voor Noord-Hollanders) – over Toeristische Overstappunten (TOPS’) en Poorten – Locatie: restaurant Vlinders, Rijksstraatweg 189 te Loenen aan de Vecht – Programma: zie UVW en Kalender
September 2012:

28 September – vrijdag 14.00 – Opening tentoonstelling Arm en Rijk in Vecht en Venen – Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen – Schepersweg 6-E Breukelen – http://www.rhcvechtenvenen.nl – opening voor genodigden, daarna voor een ieder

01 September – zaterdag 10.00-13.00 – Veldexcursie Geologie van de Vechtstreek o.l.v. Ingwer Bos van Landschap Noord-Holland voor de Vrienden van de Vecht – aanmelden via vriend@vecht.nl – Conceptlijst-deelnemers-2012-09-01
Juni 2012:

24 juni – zondag – 10 of 25 km wandelen langs de Vecht en veenplassen – zie Vechtloop

22 juni – vrijdag 13.00 – Gebiedsplatform Vecht en Weiden (ook voor Noord-Hollanders) – Locatie-Platformdag – Programma: zie UVW en Kalender

16 juni – zaterdag 17.30 – Vechttocht Niftarlake op historisch stoomschip ‘Succes’ – afvaart Vreeland – Beeldverslag-StubbeBeeldverslag-Copijn

16 juni – zaterdag 10.15 – Vrienden van de Vecht-excursie naar de Tuin van Loekie Schwartz in Maarssen – aanmelden via vriend@vecht.nl – Conceptlijst-deelnemers-2012-06-16
Mei 2012:

12 mei – zaterdag 10.00-12.00 – Vrienden van de Vecht-Vaarexcursie op de Loenderveenseplas bij Loenen – Bloklaan 5 Loosdrecht – maximaal 20 deelnemers – deelname in volgorde van opgave – aanmelden Vriend@Vecht.nlConceptlijst-deelnemers-2012-05-12

09 mei – woensdag 17.30 Jaardiner en -vergadering Niftarlake – Loosdrecht KWVL – alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via bridginavanelk@cs.com
April 2012:

21 april – zaterdag 10.00 – opening van de websites ZichtopdeVechtstreek en VechtSnoer door burgemeester Mirjam in ’t Veld en wethouder Gera Helling – 10.00 korte fietstocht in en om Loenen (vanuit Molen de Hoop) en 14.00 een korte fietstocht in en om Maarssen (vanuit hetVechtstreekmuseum Maarssen). Zie ook VechtSnoer

01 april – zondag 11.30 – lezing over Stinzenplanten (eerste in een serie van zeven) in de trouwzaal van de buitenplaats Goudestein in Maarssen door Kees Beelaerts van Blokland (hovenier, tevens voorzitter van het Gilde van Tuinbazen). Kaarten reserveren via Vechtstreekmuseum of telefonisch via 06-20487677. De prijs is € 5 p.p.
Maart 2012:

31 maart – zaterdag – Opening Jaar van de Historische Buitenplaats – Stichtse Vecht – Kasteel Nijenrode – Voor programmaoverzicht Stichtse Vecht, zie: 2012 Jaar Historische Buitenplaats en Groene Parels – tevens op Nijenrode die ochtend van 10.00 tot 12.00 uur een Stinzenplanten-wandeling onder leiding van Willemien Valewink voor de Vrienden van de Vecht – opgave noodzakelijk via vriend@vecht.nl of 0294-480.000

25 maart – zondag 16.00 – Jubileum concert – Het 10e concert in de Vechtstreek van Quality in Music – Locatie: het Koetshuis van Kasteel Nijenrode te Breukelen – zie Quality in Music

21 maart – woensdagmiddag – Rondleiding stinzenflora in de kasteeltuin – Slot Zuylen – o.l.v. Henny van der Wilt, hovenier te Slot Zuylen. Aanvang rondleiding: 13.30 uur en 15.00 uur (theeschenkerij open: 13.00 uur), duur van rondleiding: 60 minuten. Entrée: € 5,-. Reserveren is noodzakelijk op 030-2440255 of info@slotzuylen.nl

20 maart – dinsdag 20.00-22.00 – herhaling lezing Ingwer Bos en Johan Stuart over Landschap Noord-Holland en de Vechtstreek – locatie De Kazerne Muiden – voor Vrienden van het Gooi en Vrienden van de Vecht Media:Lezing-Vechtstreek.pdf – aanmeldingen aanmelden

08 maart – donderdag – 21.00 – Lezing Juliette Jonker-Duynstee: ‘Buitenplaatsen in de Vechtstreek’ – Historische Kring Maarssen, Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen

03 maart – zaterdag – 14:00 uur – Opening tentoonstelling ‘Aanschouw de Lusthoven aan de Vecht’ – Vechtstreekmuseum Maarssen

03 maart – zaterdag – 10:00 – 12:00 – Stinzen rondwandelingen bij Vreedenhorst Vreeland, Bijdorp Loenen, Vreedenhoff Nieuwersluis, Gunterstein Breukelen en Leeuwenburg Maarssen. Zie: www.vreedenhorst.nl
Februari 2012:

27 februari – maandag 20.00-22.00 – lezing Ingwer Bos en Johan Stuart over Landschap Noord-Holland en de Vechtstreek – locatie Uit & Meer bij Uitermeer (Weesp) – voor Vrienden van het Gooi en Vrienden van de Vecht Media:Lezing-Vechtstreek.pdfNB: deze lezing is per 2012-02-14 volgeboekt– verdere aanmeldingen komen op een reserve-lijst

23 februari – donderdag 20.00 – Presentatie project & boekje ‘Vechtoevers, zien en gezien worden’ – Geesberge, Zandpad 23, 3601 NA Maarssen
Januari 2012:

27 januari – vrijdag 12.00-16.30 – Gebiedsplatform Vecht en Weiden (ook voor Noord-Hollanders) – Locatie: Loenderveense plas – Voorlichtingsgebouw Waternet Bloklaan te Loenen – tijdig opgeven bij info@utrechtsevechtenweiden.nl – Programma: zie UVW en Kalender

14 Januari – zaterdag 15.30-18.00 – Nieuwjaarsreceptie van Niftarlake in de Van Houten Kerk te Weesp

– alleen voor leden van Niftarlake – opgeven als lid via bridginavanelk@cs.com